Сапужак Тарас Мирославович

Сапужак Тарас Мирославович

№ 99
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

асистент (01.01.1990 – 10.12.1992), доцент кафедри (10.02.1992 – 26.12.1996), доцент (26.12.1996 – 18.12.2000).

Біографія

Народився 12 травня 1960 року в м. Ужгород. В 1977 році закінчив Ужгородську середню школу № 2 із золотою медаллю. В тому ж році поступив на математичний факультет Ужгородського держуніверситету. Закінчив УжДУ з відзнакою в 1982 році. В 1982-1983 навчальному році працював стажистом-викладачем кафедри алгебри УжДУ. В 1983-1986 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі алгебри УжДУ зі спеціальності «Алгебра і теорія чисел» (науковий керівник – професор Гудивок П.М.). 24 червня 1987 року у Ленінградському державному університеті захистив дисертацію «О представлениях конечных групп над полными дискретно нормированными кольцами» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 9 грудня 1986 року працював молодшим, а з 3 квітня 1989 року – старшим науковим співробітником науково-дослідного сектору УжДУ. З 1 січня 1990 року – асистент, а з 10 грудня 1992 року – доцент кафедри математичного аналізу УжДУ. Вчене звання доцента по цій же кафедрі присвоєно 26 грудня 1996 року. Помер 18 грудня 2000 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні й лабораторні заняття з математичного аналізу, вищої математики, функціонального аналізу, тензорного аналізу, а також курси за вибором «P-адичний аналіз», «Комплексні зображення та деякі їх застосування».

Публікації

 • О представлениях конечных групп над квадратичными кольцами // Всесоюз. алгебраическая конф.: Тезисы сообщ. – Минск, 1983. – 1 с. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Неприводимые представления конечной группы с нормальной циклической силовской p-подгруппой над P-адическими квадратичными кольцами. – 1985. – 60 с. – Деп., № 1376 Ук-85.
 • О неразложимых целочисленных P-адических представлениях конечных групп // XVIII Всесоюз. алгебраич. конф.: Тезисы сообщений. – Кишинев, 1985. – 1 с.
 • Адельні формули над полем алгебраїчних чисел для функцій Гельфанда-Граєва // Підсумкова наукова конф. проф.-викл. складу мат. фак-ту УжДУ: Тези допов. – Ужгород, 1985. – 1 с.
 • О неразложимых целочисленных P-адических представлениях конечных групп. –
  1986. – 15 с. – Деп., № 914 Ук-86.
 • P-подгруппы полной линейной группы степени n≤p над P-адическими квадратичными кольцами. – 1986. – 33 с. – Деп., № 1178 Ук-86.
 • О неприводимых целочисленных представлениях конечных групп // X Всесоюз. симп. по теории групп: Тезис. сообщ. – Минск, 1986. – 1 с. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О целочисленных P-адических представлениях прямого произведения групп. – 1987. – 11 с. – Деп., № 404 Ук-87.
 • Незвідні зображення скінченних груп над областями головних ідеалів // ДАН УССР. – 1987. – № 6. – 3 с. (Співавтор Гудивок П.М.).
 • Разработка и реализация на ПК учебно-контролирующих программ. – Ужгород, 1990. – 34 с. (Соавторы Тиводар Н.А., Задвирный В.Я.).
 • Інтеграл Гауса над скінченним розширенням поля p-адичних чисел при p>2 // Всеукраїнська наукова конф.: Тези допов. – Львів: Львівська політехніка, 1995.
 • Оператор еволюції P-адичного гармонічного осцилятора // V Міжнародна наукова конф. ім. М.Кравчука: Тези допов. – К.: КПІ, 1996. – 1 с.
 • Adelic formulas for string amplstudes in fields of algebraic numbers // Lett. Math. Phys. 37. – 1996. – P. 233-242. (Vladimiriov V.S.).
 • Evolution operator of p-adic harmonic oscilator // Theory conference. Abstracts. – Miskolc, 1996. – 1 p.
 • Варіанти лабораторних робіт з функціонального аналізу по темі «Інтегральні рівняння» для студентів 3-го курсу математичного фак-ту. – Ужгород, 1996. – 10 с.
 • P-адичні числа // Навчальний посібник. – Ужгород, 1996. – 28 с.
 • Інтеграл Гауса над полем P-адичних чисел // Шоста Міжнародна наукова конф. ім. М.Кравчука. – К., 1997. – 1 с.
 • О неприводимых представлениях конечных групп над P-адическими квадратичными кольцами // Науковий вісник УжДУ. Сер. мат. – Ужгород, 1997. – Вип. 2. – С. 38-44. (Соавтор Гудивок П.М.)
 • Оператор еволюції P-адичного гармонічного осцилятора // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. мат. – Ужгород, 1997. – Вип. 2. – С. 92-101.
 • Скінченномірні над полем P-адичних чисел системи Вейля // Міжнародна наукова конф. »Сучасні проблеми механіки і математики». – Львів, 1998.

Статистика публікацій
Рік 1983 1985 1986 1987 1990 1995 1996 1997 1998
Сумарно за рік 1 3 3 2 1 1 5 3 1
Сумарно до року 1 4 7 9 10 11 16 19 20
Сумарно за всі роки 20