Рейтій Олександр Костянтинович

Рейтій Олександр Костянтинович

№ 139
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

викладач (01.09.2003 – 28.05.2004), ст. викладач (28.05.2004 – 01.09.2005), доцент кафедри (01.09.2005 – 24.10.2007), докторантура (01.09.2007 – 01.09.2010), доцент
(24.10.2007 – по сьогодні).

Біографія

Народився 9 жовтня 1976 року в смт. Перечин Закарпатської області. В 1993 році з золотою медаллю закінчив Перечинську середню школу. В цьому ж році поступив на фізичний факультет Ужгородського держуніверситету, який закінчив з відзнакою в 1998 році. В 1997 р. за особливі успіхи у навчанні та науково-дослідній роботі стає соросівським стипендіатом.

З 1998 по 2001 р. Рейтій О.К. – аспірант кафедри теоретичної фізики УжНУ (науковий керівник – проф. Лазур В.Ю.). Після закінчення аспірантури спочатку працює молодшим науковим співробітником, а згодом – науковим співробітником НДС УжНУ при кафедрі теоретичної фізики. Виконував наукові дослідження в рамках держбюджетних тем «Фундаментальні проблеми фізики іон-атомних та іон-іонних взаємодій: одно- та двоелектронні процеси з перерозподілом у непружних зіткненнях» (ДР-0198U003118), «Одно- та двоелектронні процеси з перерозподілом в теорії іон-атомних та іон-іонних зіткнень» (ДР-0100U005351). Працював у трьох міжнародних дослідницьких проектах:
1. «Дослідження елементарних процесів у плазмі ядерного походження», Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ (Відень, Австрія), Contr. No. 8843/RB.
2. «Фундаментальні проблеми іон-іонної взаємодії: електронний перерозподіл в непружних зіткненнях», Міжнародна асоціація INTAS (Брюссель, Бельгія), Ref. No 94-4698.
3. «Фемтосекундні зіткнювальні та радіаційні явища в атомних системах, що взаємодіють з іонними пучками та інтенсивними лазерними імпульсами», Міжнародна асоціація INTAS (Брюссель, Бельгія), Ref. No. 99-01326.

Протягом роботи в УжНУ читав лекції і проводив практичні та лабораторні заняття з теоретичної механіки, диференціальних та інтегральних рівнянь, а також курси за вибором: «Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь», «Асимптотичні методи в квантовій механіці», «Вибрані проблеми квантової механіки» тощо. Є автором 5-ти науково-методичних розробок та понад 80-ти наукових праць.

Публікації

 • Квазiкласичний підхід до проблеми розщеплення термiв у релятивістській задачі двох центрів // Доповіді НАН України. – 1997. – №11. – C. 83-88. (Співавтори Лазур В.Ю., Король I.Ю., Горват П.П., Мигалина С.I.).
 • Квазікласичні розв’язки релятивістської задачі двох кулонівських центрів // Зб. тез. міжрег. наук.-прак. конф. «Фізика конденсованих систем». – Ужгород. – 1998. – C. 53-54. (Співавтори Лазур В.Ю., Мигалина С.І.).
 • Асимптотичні методи в релятивістських задачах з невідокремлюванними змінними // Наук. вісн. Ужг. ун-ту. Cерія «Фізика». – 2000. – №7. – С. 70-76. (Співавтори Катернога А.В., Лазур В.Ю.).
 • WKB-Method in the Two-Center Problem for the Dirac Equation // Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics. – 2000. – Issue 8, part 2. – P. 255-260. (Co-author Lazur V.Yu.).
 • Релятивістська сферична модель ефекту Штарка у водневоподібному іоні // Наук. вісн. Ужг. ун-ту. Cерія «Фізика». – 2000. – №6. – С. 48-60. (Співавтори Горват А.А. (мол.),
  Лазур В.Ю.).
 • WKB-Method in the Two-Center Problem for the Dirac Equation // Proc. Small Trian. Meet. Theor. Phys. – Košice. – 2000. – P. 40-43. (Co-author Lazur V.Yu.).
 • Semiclassical Approach for the Dirac Equation with a Spherically Symmetric Potential // Tudomanyos Uleseinek Eloadas – Osszefoglaloi. Szabolcs – Szatmar – Bereg Megyei Tudomanyos Testulete. – Nyiregyhaza. – 2000. – P. 35. (Co-authors Horvat A., Lazur V.).
