Савченко Леонід Іванович

Савченко Леонід Іванович

№ 30
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Асистент (01.09.1961 – 01.10.1961), ст. викладач (01.10.1961 – 01.09.1972), доцент (01.09.1972 – 15.09.1977), доцент Алжирського інституту нафти і газу (15.09.1977 – 10.06.1984). Зав. кафедри (24.09.1984 – 01.06.1990), доцент (01.06.1990 – 30.06.2003).

Біографія

Народився 7 листопада 1937 року в с. Червона Фастівського району Київської області. Навчався в середній школі с. Червона, яку закінчив у 1956 році. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчив у 1961 році. З 1 вересня 1961 р. працює асистентом, потім старшим викладачем кафедри загальноінженерних дисциплін УжДУ. З 1 вересня 1964 року Савченко Л.І. переведений на посаду старшого викладача кафедри вищої математики. Протягом 1967-1970 рр. він – аспірант кафедри обчислювальної математики (науковий керівник – доцент Ковач Ю.І.). З 1 квітня 1970 р. стає ст. викладачем кафедри обчислювальної математики. 27 жовтня 1971 року в Інституті математики АН УРСР захистив дисертацію «Об одном итерационном методе приближенного решения нелинейных дифференциальных уравнений высшего порядка с запаздывающим аргументом» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1 вересня 1972 року Савченко Л.І. займає посаду доцента кафедри обчислювальної математики. Вчене звання доцента по цій же кафедрі йому було присвоєно 10 грудня 1975 року. З 1 вересня 1976 року працює доцентом кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики.

З 15 вересня 1977 р. по червень 1981 р. – доцент кафедри вищої математики Алжирського Національного інституту нафти, газу і хімії м. Бумердес (Алжир).

Після повернення з Алжиру працює доцентом, а з 24 вересня 1984 року – завідувачем кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики. З 1 червня 1990 року він знову доцент цієї ж кафедри.

Протягом роботи в УжДУ та Алжирі читав курси та проводив практичні заняття з нарисної геометрії, технічного креслення, вищої математики, диференціальних рівнянь, а також курси за вибором.

Публікації

 • О связи преподавания начертательной геометрии с аналитической геометрией в пространстве // МВ и ССО УССР. УжГУ. Сер. тех.: Тез. докл. XVIII научн. конф. – 1964. – 6 с.
 • К вопросу об оценке решения первой краевой задачи для квазилинейных систем дифференциальных уравнений гиперболического и параболического типов // МВ и ССО УССР. Материалы респуб. симпозиума по дифференциальным уравнениям. – Одесса,
  1968. – 3 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • Об оценке решения первой краевой задачи для квазилинейных систем дифференциальных уравнений гиперболического и параболического типов // АН УССР, Институт Математики. Четвертая научн. конф. молодых математиков Украины. – К.,
  1968. – 3 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • Первая краевая задача для квазилинейной системы дифференциальных уравнений гиперболического типа // ВЦ Госплана УССР. ІІ экономико–кибернетическая конф. –
  1968. – 1 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • Решение одной краевой задачи для нелинейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка // УМЖ. – 1968. – Т. 20. – № 1. – 11 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • Об итеративном методе решения задачи Коши для уравнения высшего порядка в частных производных с запаздывающим аргументом // МВ и ССО УССР. УжГУ. Материалы научн. конф. аспирантов. – 1969. – 7 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • О двустороннем итеративном методе решения краевой задачи для нелинейных систем дифференциальных уравнений пораболического и гиперболического типов // УМЖ. –
  1969. – Т. 21. № 2. – 9 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • О краевой задаче для нелинейной системы дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом // УМЖ. – 1970. – Т. 22. № 1. – 10 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • Об оценке решения некоторых нелинейных интегро-дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом // Дифференциальные уравнения. – 1970. – Т. 6. – № 8. – 10 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
 • Об одном методе приближенного интегрирования краевых задач для нелинейных систем дифференциальных уравнений высшего порядка // Материалы научн. конф. молодых ученых. – Львов, 1970. – 3 с.
 • Об оценке решения первой краевой задачи для квазилинейных систем дифференциальных уравнений гиперболического типа // УМЖ. – 1971. – Т. 23. – № 3. – 11 с.
 • Об одном итерационном методе приближенного решения нелинейных дифференциальных уравнений высшего порядка с запаздывающим аргументом: Автореферат дисс. ... канд. физ.-мат. наук – К., 1971. – 10 с.
 • О построении функций первой вилки при приближенном решении нелинейных дифференциальных уравнений с запаздыванием // УМЖ. – 1972. – Т. 24. – № 3. – 7 с.
 • Интенсификация учебного процесса по начертательной геометрии // Проблемы высшей школы. – К., 1973. – Вып. 15. – 8 c. (Соавтор Пылыпив Е.И.).
 • О численном интегрировании дифференциально-разностных уравнений второго порядка // Сб «Материалы областной конф. молодых ученых Закарпатья, посвящ. 50-летию образования СССР. Секция мат. наук». – 1974. – 4 с. – Деп. № 74. (Соавтор Дробот А.А.).
 • Замечание к численно-аналитическому методу решения нелинейных разностных уравнений // Сб «Материалы областной конф. молодых ученых Закарпатья, посвящ. 50-летию образования СССР». Секц. мат. наук. – 1974. – 7 с. – Деп. № 74. (Соавтор Михайлец Б.М.).
 • О решении разностных уравнений с полиномиальными коэффициентами с помощью преобразования // Труды 28-й научн. конф. УжГУ. Секция мат. наук. – 1975. – 7 с. – Деп. № 314-75. (Соавтор Михайлец Б.М.).
 • О воспитании интернационалистских чувств при преподавании математических дисциплин // Интернациональное воспитание студенческой молодежи. Материалы 2-й межвузовской конференции – Львов: Вища школа, 1975. – 4 с. (Соавтор Шулла И.И.).
 • О приближенном решении разностных уравнений с полиномиальными коэффициентами // УМЖ. – 1975. – Т. XXVII. – Вып. 6. – 10 с. (Соавтор Михайлец Б.М.).
 • О приближенном решении одного класса линейных дифференциально-разностных уравнений // УМЖ. – 1976. – Т. 28. – № 2. – 8 с. (Соавтор Михайлец Б.М.).
 • О приближенном решении одного класса интегральных уравнений Вольтерра 2–го рода и линейных интегро-дифференциальных уравнений // Материалы 8-й Всес. конф. по теории упругости и пластичности. – Ужгород, 1984. – 4 с. (Соавтор Михайлец Б.М.).
 • Расчет и оптимизация подкрепляющих элементов ленточных плит // Механика и физика разрушения композитных материалов и конструкций: Тезисы докладов І Всесоюзного симпозиума. – Ужгород, 1988. – 1 с. (Соавторы Ливдар В.А., Галаси А.А.).
 • Двухкритериальная оптимизация композитной пластинки с отверстием, подкрепленной преднапряженным кольцом // Механика и физика разрушения композитных материалов и конструкций: Тезисы докл. І Всес. симпозиума. – Ужгород, 1988. – 1 с. (Соавторы Ливдар В.А., Галаси А.А.).

Статистика публікацій
Рік 1964 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1984 1988
Сумарно за рік 1 4 2 3 2 1 1 2 3 1 1 2
Сумарно до року 1 5 7 10 12 13 14 16 19 20 21 23
Сумарно за всі роки 23