Росса Ганна Романівна

Росса Ганна Романівна

№ 11
Кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Асистент (01.09.1954 – 01.09.1960), ст. викладач (01.09.1960 – 01.11.1963), доцент (01.11.1966 – 01.08.1987), (01.11.1989 – 30.06.1991). Зав. кафедри (01.09.1975 –01.07.1980).

Біографія

Народилася 23 липня 1928 року в м. Полтава. Навчалася в середній школі № 21 м. Полтави, яку закінчила в 1947 році. В цьому ж році поступила в Полтавський педагогічний інститут. Після закінчення інституту з 1951 по 1954 рік працює викладачем Ужгородського учительского інституту. У зв’язку з його закриттям з 1 вересня 1954 року переходить на роботу асистентом кафедри загальної математики УжДУ. З 01.09.1960 р. – старший викладач цієї ж кафедри. В листопаді 1963 році поступає в аспірантуру зі спеціальності алгебра. Після закінчення аспірантури в 1966 році працює доцентом кафедри вищої математики. З 1 вересня 1969 року – доцент кафедри алгебри. 10 червня 1970 року в Харківському держуніверситеті захистила дисертацію «О мультипликативной группе групповых колец и их изоморфизме» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. З 1 вересня 1972 р. стає виконувачем обов’язків завідувача кафедри алгебри УжДУ. 10 листопада 1972 року їй присвоєно вчене звання доцента по кафедрі алгебри. З 1 вересня 1974 року знову доцент кафедри алгебри. З 1 вересня 1975 року Росса Г.Р. – завідувач кафедри алгебри, а з 1 липня 1980 р. – доцент кафедри алгебри. 3 1 серпня 1987 року вийшла на пенсію. Однак, з 1 листопада 1989 року знову вийшла на роботу на посаду доцента кафедри математичного аналізу, а з 1 вересня 1990 року на посаду доцента кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики, де працювала до кінця 19901991 навчального року.

Протягом роботи в Ужгородському учительському інституті та УжДУ читала курси і проводила практичні заняття з вищої математики, теорії чисел, елементарної математики, основ геометрії.

Публікації

 • О целочисленных групповых кольцах конечных групп // Тезисы докл. и сообщ.
  УжГУ. – Ужгород, 1964. – С. 4-5.
 • О целочисленных групповых кольцах // Тезисы докл. и сообщ. VI Всесоюз. коллоквиума по общей алгебре. – Минск, 1964.
 • О целочисленных групповых кольцах // Тезисы докл. 3-й конф. молодых матем. Украины. – К., 1966. (Соавтор Берман С.Д.).
 • О целочисленных групповых кольцах конечных и периодических групп // Сб. «Алгебра и математ. логика. Алгебр. Исслед». – К., 1966. – С. 44-53. (Соавтор Берман С.Д.).
 • О групповых кольцах р-групп над кольцом целых р-адических чисел // Сибир. матем. журн. – 1968. – Т. IX. – № 1.
 • Силовская р-подгруппа групповой алгебры счетной абелевой р-группы // Тезисы докл. и сообщ. IX Всесоюз. коллоквиума по общей алгебре. – Гомель, 1968. (Соавтор Берман С.Д.).
 • Силовська р-підгрупа групової алгебри зчисленної абелевої р-групи // Допов. АН УРСР. Сер. А. – 1968. – Т. 10. – С. 870-872. (Співавтор Берман С.Д.).
 • О мультипликативной группе групповых колец и их изоморфизме: Автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1970. – 8 с.
 • Про групові алгебри зчисленних періодичних абелевих груп // Допов. АН УРСР. –
  1971. – № 5. – С. 387-390. (Співавтор Берман С.Д.).
 • Про ізоморфізм групових алгебр зчисленних періодичних абелевих груп // Зб. «Матеріали І-ї конф. молодих науковців Захід. наук. центру». Секц. мат. і механ. – Ужгород, 1973. – С. 146-178. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74. (Співавтор Берман С.Д.).
 • Силовская р-подгруппа групповой алгебры счетной абелевой р-группы // Сб. «Материалы XXIX науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секц. матем. наук. – Ужгород, 1975. – С. 158-176. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-706. (Соавтор Берман С.Д.).
 • Автоморфизмы двумерной общей линейной группы над кольцом классов вычетов по модулю m // Сб. «Материалы XXXI итог. науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секц. матем. наук. – Ужгород, 1975. – С. 189-221. – Деп. в ВИНИТИ, № 3131-78. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • Автоморфизмы двумерной общей линейной группы над кольцом классов вычетов по модулю m // Тез. докл. VI Всесоюз.алгебр. симпоз. по теории групп. – К., 1978. (Соавтор Дроботенко В.С.).
 • Автоморфизмы двумерной специальной линейной группы над кольцом классов вычетов по mod 2n. – Ужгород: УЖГУ, 1981. – Деп. в ВИНИТИ, № 2085-81. – 20 с. (Соавтор Жилинская З.П.).
 • Автоморфизмы двумерной линейной группы над коммутативным локальным
  кольцом. – Ужгород: УЖГУ, 1982. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 46-40-80. (Соавтор Жилинская З.П.).

Статистика публікацій
Рік 1964 1966 1968 1970 1971 1973 1975 1978 1981 1982
Сумарно за рік 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1
Сумарно до року 2 4 7 8 9 10 12 13 14 15
Сумарно за всі роки 15