Поляк Степан Степанович

Поляк Степан Степанович

№ 14
Кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри.

ст. викладач (02.01.1962 – 28.08.1966), доцент (28.08.1966 – 01.02.2000), професор кафедри (01.02.2000 – 31.03.2015). Зав. кафедри (28.08.1966 – 01.09.1976). Декан математичного факультету (24.01.1979 – 09.02.1984), декан факультету інформатики (03.01.2000 – 27.08.2003). Нагороди: «За відмінні успіхи в роботі у вищій школі СРСР», «Відмінник освіти України».

Біографія

Народився 9 лютого 1933 року в селі Іршава (тепер місто) Іршавського району Закарпатської області в сім’ї залізничника. Спочатку навчався в Іршавській народній школі, де закінчив чотири класи, потім в горожанській школі села Білки Іршавського р-ну, а тоді в Іршавській середній школі, яку закінчив у 1950 році з золотою медаллю. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. Після закінчення університету в 1955 році з 1-го липня почав працювати асистентом кафедри математичного аналізу УжДУ. З 1-го листопада 1958 року – аспірант кафедри загальної математики зі спеціальності «вища алгебра» (науковий керівник – доцент Берман С.Д).
1-го вересня 1961 року зарахований на 0,5 ставки, а з 1-го листопада цього ж року – на повну ставку асистента кафедри загальноінженерних дисциплін. З 2-го січня 1962 року переведений на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. З 1-го вересня 1964 року у зв’язку із зміною назви кафедри – старший викладач кафедри вищої математики. 28 серпня 1966 року його призначено завідувачем кафедри вищої математики, як обраного за конкурсом. 26 травня 1969 року в Інституті математики АН БРСР в Мінську захистив дисертацію «Незвідні комплексні зображення і класи спряжених елементів групи трикутних матриць» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. Вчене звання доцента по кафедрі вищої математики йому було присвоєне 21 жовтня 1974 р. 1-го вересня 1976 року переведений на посаду доцента кафедри алгебри, як обраний за конкурсом. 24 січня 1979 року обраний деканом математичного факультету УжДУ, звідки 9-го лютого 1984 року у зв’язку з закінченням терміну перебування на цій посаді був звільнений. 16 вересня 1996 року звільнений з посади доцента кафедри алгебри УжДУ переводом на посаду доцента кафедри фізико-математичних дисциплін Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права.

З першого лютого 2000 р. Поляк С.С. – професор кафедри фізико-математичних дисциплін, а з першого вересня 2007 року професор кафедри ІУСТ (інформаційні управляючі системи і технології).

З першого березня 2000 р. по 31-е серпня 2003 р. Поляк С.С. був деканом факультету інформатики УжДІІЕП.

Починаючи з 1997 року, Поляк С.С. у співавторстві укладає практикум з вищої математики для студентів факультету інформатики. Якщо з перших чотирьох практикумів з вищої математики два останні були рекомендовані Міністерством освіти і науки України, як навчальні посібники для вищих навчальних закладів, то всі наступні чотири практикуми (видані 2005, 2007, 2011 та 2012 рр.) також є рекомендовані Міністерством освіти і науки України, як навчальні посібники для вищих навчальних закладів.

Поляк С.С. у співавторстві має дві монографії з історії математичного відділення фізико-математичного факультету й історії математичного факультету УжДУ. 7 –го лютого 2004 року Президія Закарпатського обласного Осередку Закарпатського Наукового Товариства ім. Т. Шевченка обрала Поляка С.С. керівником групи з написання для «Енциклопедії Закарпаття – визначні особи ХХ століття» нарисів про визначні особи в галузі математики. Для роботи в цій групі були залучені професори, доктори фізмат. наук Бабич М.Д., Гудивок П.М., Маринець В.В., Червак Ю.Ю., а також доценти, кандидати фізмат. наук Король І.Ю., Моца А.І. та Пагіря М.М. Всього зроблено 20 таких нарисів про визначні особи в галузі математики. Окремо ця ж група у 2004 році випустила книгу «Математика, механіка та інформатика Закарпаття ХХ століття», яка містить 85 нарисів про визначних осіб в галузях математики, механіки та інформатики, що народилися, або працювали на Закарпатті тривалий час (укладання, загальна редакція та передмова
Поляка С.С.).

