Самусь (Зизич) Євгенія Іванівна

Самусь (Зизич) Євгенія Іванівна

№ 155
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (11.06.2007 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 3 серпня 1983 р. в м. Перечин, Закарпатської обл. У 2000 році закінчила Перечинську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. та поступила на математичний факультет УжНУ. У 2005 році закінчила математичний факультет за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію магістра математики, викладача. Працює на
посаді викладача (01.09.2005р. – 04.11.2007 р.), а з 05.11.2007 року по
сьогодні – старшого викладача кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Публікації

 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Програмування» для студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету за напрямом підготовки 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія», частина 1. // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2015. – 88 с. (Співавтори Пойда В.Ю., Шпеник Т.Б., Далекорей А.В., Чернявська Х.М.).
 • Алгоритми для реалізації одночасного доступу в розподілених обчисленнях (тези доповіді) // 70-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, 24 лютого 2016р.) − Ужгород, 2016 − С. 40–41.
 • Application of lexicography to solving of vector problems with linear-fractional functions of criteria // XXVII International Conference Problem of Decision Making under uncertainties (PDMU–2016): International Conference (Dedicated to 70-th anniversary of Professor Oleksandr Nakonechnyi, May 23–27, 2016, Tbilisi-Batumi, Georgia) − Київ, 2016. − С. 141. (Co-authors
  N. Semenova, M. Lomaha).
 • Про медіану Кемені-Снелла та коефіцієнт узгодженості думок експертів //Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. i iнформ.– 2016. – Вип. 28. – С. 6–8. (Співавтор
  Антосяк П.П.).
 • Алгоритми для реалізації одночасного доступу в розподілених обчисленнях // Збірник наукових праць до 25- ої річниці інженерно технічного факультету УжНУ – Ужгород,
  2016 – С. 40–41.
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Програмування» для студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету за напрямом підготовки 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія», частина 2 // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. – 68 с. (Співавтори Пойда В.Ю., Шпеник Т.Б., Далекорей А.В., Чернявська Х.М.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна математика» для студентів 3-го курсу інженерно-технічного факультету, напряму підготовки «Електронні прилади та системи». Частина І // Ужгород: видавництво
  ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. – 62 с. (Співавтори Тютюнникова Г.С., Горват П.П.,
  Король І.Ю.).
 • Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Програмування» для студентів 1 курсу інженерно-технічного факультету напряму підготовки 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. – 24 с. (Співавтори Пойда В.Ю., Горват П.П., Чернявська Х.М.).

Статистика публікацій
Рік 2015 2016
Сумарно за рік 1 7
Сумарно до року 1 8
Сумарно за всі роки 8