 • WKB-method in the Two-Center Problem for the Dirac Equation // Abst. Conf. Elem. Proc. Atom. Sys. – Uzhgorod. – 2000. – P. 116. (Co-author Lazur V.Yu.).
 • Релятивістський водневоподібний атом в 2+1 вимірах // Науковий вісник Ужгородського університету. Cерія «Фізика». – 2001. – №9. – С. 94-109. (Співавтор Лазур В.Ю.).
 • WKB method for the Dirac equation // 1-st Periodic Report (01. May 2000 – 30. April 2001) of the INTAS Project No. 99-01326. – Gissen. – 2001. – P. 76-84. (Co-authors Lazur V.Yu.,
  Khoma M.V., Horvat A.A.).
 • WKB Method for the Dirac Equation with a Strong Coulomb Field and Its Application to the Theory of Two-Dimensional Supercritical Atoms // Proc. Small Trian. Meet. Theor. Phys. – Košice. – 2001. – P. 36-42. (Co-author Lazur V.Yu.).
 • The quantum mechanical two-Coulomb-centre problem in the Dirac equation framework // J. Phys. B. – 2002. – Vol. 35, No 1. – Р. 1-17. (Co-authors Lazur V.Yu., Katernoha A.V.).
 • The relativistic two-Coulomb-centre problem at small and large inter-centre separations // Ukr. Phys. Jour. – 2002. – T. 47, №3. – C. 280-287. (Co-author Lazur V.Yu.).
 • Asymptotic Expansions of the Potential Curves in the Relativistic Quantum-mechanical Two-Coulomb-Centre Problem // Proc. Inst. Math. NAS Ukraine. – 2002. – Vol. 43, Part 2. –
  P. 676-682.
 • WKB method for the Dirac equation with central-symmetrical potential and its application to the theory of two-dimensional supercritical atoms // Proc. Inst. Math. NAS Ukraine. – 2002. – Vol. 43, Part 2. – P. 672-675. (Co-author Lazur V.Yu.).
 • The relativistic spherical model of Stark effect in H-like ion // 2-st Periodic Report (01. May 2001 – 30. April 2002) of the INTAS Project No. 99-01326. – Gissen. – 2002. – P. 75-78.
  (Co-authors Lazur V.Yu., Khoma M.V., Horvat A.A.).
 • The relativistic Coulomb problem in two spatial dimensions // 2-st Periodic Report (01. May 2001 – 30. April 2002) of the INTAS Project No. 99-01326. – Gissen. – 2002. – P. 78-82.
  (Co-authors Lazur V.Yu., Khoma M.V., Horvat A.A.).
 • Рівняння Дірака в сильному кулонівському полі в 2+1 вимірах // Зб. тез Всеукр. конф. мол. наук. з теор. та експ. фізики «ЕВРІКА-2002». – Львів. – 2002. – С. 152-153. (Співавтор
  Лазур В.Ю.).
 • Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач: Автореферат дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – 2002. – 16 с.
 • Квазікласичне наближення для релятивістських одно- та двоцентрових квантово-механічних задач: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – 2002. – 159 с.
 • The WKB method for the Dirac equation with vector-scalar potentials in 2+1 and 3+1 dimensions // Proc. Inst. Math. NAS Ukraine. – 2004. – Vol. 50, Part 3. – P. 1429-1434.
  (Co-authors Rubish V.V., Myhalyna S.I.).
 • Спектр мас важко-легких кваркових систем в рамках релятивістських потенціальних моделей // Зб. тез VI Міжн. молод. наук.-прак. конф. "Людина і космос". –
  Дніпропетровськ. – 2004. – С. 61. (Співавтори Рубіш В.В., Лазур В.Ю., Мигалина С.І.).
 • Relativistic potential models with scalar and vector variants of interaction and their applications in QED and the hadron spectroscopy // Proc. Small Trian. Meet. Theor. Phys. – Vyshka. – 2004. – P. 6. (Co-authors Bondarchuk V.V., Lazur V.Yu., Reity V.K., Rubish V.V.).
 • The WKB method for the Dirac equation with vector and scalar potentials //
  Chech. J. Phys. – 2004. – Vol. 54. – P. 897-918. (Co-authors Rubish V.V., Lazur V.Yu., Chalupka S., Salak M.).