Дві монографії («Волейбол Закарпаття» – Ужгород: Ґражда, 2007. – 184с.:іл., «М’ячеві ігри на Закарпатті. Волейбол» – Ужгород: Ґражда, 2014.–252с.:іл.) написані Поляком С.С. у співавторстві з Тріфан О.М.

Протягом роботи в університеті Поляк С.С. читав лекції і проводив практичні заняття з алгебри і теорії чисел, лінійної алгебри і геометрії, аналітичної геометрії і алгебри, вищої математики, диференціальної геометрії, теорії чисел, варіаційного числення, керував курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами.

31 березня 2015 року у віці 82 роки Поляк С.С., перебуваючи на посаді професора кафедри ІУСТ маючи стаж викладацької роботи 60 років, звільняється з роботи в університеті за власним бажанням.

Публікації

 • Необходимое условие изоморфизма колец над кольцом // Докл. и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. наук. – 1960. - №3. – С. 62.
 • О классах сопряженных элементов группы треугольных матриц // Докл. и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. наук. – 1961. - №4. – С. 92–95.
 • Про класи спряжених елементів групи трикутних матриць // Наукові записки УжДУ. – 1962. – Т. ХLІХ. – С. 26–45.
 • О представлениях группы треугольных матриц // Тезисы докл. и сообщений УжГУ. Серия физ.-мат. наук. – 1963. – С. 41–42.
 • О треугольном подобии треугольных матриц // Тезисы докл. и сообщений УжГУ. Серия технических наук. – 1963. – С. 25–29.
 • О представлениях группы треугольных матриц // Тезисы докл. и сообщений УжГУ. Серия физ.-мат. наук. – 1964. – С. 5–89.
 • О треугольном подобии треугольных матриц // УМЖ. – 1964. – Т. ХVІ. – №4. –
  С. 539-544.
 • Неприводимые комплексные представления группы треугольных матриц над простым полем // Первая республиканская научная конференция молодых исследователей. Программа и тезисы докладов – К., 1964. – С. 40. (Соавтор Берман С.Д.)
 • О комплексных представлениях группы треугольных матриц над простым конечным полем // Всесоюз. коллоквиум по общей алгебре, резюме сообщений и докладов. – Кишинев, 1965. – С. 80.
 • Незвідні комплексні зображення групи трикутних матриць над скінченним простим полем // Доповіді АН УРСР. – К., 1966. – №1. – С. 13–16.
 • Про характери незвідних комплексних зображень групи трикутних матриць над простим скінченним полем // Доповіді АН УРСР. – К., 1966. – №4. – С. 434–436.
 • Характери незвідних комплексних зображень групи трикутних матриць над кільцем класів лишків за модулем // Третя наукова конф. молодих математиків України: Тези доповідей. – К., 1966. – С. 76.
 • Про характери незвідних комплексних зображень групи трикутних матриць над кільцем класів лишків за модулем // Тези доповідей та повідомлень УжДУ. Серія фіз.-мат.
  наук. – 1967. – С. 4.
 • Про характери незвідних комплексних зображень групи трикутних матриць над довільним скінченним кільцем // Тези доповідей та повідомлень УжДУ. Серія тех. наук. – 1967. – С. 4.
 • О неприводимых комплексных представлениях -групп // Х Всесоюзний алгебраический коллоквиум. Резюме сообщений и докладов. – Новосибирск, 1969. – Т.1. – С. 18. (Соавтор Берман С.Д.).
 • О представлениях и классах сопряженных элементов группы треугольных матриц: Дисс. … канд. физ.-мат. наук. – 1969. – С. 1–120.
 • О представлениях и классах сопряженных элементов группы треугольных матриц: Автореферат дисс. … канд. физ.-мат. наук. – 1969. – С. 1-10.
