Попович Антон Іванович

Попович Антон Іванович

№ 119
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (01.09.1998 – 30.06.2007).

Біографія

Народився 26 липня 1966 року в м. Мукачево Закарпатської області. В 1983 році закінчив Берегівську середню школу № 5. У цьому ж році стає студентом математичного факультету Ужгородського держуніверситету, який закінчив з відзнакою в 1990 році. З 1985 по 1987 роки – служба в РА. Після закінчення університету Попович А.І. поступає в аспірантуру на кафедру кібернетики і прикладної математики зі спеціальності «Використання обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів у наукових дослідженнях» (науковий керівник – професор Головач Й.І.). З 1 вересня 1992 року – він асистент кафедри кібернетики і прикладної математики, з 1 вересня 1998 року – старший викладач. З 30.06.2001 р. звільнився з роботи за власним бажанням.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні й лабораторні заняття з архітектури ПК, інформаційних систем, а також курси за вибором.

Публікації

  • Задача планування виробництва з врахуванням екологічних факторів // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. – Ужгород, 1997. – Вип. 2. – C. 25-28. (Співавтори Головач Й.Г., Мич І.А.).
  • Алгоритм розпізнавання над ковзаючими середніми для прогнозування динамічних рядів // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. – Ужгород, 1998. – Вип. 3. – С. 153-154.(Співавтор Ніколенко В.В.).
  • ЕОМ, інформатика та програмування (частина перша). Методичні вказівки. – Ужгород, 1998. – 63 с. (Співавтори Головач Й.Г., Мич І.А.).

Статистика публікацій
Рік 1997 1998
Сумарно за рік 1 2
Сумарно до року 1 3
Сумарно за всі роки 3