 • Метод ВКБ для уравнения Дирака со скалярно-векторной связью // Теор. Мат. Физ. – 2005. – Т. 143, №1. – С. 83-111. (Соавторы Лазур В.Ю., Рубіш В.В.).
 • Релятивістська кулонівська функція Гріна рівняння Дірака у зовнішніх скалярному та електричному полях кулонівського типу // Зб. тез VIІ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції »Людина і Космос». – Дніпропетровськ. – 2005. – С. 62. (Співавтори Бондарчук В.В., Лазур В.Ю., Мигалина С.І.).
 • Квазікласичний опис релятивістських важко-легких кваркових систем в рамках рівняння Дірака // Зб. тез VII Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції »Людина і Космос». – Дніпропетровськ: НЦАОМУ. – 2005. – С. 66. (Співавтори Рубіш В.В., Лазур В.Ю., Мигалина С.І.).
 • Квазікласичний опис зв’язаних станів важко-легких кваркових систем в рамках рівняння Дірака // Зб. тез конференції молодих учених і аспірантів ІЕФ НАН України «ІЕР2005». –Ужгород. – 2005. – С. 177. (Співавтори Лазур В.Ю., Рейтій В.К., Рубіш В.В.).
 • Метод ВКБ для рівняння Дірака з векторним та скалярним потенціялами // Журн. Фіз. Досл. – 2005. – Т. 9, №1. – С. 1-18. (Співавтори Лазур В.Ю., Рубіш В.В.).
 • Квазікласичний опис релятивістських важко-легких кваркових систем у рамках рівняння Дірака // Зб. тез VIII Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції »Людина і Космос». – Дніпропетровськ: НЦАОМУ. – 2006. – С. 66. (Співавтори Рубіш В.В., Лазур В.Ю., Мигалина С.І.).
 • Quasiclassical description of relativistic heavy-light quark systems in the framework of the Dirac equation. International Workshop «Nonlinear physics and mathematics», 25-27 May, 2006, Kiev, Ukraine, p. 34. (Co-authors Rubish V.V., Lazur V.Yu.).
 • Метод ВКБ та його застосування в гадронній фізиці // Тези доповідей міжн. наук. конф. «Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування». – Ужгород. – 2006. – С. 88-89. (Співавтори Лазур В.Ю., Рубіш В.В.).
 • Одна проста модель надкритичного атома у модифікованій квантовій електродинаміці // Науковий вісник Ужгородського університету. Cерія «Фізика». – 2006. – №19. – С. 149-164. (Співавтори Лазур В.Ю., Бондарчук В.В., Рейтій В.К.).
 • Критичний заряд у модифікованій квантовій електродинаміці // Укр. Фіз. Журн. –
  2007. – Т. 52. – №6. – С. 595-605. (Співавтори Лазур В.Ю., Бондарчук  В.В., Рейтій В.К.).
 • Spectroscopy of heavy-light mesons in the framework of relativistic potential model // Proc. Small Trian. Meet. Theor. Phys. – Medzilaborce. – 2007. – P. 12-20. (Co-authors Lazur V.Yu., Rubish V.V.).
 • Taking into account relativistic effects in the two-electron exchange in slow ion-atomic collisions // Proc. Small Trian. Meet. Theor. Phys. – Medzilaborce. – 2007. – P. 21-28. (Co-authors Myhalyna S.I., Lazur V.Yu.).
 • Квазиклассическое приближение в релятивистской потенциальной модели B- и D-мезонов // Теор. Мат. Физ. – 2008. – Т. 155, №3. – С. 371-397. (Соавторы Лазур В.Ю.,
  Рубиш В.В.).
 • On the Quantum Electrodynamic Problem of Two Interacting Electrons // Proc. Small Trian. Meet. Theor. Phys. – Medzilaborce. – 2008. – P. 12-19. (Co-authors Lazur V.Yu., Myhalyna S.I., Reity V.K.).
 • Relativistic quark model of D-, DS-, B- and BS –mesons // Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. – 2008. – №22. – С. 87-95. (Co-authors Lazur V.Yu., Rubish V.V.).
 • Adiabatic asymptotic theory of the two-electron exchange at relativistic binding energies // Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. – 2008. – №22. – С. 96-104. (Co-authors Lazur V.Yu., Myhalyna S.I.).
 • Kвазікласичне наближення у релятивістській потенціальній моделі B- і D- мезонів // Зб. тез XI Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції »Людина і Космос». – Дніпропетровськ: НЦАОМУ. – 2009. – С. 51. (Співавтори Рубіш В.В., Лазур В.Ю.).
