Поляк Іван Йосипович

Поляк Іван Йосипович

№ 132
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (01.09.1996 – 16.04.2007), доцент кафедри (16.04.2007 – 26.02.2015), доцент (26.02.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народився 29 листопада 1966 року в с. Клячаново Мукачівського району. В 1984 році з золотою медаллю закінчив Мукачівську середню школу №2. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського держуніверситету, який з відзнакою закінчує в 1991 році. В 1985-1987 роках проходить службу в лавах Радянської Армії. Протягом 1991-2001 рр. Поляк І.Й. – голова студентського профкому Ужгородського державного університету. В 1998-2002 роках він є депутатом Ужгородської міської ради. В цей же час працює асистентом, викладачем, старшим викладачем кафедри математичного аналізу за сумісництвом. У 1992-1996 роках навчається в заочній аспірантурі на кафедрі математичного аналізу (науковий керівник доц. Слюсарчук П.В.). З 01.02.2002 року працює старшим викладачем кафедри математичного аналізу, заступником декана математичного факультету з навчально-виховної роботи. 27 вересня 2004 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Київського національного університету ім.  Т.Г. Шевченка захищає кандидатську дисертацію на тему: «Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат наук за спеціальністю «Теорія ймовірностей та математична статистика». Вчене звання доцента по кафедрі математичного аналізу і теорії імовірностей йому присвоєно 26 лютого 2015 року.

Протягом роботи в УжНУ читає курси, проводить практичні, лабораторні заняття з математичного аналізу, комплексного аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики.

Публікації

 • О близости плотностей распределения двух сумм // Теория вероятностей и ее применения. – 1992. – Т.37, вып. 4. – C. 803 – 804. (Соавтор Слюсарчук П.В.).
 • Швидкість збіжності до нормального закону в рівномірно квадратичній матриці // Тези доповідей підсумкової наукової конференції проф.-викл. складу математичного факультету Ужгородського державного ун-ту Ужгород, 1993. – С.10. (Співавтор Слюсарчук П.В.).
 • Нерівномірна оцінка в локальній граничній теоремі для щільності // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика. – 1994. – Вип. 1. – С. 106 – 112. (Співавтор Слюсарчук П.В.).
 • Швидкість збіжності до нормального закону в термінах одного вигляду псевдомоментів // Тези доповідей підсумкової наукової конференції проф.-викл. складу мат. факультету УжДУ. Ужгород, 1994. – С. 22. (Співавтор Слюсарчук П.В.).
 • Про оцінку залишкового члена в центральній граничній теоремі // Підсумкова наукова конференція проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. Тези доповідей. Ужгород, 1995. – С.13. (Співавтор Слюсарчук П.В.).
 • Про збіжність до нормального закону в рівномірній метриці для характеристичних функцій // П’ята Міжнародна Наукова конференція ім. акад. М.Кравчука. Тези доповідей. – Київ, 1996. – С. 347.
 • Деякі оцінки швидкості збіжності в центральній граничній теоремі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика. – 1997. – Вип. 2. – С. 104 – 107. (Співавтор Слюсарчук П.В.).
 • Про швидкість збіжності до нормального закону // Шоста Міжнародна Наукова конференція ім. акад. М.Кравчука. Тези доповідей. – Київ, 1997. – С. 318. (Співавтор Слюсарчук П.В.).
 • Одна нерівномірна оцінка в центральній граничній теоремі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика. – 1998. – Вип. 3. – С. 169-170.
 • Узагальнення одного результату В.М. Золотарьова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика. – 1998. – Вип.3. – С.184-189. (Співавтор Слюсарчук П.В.).
 • Близькість густин розподілів двох сум // Науковий вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2002. – Вип. 4. – С.27 – 30.
 • Одна оцінка швидкості збіжності до нормального закону // Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2003. – Вип. 68. – С. 134-137.(Співавтор Слюсарчук П.В.).

Статистика публікацій
Рік 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2003
Сумарно за рік 1 1 2 1 1 2 2 1 1
Сумарно до року 1 2 4 5 6 8 10 11 12
Сумарно за всі роки 12