Прилєпін Микола Миколайович

Прилєпін Микола Миколайович

№ 93
Асистент

асистент.

асистент (01.08.1978 – 31.07.1980).

Біографія

Народився 15 лютого 1947 року в селі Ділове Рахівського району Закарпатської області. В 1965 році закінчив Діловецьку середню школу з срібною медаллю. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. Після закінчення навчання в університеті в 1970 році його було направлено на роботу у Волинську область. Працював учителем математики в СШ № 10 м. Нововолинська. Звідси в 1971 році його було призвано на військову службу. Після демобілізації з 1972 року працював учителем математики Кушницької середньої школи Іршавського району. В 1974 році Прилєпін М.М. поступає в аспірантуру Ужгородського держуніверситету зі спеціальності «диференціальні та інтегральні рівняння» (науковий керівник – доцент Маркуш І.І.). Після закінчення аспірантури він працює молодшим науковим співробітником НДС УжДУ. З 1 серпня 1978 року він стає асистентом кафедри диференціальних рівнянь та метаматичної фізики. На ціій посаді він працював до 31 липня 1980 року. Після цього він працює в СШ № 11 м. Ужгород.

Протягом роботи в УжДУ проводив заняття з диференціальних рівнянь та рівнянь математичної фізики.

Публікації

  • Фундаментальные теоремы Фредгольма задачи Валле-Пуссена для линейных сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений // Сб. «Приближенные методы математического анализа». – К.: Киев. педагог. институт им. А.М.Горького, 1976. – 8 с. (Соавторы Бобочко В.Н., Маркуш И.И.).
  • Развитие асимптотических методов в теории сингулярно возмущенных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений с частными производными // Тезисы докл. Всесоюзного совещания-семинара. – Ужгород, 1976. – 2 с. (Соавторы Данканич В.А., Кабаций Н.М., Маркуш И.И.).
  • Регуляризація сингулярних збурень // XXI підсумкова наукова конф. проф.-викл. складу УжДУ. – Ужгород, 1977. – 1 с. (Співавтор Маркуш І.І.).

Статистика публікацій
Рік 1976 1977
Сумарно за рік 2 1
Сумарно до року 2 3
Сумарно за всі роки 3