 • К квантово-электродинамической проблеме двух электронов // Теор. Мат. Физ. –
  2009. – Т. 158, №3. – С. 391-404. (Соавторы Лазур В.Ю., Мигалина С.И.).
 • Проблема двох електронів в рамках ефектів 3-го порядку квантової електродинаміки // Зб. тез конференції молодих учених і аспірантів ІЕФ НАН України «ІЕР-2009». –
  Ужгород. – 2009. – С. 102. (Співавтори Лазур В.Ю., Мигалина С.І.).
 • Релятивістська версія тунельної іонізації у зовнішніх скалярно-векторних полях // Збірник тез Міжнародної конференції молодих учених і аспірантів »ІЕФ-2009». –
  Ужгород. – 2009. – С. 103. (Співавтори Лазур В.Ю., Рубіш В.В., Симканич О.І.).
 • Асимптотичні розв’язки рівняння Дірака з аксіально-симетричним скалярно-векторним потенціалом // Зб. тез конференції молодих учених і аспірантів ІЕФ НАН України «ІЕР2009». – Ужгород. – 2009. – С. 157. (Співавтори Лазур В.Ю., Рейтій В.К.).
 • Relativistic operator of interaction of two quasimolecular electrons with emission (absorption) of real photon // Proceedings of the 11th Small Triangle Meeting. – Kysak. – 2009. – P. 96. (Co-authors Lazur V.Yu., Myhalyna S. I., Pavlyk O. F.).
 • Spherical Model of the Stark Effect in External Scalar and Vector Fields// Proceedings of the 11th Small Triangle Meeting. – Kysak. – 2009. – P. 104. (Co-authors Rubish V.V., Lazur V.Yu.).
 • Relativistic theory of tunnel ionization of heavy atoms and ions in the constant homogenous electric field // Proceedings of the 11th Small Triangle Meeting. – Kysak. – 2009. – P. 112.
  (Co-authors Lazur V.Yu., Reity V.K.).
 • The generalized Breit operator of the interaction between two quasimolecular electrons in the framework of the third-order effects of quantum electrodynamics// J. Phys. A. – 2010. – V. 43, No 17. – 175208 (16pp). (Co-authors Lazur V.Yu., Pavlyk O.F.).
 • Релятивістська квазікласична теорія тунельної йонізації у зовнішніх скалярно-векторних полях// Журн. Фіз. Досл. – 2010. – Т. 14, № 1. – 1301 (16 с). (Співавтори
  Лазур В.Ю., Рубіш В.В.).
 • Spherical model of the Stark effect in external scalar and vector fields // Int. J. Mod. Phys. A. 2010. – V. 25, Issue 16. – P. 3235-3259. (Co-authors Lazur V.Yu., Rubish V.V.).
 • Interaction of two quasimolecular electrons via the field of virtual photons as a second-order effect of quantum electrodynamics // Phys. Rev. A. – 2010. – V. 81, Issue 6. – 062707 (10 pp). (Co-authors Lazur V.Yu., Myhalyna S.I.).
 • Проблема двох електронів у межах ефектів третього порядку квантової електродинаміки // Журн. Фіз. Досл. – 2010. – Т. 14, №3. – 3301 (11 с). (Співавтори
  Лазур В.Ю., Павлик О.Ф.).
 • Релятивистский оператор взаимодействия двух квазимолекулярных электронов как эффект третьего порядка квантовой электродинамики // ТМФ. – 2010. – Т. 165, №1. –
  С. 7096. (Соавторы Лазур В.Ю., Павлик О.Ф.).
 • The generalized Breit operator of a long-range type in the framework of the second-order effects of quantum electrodynamics // Int. J. Mod. Phys. A. – 2010. – V. 25, No 25. – 4775-4800. (Co-authors Lazur V.Yu., Myhalyna S.I.).
 • Квазікласична теорія тунельної іонізації релятивістського атома в постійному однорідному електричному полі // Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. – 2010. – №27. –
  С. 97102. (Співавтори Рейтій В.К., Лазур В.Ю.).
 • Quantum teleportation and Resonant Transmission of Quantum Information between Two-Level Atoms Located at Large Distance from Each Other // Proceedings of the 12th Small Triangle Meeting. – Stakcin. – 2010. – P. 55. (Co-authors Lazur V.Yu., Myhalyna S.I., Pavlyk O.F.).
