Семчишин Галина Ярославівна

Семчишин Галина Ярославівна

№ 171
Викладач

викладач.

викладач (01.02.2013 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 12 листопада 1985 року в м. Свалява Закарпатської області. В 2003 році закінчила Свалявську ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 із золотою медаллю. В цьому ж році поступила на математичний факультет Ужгородського національного університету, який закінчила в 2008 році, ставши магістром прикладної математики, викладачем. У період 2008 – 2011 років навчається в аспірантурі на кафедрі диференціальних рівнянь та математичної фізики Ужгородського національного університету (науковий керівник – акад. Перестюк М.О.). З 1 лютого 2013 року працює викладачем кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики.

За час роботи в Ужгородському національному університеті читає математичні курси, проводить практичні та лабораторні заняття з нормативних навчальних дисциплін: «Диференціальні рівняння», «Диференціальні та інтегральні рівняння», а також навчальних дисциплін за вибором: «Вибрані питання теорії крайових задач», «Теорія крайових задач для імпульсних систем», «Чисельно-аналітичні методи в теорії звичайних диференціальних рівнянь», «Нелінійні задачі математичної фізики».

Публікації

 • Побудова розв’язків вироджених крайових задач // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: математика і інформатика. – 2011. – Вип. 22, № 2. – С. 123–137.
 • Дослідження періодичних розв’язків вироджених нелінійних систем диференціальних рівнянь // Міжнародна наукова конференція «Диференціальні рівняння та їх застосування». 27 – 29 вересня, 2012 р., Ужгород: Матеріали конференції. – С. 47. (Співавтор Король І.І.).
 • Дослідження періодичних розв’язків вироджених нелінійних диференціальних систем // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту. Серія: математика. – 2012. – Т. 2, № 2–3. – С. 102–107. (Співавтор Король І.І.).
 • Розв’язність задачі Коші для вироджених систем диференціальних рівнянь // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія: мат. і інформ. – 2013. – Вип.24, №1. – С. 145–153.
 • Вироджені крайові задачі для нелінійних систем диференціальних рівнянь // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова. 15–22 июня
  2013 г., Одесса: Тезисы докладов. – С. 90.
 • Дослідження вироджених крайових задач для систем диференціальних рівнянь // IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. 30 червня – 5 липня, 2014 р., Чернівці: Тези доповідей С. 181.
 • Existence of the Periodical Solutions of Singular Systems of Differential Equations in Critical Case // Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics. The 4th International Scientific Conference of Students and Young Scientists. November 24 – 28, 2014, Kyiv: Proceeding
  P. 98–106. (Співавтор Король І.І.).
 • Дослідження розв’язності вироджених систем диференціальних рівнянь за допомогою псевдооберненої матриці та ортопроекторів // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія: математика і інформатика. – 2015. – Вип.26, №1.
 • Construction of the Solutions for the Singular Boundary Value Problems for Systems of Differential Equations in Critical Case // 10th International Skorobohatko Mathematical Conference. August 25–28, 2015, Drohobych, Ukraine: Abstracts P. 141.

Статистика публікацій
Рік 2011 2012 2013 2014 2015
Сумарно за рік 1 2 2 2 2
Сумарно до року 1 3 5 7 9
Сумарно за всі роки 9