 • О характерах неприводимых комплексных представлений группы треугольных матриц над кольцом классов вычетов по модулю ps // Матеріали наук. конф. УжДУ. Серія тех. наук. – 1969. – С. 2.
 • Про незвідні комплексні зображення найбільшого степеня групи трикутних матриць над скінченним полем // Доповіді АН УРСР. Серія А. –1973. – №8. – С. 699–702.
 • Аналітична геометрія на площині // Методичні вказівки до контрольної роботи №1 з вищої математики. – Ужгород, 1973. – С. 1-10 (Співавтори Береславський М.Д., Берча І.В., Гомонай В.В., Данканич В.А., Кабацій М.М., Крицький О.О.).
 • Системи лінійних рівнянь і лінійні векторні простори // Методичні вказівки до контрольної роботи №2 з вищої математики. – Ужгород, 1973. – С. 1-13. (Співавтори Береславський М.Д., Берча І.В., Блецкан Е.В., Гомонай В.В., Данканич В.А., Кабацій М.М., Крицький О.О.).
 • Аналітична геометрія в просторі // Методичні вказівки до контрольної роботи №3 з вищої математики. – Ужгород, 1973. – С. 1-10. (Співавтори Береславський М.Д., Берча І.В., Блецкан Е.В., Гомонай В.В., Данканич В.А., Кабацій М.М., Крицький О.О.).
 • Про структурні константи алгебри характерів -груп // УМЖ. – 1974. – Вип. 2. – №6. – С. 1-5.
 • Вступ до аналізу // Методичні вказівки до контрольної роботи №4 з вищої математики. – Ужгород, 1974. – С. 1–10. (Співавтори Берча І.В., Крицький О.О., Слюсарчук П.В.).
 • Похідна // Методичні вказівки до контрольної роботи №5 з вищої математики. – Ужгород, 1974. – С. 1–14. (Співавтори Блецкан Е.В., Кабацій М.М., Крицький О.О.).
 • Невизначений та визначений інтеграл // Методичні вказівки до контрольної роботи №6 з вищої математики. – Ужгород, 1974. – С. 1-26. (Співавтори Крицький О.О., Смочкова Т.М., Слюсарчук П.В.).
 • Рецензія на книгу Гудименка Ф.С. «Вища математика» // Видавництво «Вища
  школа». – 1975.
 • Практикум з аналітичної геометрії і лінійної алгебри – Методичний посібник,
  частина І. «Аналітична геометрія». – Ужгород, 1980. – С. 1-84. (Співавтор Рудько В.П.).
 • Практикум з аналітичної геометрії і лінійної алгебри – Методичний посібник,
  частина ІІ. «Лінійна алгебра». – Ужгород, 1980. – С. 85-168. (Співавтор Рудько В.П.).
 • Комплексные характеры групп унитреугольных матриц над простым полем из p элементов // Тезисы VIII Всесоюзного симпозиума по теории групп. – Сумы, 1982. (Співавтори Дроботенко В.С., Дроботенко Е.С.).
 • Характеры неприводимых комплексных представлений группы UT(n,p) (n≤6). – Ужгород: УжГУ, 1984. – Деп. в Укр НИИНТИ, 3 1084 УК-Д83. – №2(148) б/0 915. (Співавтори Дроботенко В.С., Дроботенко Е.С.).
 • О классах сопряженных элементов группы UT(n,2) // XVIII Всесоюз. алгебраическая конф.: Тезисы сообщений. – Кишинев, 1985. – Ч. ІІ. – С. 103. (Співавтор Циткін О.І.).
 • Об алгебраических неприводимых целочисленных представлениях конечных групп // ХІХ Всесоюз. алгебраическая конф.: Тезисы сообщений. – Львов, 1987. – Ч. І. – С. 224. (Співавтор Рудько В.П.).
 • Методична розробка з курсу «Алгебра» // Ужгород: УжДУ, 1987. – С. 1 60. (Співавтори Гудивок П.М., Дроботенко Е.С., Погоріляк Є.Я.).
 • Классы сопряженных элементов унитреугольной группы // Кибернетика. – 1990. –
  №1. – С. 40 48. (Співавтори Гудивок П.М.. Капітонова Ю.В., Рудько В.П., Циткін О.І.).
 • Кольца эндоморфизмов элементов группы UT(n,F) // VІ Симпозиум по теории колец, алгебр и модулей: Тезисы сообщений. – Львов, 1990. – С. 101. (Співавтор Рудько В.П.).
