Севбо Володимир Іванович

Севбо Володимир Іванович

№ 1
Кандидат педагогічних наук, доцент. Ст. викладач

кандидат педагогічних наук, доцент. Ст. викладач (16.11.1946 – 01.09.1950), доцент (01.09.1950 – 16.03.1953), зав. кафедри (16.03.1953 – 01.08.1958), доцент (01.08.1958 – 26.08.1965), зав. кафедри (26.08.1965 – 28.08.1966), доцент (28.08.1966 – 20.01.1968).

Біографія

Народився 21 грудня 1898 року в селі Славине, що неподалік від Мінська (Білорусія). Там же здобув початкову освіту, далі закінчив духовне училище в с. Носовичі Василівського р-ну Гомельської області, а згодом навчався і закінчив духовну семінарію в Мінську. Після закінчення семінарії поступає на фізико-математичний факультет Мінського університету. У 1925 році з третього курсу переводиться в Київський інститут народної освіти, який закінчує в 1928 році. З 1929 року молодий фахівець починає викладати математику в сільськогосподарському технікумі у м. Тараща Київської області. Відпрацювавши в технікумі три роки, Севбо В.І. з родиною переїжджає до Чернігова, де викладає математику в школі. Це був час, коли в Україні почався голодомор. Ось чому він виїжджає з родиною в Білорусію до батьків дружини. З 1933 року Севбо В.І. знову в Чернігові, де стає викладачем учительського інституту. Севбо В.І. пройшов усі педагогічні сходинки: асистента, старшого викладача, в.о. доцента і декана фізико-математичного факультету. В цей же час він заочно навчається на інженерно-педагогічному факультеті Всесоюзного індустріального інституту в Москві, який закінчує в 1936 році. З перших днів Великої Вітчизняної війни він на фронті. Невдовзі його було поранено і він потрапив у полон. Тільки завдяки старанням дружини йому вдалося викупитися з неволі. Після звільнення Чернігова, він з’являється у військомат, але його «за полон і перебування в окупації...» відправляють у штрафну роту. В бою за Кеніґсберґ з цієї штрафної роти залишилось живими тільки троє. Серед них був і Севбо В.І. За цей бій його зарахували до гвардійців. Закінчив війну у Берліні. В 1945 році у званні гвардії старшини з нагородами «За відвагу», «За визволення Варшави» та іншими він повертається в Чернігів. Одержує направлення на роботу в Закарпаття. Спочатку його призначили викладачем математики Мукачівського комерційного спецзакладу (в подальшому кооперативний технікум), а потім, з 16 липня 1946 року старшим викладачем кафедри фізики й математики Ужгородського держуніверситету. На початку лютого 1949 року Севбо В.І. в Київському педінституті (нині педагогічний університет ім. М. Драгоманова) захищає дисертацію «Функціональна залежність в шкільній математиці» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 1950 році йому було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі фізики й математики. З 1 вересня 1950 року він – доцент кафедри загальної математики, а з 16 березня 1953 року – завідувач цієї ж кафедри. З 16 серпня 1958 року він знову займає посаду доцента кафедри загальної математики, а з 1 вересня 1961 року переходить на посаду доцента кафедри вищої математики загальнотехнічного факультету Ужгородського держуніверситету. З 26 серпня 1965 року він – в.о. завідувача кафедри вищої математики. Далі, з 28 серпня 1966 року до кінця днів своїх – доцент кафедри вищої математики. Помер Севбо В.І. на 70 році життя 20 січня 1968 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси і проводив практичні заняття з вищої математики, алгебри, математичного аналізу, диференціальної геометрії, історії математики.

Публікації

 • Обратные круговые функции в школе // Математика в школе. – М., 1937. – № 6.
 • Фигурные числа и арифметические ряды высших порядков // Математика в школе. – М., 1940. – № 6.
 • Историческое развитие и современная научная трактовка понятия функциональной зависимости // Математика в школе. – М., 1946. – № 4. – С. 13-18.
 • Історичний розвиток і сучасний зміст математичного поняття функції // Наукові записки Ужгородського держуніверситету. – 1947. – Вип. І. – C. 107-132.
 • Арифметика в старших класах середньої школи // Закарпатське ОблВНО. – Ужгород, 1948.
 • Розв’язання алгебраїчних задач на складання рівнянь // Закарпатське ОблВНО. – Ужгород, 1948.
 • Незвичайні небесні явища // Закарпатська правда, 21.08.1948.
 • Додаткові відомості про логарифми в середній школі //Математика в школі. – К., 1949. – Вип. ІІІ
 • Функциональная зависимость в школьной математике: Автореферат к дисс. работе. – К., 1949.
 • Функциональная пропедевтика в семилетней школе // Математика в школе. – М., 1950. – № 3. – № 4.
 • Чому буває затемнення сонця і місяця // Закарпатська правда, 1.04.1950.
 • Функціональна пропедевтика в курсі арифметики // Зб. «Викладання арифметики в семирічній школі». – К., 1951. – Вип. IV.
 • Введение математического понятия функции в средней школе // Математика в школе. – М., 1953. – № 5.
 • Великий російський математик (До 35 річня з дня смерті О.М.Ляпунова) // Радянський студент, 6.09.1953.
 • К изучению неравенства в X классе // Мат-ка в школе. – 1954. – № 5. – С. 19-43.
 • Úvod do matematického pojimu funkcie na Stredný škole // Matematika ve škole. – Praha, 1956. – № 9.
 • Леонард Ейлер // Радянський студент, 1957.
 • Понятие непрерывности функций в средней школе // Докл. и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат.-хим. наук. – 1957. – Вып. І. – C. 10-12.
 • Арифметический и алгебраический способы решения задач в средней школе // Докл. и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат-хим. наук. – 1958. – Вып. ІІ. – С. 65-66.
 • Algebrický a aritmeticky sposob riešienia slovných úloh na stredný škole // Matematika ve škole. – Praha, 1958. – № 5.
 • Преподавание стереометрии в восьмилетней школе // Доклады и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. наук. – 1960. – Вып. ІІІ. – С. 85-88.
 • О преподавании стереометрии в восьмилетней школе // Мат-ка в школе. – М., 1960.
 • Робоча книга з математичного аналізу. – Львів: Вид. Львів. ун-ту, 1960. – 425 с.
 • Наближені обчислення // Від уроку до практичної діяльності (З досвіду викладання математики і фізики в школі). – Ужгород. – 1961.– С. 15-22.
 • Практикум по высшей математике. – Ужгород, 1963. – Вып. I.
 • Практикум по высшей математике. – Ужгород, 1963. – Вып. ІI.
 • Практикум по высшей математике. – Ужгород, 1963. – Вып. III.
 • Практикум по высшей математике.– Ужгород: пособие для студентов ОТФ «Дифференциальные уравнения». – 1965. – 56 с.

Статистика публікацій
Рік 1937 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1956 1957 1958 1960 1961 1963 1965
Сумарно за рік 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 3 1
Сумарно до року 1 2 3 4 7 9 11 12 14 15 16 18 20 23 24 27 28
Сумарно за всі роки 28