Рего Василь Ласлович

Рего Василь Ласлович

№ 118
Старший викладач

ст. викладач.

викладач (01.09.2000 – 25.12.2003), ст. викладач (25.12.2003 – по сьогодні).

Біографія

Народився 19 липня 1964 року в м. Ужгород. В 1981 році закінчив Ужгородську СШ № 2. В цьому ж році поступив до Ужгородського держуніверситету, математичний факультет якого закінчив у 1986 році. Протягом 1986-1988 рр. Рего В.Л. працює інженером СКТБ «Квант». В 1988-1991 рр. він – аспірант кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики (науковий керівник – доц. Маринець В.В.). З 13 грудня 1991 року працює ассистентом, а після – старшим викладачем цієї кафедри.

Протягом роботи в УжДУ проводить заняття з диференціальних рівнянь, рівнянь математичної фізики, практикума на ЕОМ, а також курс за вибором з теорії крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь.

Публікації

 • Краевые задачи для систем модифицированных дифференциальных уравнений влагопереноса и методы их интегрирования. – Ужгород, 1987. – 22 c. – Деп. в Укр.НИИНТИ, УДК 517.956. (Соавтор Маринец В.В.).
 • Об одном численно-аналитическом методе решения задачи Коши // Тезисы І Всес. симпозиума по механике и физике разрушения композитных материалов и конструкций. – Ужгород, 1988. – С. 50-51. (Соавтор Маринец В.В.).
 • Численно-аналитический двусторонний метод приближенного интегрирования краевой задачи. – К., 1989. – 20 с. – Деп. в Укр.НИИНТИ, № 774. (Соавтор Маринец В.В.).
 • Нелокальные краевые задачи для систем нелинейных псевдопараболических
  уравнений. – К., 1990. – 15 с. – Деп. в Укр.НИИНТИ, № 1274 Ук-90. (Соавтор Маринец В.В.).
 • Об одной смешанной задаче с нелокальными краевыми условиями для систем нелинейных псевдопараболических уравнений. Нелинейные эволюционные уравнения в прикладных задачах // Сб. науч. тр. АН УССР. Ин-т математики. – К., 1991. – C. 78-80. (Соавтор Маринец В.В.).
 • Об одном подходе построения приближенного решения нелокальной краевой задачи. Разрывные динамические системы // Сб. тезисов науч. школы-семинара. –Ужгород, 1991. – С. 37-38. (Соавтор Маринец В.В.).
 • О некоторых подходах к построению приближенных решений нелокальных краевых задач // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приближения. Ин-т математики АН Украины. – К., 1992. – С. 65-68. (Соавтор Маринец В.В.).
 • Про деякі модифікації двостороннього методу наближеного інтегрування крайових задач // Науковий вісник УжДУ. – 1995. – Вип. 1. – С. 46-52. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Рівняння математичної фізики. (Методична розробка з практичних занять). – Ч. ІІ. – Ужгород, 1996. – 109 с. (Співавтори Маринець В.В., Данканич В.А.).
 • Розрахунок на прогин тришарових балок // Механіка і фізика руйнування буд. матеріалів. – Фізико-механ. ін-т НАН України. – 1998. – Вип. 3. – C. 140-145. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Крайова задача Гурса // Наук.вісник Ужгород.ун-ту, серія «Математика». – 1998. – Вип.3. – С.171-173.
 • Крайова задача для систем хвильових рівнянь // Нелінійні коливання. – 1999. – Т. 2. – № 1. – C. 36-41. (Соавтор Маринець В.В.).
 • Рівняння математичної фізики (методична розробка з практичних занять для студентів ІV та V курсів заочного відділення математичного факультету). – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2001. 84 с. (Співавтори : Маринець В.В., Пагіря М.М.).
 • Про деякі модифікації двостороннього методу наближеного інтегрування задачі Гурса для системи хвильових рівнянь // Наук.вісник. Ужгород.ун-ту, серія «Математика і інформатика». – 2001. – Вип.6. – С.111-119.
 • Рівняння математичної фізики (Методична розробка з практичних занять). – Ч.ІІ. – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2005. – 92 с. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Теорія крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь (навчальний
  посібник). – Ужгород: УжНУ, 2006. – 144 с. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Рівняння математичної фізики (методична розробка з практичних занять), частина І. – Ужгород: Говерла, 2006. – 96 с. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Числові методи наближеного інтегрування звичайних диференціальних рівнянь (методична розробка з лабораторних занять). – Ужгород: Говерла, 2006. – 52 с.
 • Рівняння математичної фізики (методична розробка з практичних занять), частина ІІ. – Ужгород: Говерла, 2009. – 92 с. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Збірник задач з математичної фізики (навчальний посібник). – Київ: ТВіМС, 2009.  245 с. (Співавтори Перестюк М.О., Маринець В.В.).
 • Збірник задач з математичної фізики (навчальний посібник). – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 245 с. (Співавтори Перестюк М.О., Маринець В.В.).
 • Теорія крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь (навчальний
  посібник). – Ужгород: Говерла, 2013. – 194 с. (Співавтори Маринець В.В., Маринець К.В.).

Статистика публікацій
Рік 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1995 1996 1998 1999 2001 2005 2006 2009 2012 2013
Сумарно за рік 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1
Сумарно до року 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 14 15 18 20 21 22
Сумарно за всі роки 22