Щобак Наталія Миколаївна

Щобак Наталія Миколаївна

№ 179
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри.

асистент (15.01.2004 – 29.03.2007), викладач (29.03.2007 – 31.08.2007), доцент кафедри (01.09.2007 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 1 лютого 1979 року в с. Ставне Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. В 1996 році закінчила Ставненську середню школу. В 1997 році поступила на математичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчила в 2002 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію магістра математики, викладача.

З вересня 2001 р. по жовтень 2002 р. працювала вчителем математики та інформатики в Ставненській ЗОШ І-ІІІ ст. Протягом 2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі УжНУ (науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, проф. Ронто М.Й.).

З 15 січня 2004 року працює асистентом кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики. У вересні 2006 року в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка захистила дисертацію «Дослідження розв’язків параметризованих задач з нелінійними крайовими умовами» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 29 березня 2007 року займає посаду викладача кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики, а з 1 вересня 2007 року – доцента цієї ж кафедри.

Публікації

 • On the numerical-analytic investigation of parametrized problems with nonlinear boundary conditions // Nonlinear Oscillations. 6, 4. 2003. – P. 482-510. (Co-author Ronto M.).
 • Investigation the existence of solutions of some non-linear parametrized boundary value problems // Uzhgorod University Scientific Herald. Series Mathematics and Informatics Science. 8. – 2003. – P. 141-148.
 • On parametrized problems with non-linear boundary conditions // E. J. Qualitative Theory off Diff. Equ., Proc. 7'th Coll. Qualitative Theory off Diff. Equ. 20. 2003. – P. 1-25. (Co-author Ronto M.).
 • On parametrization three-point nonlinear boundary value problems // Nonlinear Oscillations. 7, 3. – 2004. – P. 395-413. (Co-authors Ronto M., Ronto A.N.).
 • Investigation of non-linear boundary value problems with parameters // Uzhgorod University Scientific Herald. Series Mathematics and Informatics Science. 9. 2004. – P. 85-99.
 • About solvability of non-linear boundary value problems with parameters // Bulletin of the University of Kiev. Series: Physics and Mathematics. 4. 2005. – P. 106-115.
 • On parametrization for a non-linear boundary value problem with separated conditions // E. J. Qualitative Theory off Diff. Equ., Proc. 8'th Coll. Qualitative Theory off Diff. Equ. 18. 2007. – P. 1-16. (Co-author Ronto M.).
 • On the investigation of some three-point boundary value problems with parameters // Proc. of International Scientific Conf. MicroCAD'2008 (Miskolc, Hungary), 2008. – P. 67-72.
 • About parametrization of boundary value problems of Cauchy-Nicoletti type // Uzhgorod University Scientific Herald. Series Mathematics and Informatics Science. 16. – 2008. –
  P. 163-173. (Co-authors Ronto M., Marynets K.V.).
 • Investigation the solvability of nonlinear boundary value problems with separated conditions // Uzhgorod University Scientific Herald. Series Mathematics and Informatics Science. 17. –
  2008. – P. 240-245.
 • Parametrization for some boundary-value problems of interpolation type // Tatra Mt. Math. Publ. 43. – 2009. – P. 229-242.(Co-author Ronto M.).
 • Исследование нелинейных многоточечных задач с краевыми условиями интерполяционного типа по части переменных // Матеріали міжн. симпозіуму "Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV)" (Кацивелі, Україна), 2009. – C. 249-254. (Cпівавтор Ронто М.).
 • Об исследовании решений краевых задач с условиями интерполяционного типа по части переменных // Вісник Ужгород. національного ун-ту. Серія математика та інформатика. № 19. 2009. – C. 240-245.
 • Дослідження нелінійних крайових задач типу Коші-Ніколетті за частиною змінних // Вісник Ужгород. національного ун-ту. Серія математика та інформатика. № 22. – 2011. – C. 173-183.
 • On finding solutions of two-point boundary value problems for a class of non-linear functional differential systems // E. J. Qualitative Theory off Diff. Equ., Proc. 9'th Coll. Qualitative Theory off Diff. Equ. 13. – 2011. – P. 1-17. (Co-authors Ronto A., Ronto M.).
 • ON NUMERICAL-ANALYTIC TECHNIQUES FOR BOUNDARY VALUE PROBLEMS // Acta Electrotechnica et Informatica. Vol. 12, No. 3. – 2012. – P. 67-72. (Co-authors Ronto A., Ronto M.).

Статистика публікацій
Рік 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012
Сумарно за рік 3 2 1 1 3 3 2 1
Сумарно до року 3 5 6 7 10 13 15 16
Сумарно за всі роки 16