 • Tunnel Ionization of Heavy Atoms in Parallel Electric and Magnetic Fields // Proceedings of the 12th Small Triangle Meeting. – Stakcin. – 2010. – P. 73. (Co-authors Reity V.K., Lazur V.Yu.).
 • Quasiclassical theory of the Dirac equation with a scalar-vector interaction and its applications in the physics of heavy-light mesons // Phys. Rev. D. – 2011. – V. 83, Issue 7. – 076003 (23 pp). (Co-authors Lazur V.Yu., Rubish V.V.).
 • Резонансна взаємодія і передача квантової інформації від одного дворівневого атома до іншого // Збірник тез Міжнародної конференції молодих учених і аспірантів »ІЕФ-2011». – Ужгород. – 2011. – С. 89. (Співавтор Павлик О.Ф.).
 • Релятивістська теорія тунельної іонізації атомів у зовнішніх електричному і магнітному полях // Збірник тез Міжнародної конференції молодих учених і аспірантів »ІЕФ-2011». – Ужгород. – 2011. – С. 160. (Співавтори Рейтій В.К., Лазур В.Ю.).
 • Резонансна передача квантової інформації від одного дворівневого атома-кубіта до іншого // Зб. тез XIII Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції »Людина і Космос». – Дніпропетровськ: НЦАОМУ. – 2011. – С. 85. (Співавтори Павлик О.Ф.,
  Лазур В.Ю.).
 • Квантова телепортація та резонансна передача квантової інформації на далекі відстані від одного дворівневого атома до іншого. Зб. тез Міжнародної конференції cтудентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА-2011» – Львів. – 2011. – С. В19. (Співавтори Лазур В.Ю., Мигалина С.І., Павлик О.Ф.).
 • Influence of symmetry on the exchange of one and two electrons in slow collisions between protons and negative hydrogen // Proceedings of the 13th Small Triangle Meeting. – Stara Lesna. – 2011. – P. 80. (Co-authors Lazur V.Yu., Pop V.V., Reity V.K., Myhalyna S.I.).
 • Relativistic version of the boundary-layer method in the tunnel ionization of atoms by a constant uniform electric field // Proceedings of the 13th Small Triangle Meeting. – Stara
  Lesna. – 2011. – P. 94. (Co-authors Reity V.K., Lazur V.Yu.).
 • Вплив симетрії на обмін одним і двома електронами при повільних зіткненнях від`ємного іона водню з протоном // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Фізика». – 2012. – вип. 31. – С. 185–195. (Співавтори Лазур В.Ю., Поп В.В., Мигалина С.І.).
 • Квазиклассическая теория туннельной ионизации релятивистского атома в постоянном однородном электрическом поле//Тезисы докладов конференции по прецизионной физике и фундаментальным физическим константам. – Стара Лесна (Словакия). – 2012. – С. 29. (Соавторы Рейтий В.К., Лазур В.Ю.).
 • Influence of symmetry on the resonance two-electron charge exchange in slow atomic collisions. // Programme and Abstracts of «8-th Bolyai-Gauss-Lobachevsky Conference» (International Conference on Non-Euclidean Geometry in Modern Physics and Mathematics, May 2225, 2012, Uzhgorod, Ukraine). – Uzhgorod: Inst. Elect. Phys. – P. 26. (Co-authors Pop V.V., Lazur V.Yu., Myhalyna S.I.).
 • Метод ВКБ для рівняння Дірака з аксіально-симетричним потенціалом та його застосування в атомній фізиці // Матер. наук. конф. «Диференціальні рівняння та їх застосування» (27-29 вересня 2012 р.). – Ужгород, 2012. – С. 72. (Співавтори Рейтій В.К., Лазур В.Ю.).
 • Резонансна двохелектронна перезарядка при повільних зіткненнях від’ємного іона водню з протоном // Зб. тез ЕВРИКА-2012 (Міжнародна конференція студентів та молодих науковців з теоретичної фізики, 19-22 квітня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. А19. (Співавтори Поп В.В., Лазур В.Ю., Мигалина С.І.).
 • Квантова телепортація і резонансна передача квантової інформації на далекі відстані від одного дворівневого атома до іншого // XV-ЛІК (Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»), Дніпропетровськ: НЦАОМУ, Україна, 1012 квітня, 2013, Збірник тез. – С. 64. (Співавтори Павлик О.Ф., Лазур В.Ю.).