 • Нерозкладні і розкладні класи групи UT(n,2) // Підсумкова наукова конференція проф.-викл. складу мат. факультету УжДУ: Тези доповідей. – Ужгород, 1993.
 • Практикум з алгебри і теорії чисел для студентів І-го курсу математичного факультету (робоча програма, лабораторні заняття, завдання для інфдивідуальної роботи): Методична розробка. Ужгород: УжДУ, 1993. – 46 с. (Співавтори Баранник В.Ф., Гресь П.Г.,
  Рудько В.П.).
 • Розкладні класи групи UT(n,2) // Підсумкова наукова конференція проф.-викл. складу мат. факультету УжДУ: Тези доповідей. – Ужгород, 1994. (Співавтори Пагіря М.М., Рудько В.П.)
 • Незвідні комплексні зображення унітрикутної групи UT(n,2) (n≤9) // Підсумкова наукова конференція проф.-викл. складу мат. факультету УжДУ: Тези доповідей. – Ужгород, 1995.
 • Професору П. Гудивку – 60 років. – Ужгород: УжДУ, 1996. – №№ 3–4 (1522–1523). (Співавтор Рудько В.П.).
 • Про деякі особливості викладання математики в класах гуманітарного напрямку УжДІІЕП // Матеріали доповідей та повідомлень науково-практичної конф. «Використання ефективних науково-педагогічних інновацій у підготовці фахівців з вищою освітою в умовах двоступеневої структури інституту». – 1997. – С. 20-22. (Співавтори Мателешко О.І., Матяшовська Б.О.).
 • Практикум з алгебри // Навчальний посібник. Ужгородський інститут інформатики, економіки і права. Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації. – 1997. – 148 с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Пономарьова І.О.).
 • Неразложимые классы сопряженных элементов унитреугольной группы // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. – Ужгород, 1998. – Вип. І. – С. 31-46. (Співавтор Рудько В.П.).
 • Вшанування пам’яті визначного математика // РІО-інформ. – 17.03.1998. – №21. – С.8. (Рецензія на 2-ий випуск Наукового Вісника УжДУ. Серія мат. [До 75-річчя від дня народження професора Бермана С.Д.]).
 • Практикум з аналітичної геометрії // Навчальний посібник. Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права. Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації. – 1998. – 168 с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Рудько В.П.).
 • Володимир Іванович Севбо – людина винятково складної долі (До 100-річчя від дня народження) // Срібна земля. – 19.12.1998. – №49 (309). (Співавтори Маркуш І.І., Шулла І.Й.).
 • Володимир Севбо. – Ужгород: УжДУ, 1998. – №19-20 (1566–1567). (Співавтори Маркуш І.І., Шулла І.Й.).
 • Проблеми вивчення математики в школах України // Матеріали Всеукр. конференції «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України» Київський універсистет ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – С. 100, (Співавтори Маринець В.В., Шулла І.Й.).
 • Підготовка педагогічних та науково-педагогічних кадрів з математики в Ужгородському державному універсистеті // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми післядипломної освіти педагогів» (МО України, Управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації, інститут змісту і методів навчання, Закарпатський інститут методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів). (17–18 грудня 1998 року). Ужгород. – «Патент», 1999. – С.133 135. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Практикум з математичного аналізу. Частина 1: Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення // Навчальний посібник. Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права. Видавництво «Карпати». – 1999. – 188 с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Моца А.І.).
 • Математики і математичний факультет Ужгородського державного універсиету. Документи. Цифри. Факти (До 50-річчя від початку підготовки спеціалістів з математики в УжДУ). // Науково-популярне видання «Поличка «Карпатського краю»». Ужгород. –
  1999. – 360 с. (Співавтор Маринець В.В.).
 • «Математичні поняття – головний компонент виховання математичної культури» // Матеріали доповідей і повідомлень науково-методичної конференції УжДІІЕП «Особистісно орієнтований навчально-виховний процес у сучасній вищій школі», квітень 1999. – С. 14-17. (Співавтор Лавер О.Г.).
 • Шлях становлення – шлях утвердження. З історії математичної освіти та науки в Закарпатті //  «Новини Закарпаття»: 06.06.2000. – №83 (1875), 13.06.2000. – №87 (1879), 15.06.2000. – №88(1880), 22.06.2000. – №91 (1881). (Співавтор Маринець В.В.).
 • Практикум з математичного аналізу. Частина 2: Інтегральне числення // Навчальний посібник. Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права. «Патент», 2000. – 188 с. (Співавтор Ващук Ф.Г.).
 • До історії становлення і розвитку математичної освіти та науки на Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: педагогіка, соціальна робота. – Ужгород. – Вип.3. – 2000 р. – С. 53-58
 • «Вища математика» // Методична розробка для студентів І-го курсу стаціонарного та заочного відділень факультету інформатики УжДІІЕП. Ужгород, 2000. – С.1-18.
 • «Володимир Севбо» (С.103 – 107) в книзі «Педагоги-науковці». Частина друга. Редактор Василь Туряниця. Науково-популярне видання. Ужгород: УжДУ, – 2000. – 144с. (Співавтри Маркуш І.І., Шулла І.Й.).
 • Класи спряжених елементів групи унітрикутних матриць // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 5. – 2001. – С. 90-94.(Співавтор Протасов Л.Л.).
 • Нормальні форми унітрикутної групи // Міжнародна алгебраїчна конференція: Тези доповідей – Ужгород, 27-29 вересня 2001 р.– с.46. (Співавтор Протасов Л.Л.).
 • До питання про прогнозування успішності // Матеріали міжнародної наукової конференції «Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий, міжнародний та інформаційно-технологічний аспекти», 27-30 березня 2001 року, Ужгород (Україна) – Сніна (Словаччина). – Ужгород 2001, – С. 212-215 (співавтор Лавер О.Г.).
 • «А роки мов розсідлані коні …» (до 60 річчя від дня народження Маринця В.В.) / «Новини Закарпаття», №13 – 14, 26 січня 2002р.
 • Нових славних звершень ювілярові! // Ужгородський університет, 28 лютого 2002 р. (Співавтори Король І.Ю., Пагіря М.М.).
 • «Колега, друг, вчитель. Це – Іван Шулла» / «Новини Закарпаття» №14, 23 січня 2003р. (Співавтори: Бабич М.Д., Гудивок Й.М., Маринець В.В., Пагіря М.М.).
 • «О производных, интегралах ненатурального порядка и об одном классе линейных дифференциальных уравнений с ненатуральными производными» // Кибернетика и системный анализ, 2004, – №2. – С. 80-91.
 • «Математика, механіка та інформатика Закарпаття. ХХ століття» // Енциклопедія (Загальна редакція, передмова та 38 нарисів про вчених (математиків, механіків та інформатиків). – Ужгород «Гражда», 2004. – 112 с.: іл.
 • «Розвиток вищої освіти та науки в галузі математики на Закарпатті в ХХ сторіччі» // «Математика, механіка та інформатика Закарпаття. ХХ століття». Енциклопедія – Ужгород «Гражда», 2004. – С. 5-13.