 • Релятивістська квазікласична теорія тунелювання діраківського ферміона у зовнішніх скалярно-векторних полях // XV-ЛІК (Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»), Дніпропетровськ: НЦАОМУ, Україна, 10-12 квітня, 2013, Збірник тез, С. 74. (Співавтори Томишинець Г.М., Рубіш В.В., Лазур В.Ю.)
 • Boundary-layer method in the theory of tunnel ionization of an atom by constant uniform electric field // Proceedings of the 15th Small Triangle Meeting. – Stara Lesna. – 2013. – P. 126. (Co-authors Reity V.K., Lazur V.Yu.).
 • Boundary-layer method in the problem of one-electron exchange interaction between atom and multiply charged ion // Proceedings of the 15th Small Triangle Meeting. – Stara Lesna. –
  2013. – P. 86. (Co-authors Khmara V.M., Lazur V.Yu.).
 • Квантова телепортація і резонансна передача квантової інформації на далекі відстані від одного дворівневого атома до іншого // ІЕФ-2013 (Конференція молодих учених та аспірантів), травень 20-23/2013 Ужгород (Україна), Програма і тези доповідей, с. 196. (Співавтори Павлик О.Ф., Лазур В.Ю., Алексій Т.В.).
 • Квазікласична теорія тунельної іонізації атома в зовнішньому електричному полі // ІЕФ-2013 (Конференція молодих учених та аспірантів), травень 20-23/2013 Ужгород (Україна), Програма і тези доповідей, с. 221. (Співавтори Рейтій В.К., Лазур В.Ю., Сільбергар О.О.).
 • Квазікласична теорія розпаду зв’язаного стану у зовнішньому електричному полі. XVІ-ЛІК (Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»), Дніпропетровськ: НЦАОМУ, Україна, 10-12 квітня, 2014, Збірник тез, С. 66. (Співавтори Рейтій В.К., Лазур В.Ю.).
 • On one version of WKB method in the problem of tunnel ionization of an atom by uniform electric field // Proceedings of the 16th Small Triangle Meeting. – Pticie. – 2014. – P. 122.
  (Co-authors Reity V.K., Lazur V.Yu.).
 • Quantum teleportation and information transfer in the system of two resonant atoms // Proceedings of the 16th Small Triangle Meeting. – Pticie. – 2014. – P. 100. (Co-authors
  Lazur V.Yu., Myhalyna S.I., Pavlyk O.F.).
 • Meteorology monitoring of the precipitable water vapor distribution in the atmosphere based on operational GNSS data processing at reference station network ZAKPOS // Baltic Surveying International Scientific Journal.– 2014. – V. 1. – P. 67-75.(Co-authors Kablak N., Kalynych I., Savchuk S.).
 • Asymptotic solutions of the two-Coulomb-centre problem// Proceedings of the 16th Small Triangle Meeting. – 2015. – P. 68. (Co-authors Hnatic M., Khmara V.M., Lazur V.Yu.).
 • Quasiclassical two-Coulomb-centre wave functions in the spheroidal coordinate system // Mathematical Modelling and Geometry. – 2015. – V. 3, No 2. – P. 8–21. (Co-authors Hnatic M., Khmara V.M., Lazur V.Yu.).
 • Метод ВКБ в теорії тунельної іонізації атомів у зовнішньому електричному полі //
  ІЕФ2015 (Конференція молодих учених та аспірантів), травень 18-22/2015, Ужгород (Україна), Програма і тези доповідей. – С. 232. (Співавтори Рейтій В.К., Лазур В.Ю.).
 • Quasiclassical Study of the Quantum Mechanical Two-Coulomb-Centre Problem// EPJ Web of Conferences. – 2016. – V. 108. – 02028. (Co-authors Hnatic M., Khmara V.M., Lazur V.Yu.)
 • Quasiclassical Approximation in the Non-Relativistic and Relativistic Problems of Tunneling Ionization of a Hydrogen-Like Atom in a Uniform Electric Field// EPJ Web of Conferences. – 2016. – V. 108. – 02039. (Co-authors Reity V.K., Lazur V.Yu.).

Статистика публікацій
Рік 1997 1998 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 1 6 3 9 4 5 4 3 4 8 10 7 5 6 4 2 2
Сумарно до року 1 2 8 11 20 24 29 33 36 40 48 58 65 70 76 80 82 84
Сумарно за всі роки 84