 • «Практикум з вищої математики. Частина 1. Елементи алгебри та аналітичної геометрії.» // Навчальний посібник. ЗакДУ. – Ужгород, «Гражда», – 2005. – 294 с.: іл. (Співавтор Ващук Ф.Г.).
 • Про скінченні групи центрального типу. // Праці міжнародної конференції «Питання оптимізції обчислень (ПОО – ХХХІІ)», присвяченої пам’яті академіка В.С. Михалевича, – Київ, 2005. – С. 65. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • Закарпатський державний університет. 10 років Науково-популярне видання. Берегівська районна друкарня. – 2005р.
 • Математики і математичний факультет Ужгородського національного університету. Документи. Цифри. Факти. (До 40-річчя математичного факультету УжНУ та 56-ї річниці від початку підготовки спеціалістів з математики в УжНУ).–Ужгород.: Видавництво «Ґражда»,2006.–334 с.:іл. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Практикум з вищої математики. Частина ІІ: Вступ до математичного аналізу, диференціальне та інтегральне числення // Навчальний посібник. Закарпатський державний університет. Видавництво «Ґражда». 2007.–400с.:іл. (Співавтор Ващук Ф.Г.).
 • Волейбол Закарпаття.–Ужгород. Видавництво «Ґражда»., 2007. –184 с.:іл. (Співавтор Тріфан О.М.).
 • Волейбол, його виникнення і поширення. Чи грали у волейбол на Закарпатті до 1945 року // Науковий вісник. Суспільні та гуманітарні дисципліни. (Закарпатський державний університет), міжвузівський науковий журнал. Випуск №1. – Ужгород, 2007. – 218с.– С.204-209. (Співавтор Тріфан О.М.).
 • Енциклопедія Закарпаття. Визначні особи ХХ століття // Закарпатський обласний осередок Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, 2007. Карпатський університет імені Августина Волошина, 2007. Видавництво «Ґражда»., 2007. Науковий редактор доктор історичних наук Довганич О.Д. – 400с. В енциклопедії нариси Поляка С.С. розташовані на сторінках: С. 17., С. 18., С. 32., С. 65-66., С. 86., С. 108-109., С. 132-133., С. 185-186., С. 203-204., С. 282., С. 360-362.
 • Професор М.О. Зарицький в Ужгороді // Вони мислили Україною.– Науковий збірник урочистої академії. – Тернопіль. –2009. –78с. – С.24-28.
 • Практикум з вищої математики. Частина ІІІ: Ряди, звичайні диференціальні рівняння. // Навчальний посібник. Закарпатський державний університет. Видавництво «Ґражда». 2011. – 336 с.:іл. (Співавтори Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король Ю.Ю.).
 • Практикум з вищої математики. Частина IV: Функції комплексної змінної, операційне числення, рівняння математичної фізики // Навчальний посібник. Закарпатський державний університет. Видавництво «Ґражда». 2012.–336с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король Ю.Ю.).
 • Мирон Онуфрійович Зарицький (до 125-річчя від дня його народження) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», випуск 25 №1. –2014. – С. 5-10.
 • М’ячеві ігри на Закарпатті. Волейбол // Вступне слово Зарева І.І., Ващук Ф.Г. – Ужгород. Видавництво «Ґражда». – 2014. – 252 с. : іл.

Статистика публікацій
Рік 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1969 1973 1974 1975 1980 1982 1984 1985 1987 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011 2012 2014
Сумарно за рік 1 1 1 2 3 1 3 2 4 4 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 5 5 5 3 2 1 3 3 1 4 1 1 1 2
Сумарно до року 1 2 3 5 8 9 12 14 18 22 26 27 29 30 31 32 34 36 38 39 40 41 43 48 53 58 61 63 64 67 70 71 75 76 77 78 80
Сумарно за всі роки 80