Штимак Анатолій Юрійович

Штимак Анатолій Юрійович

№ 134
Старший викладач

ст. викладач.

викладач (01.09.2003 – 01.09.2008), ст. викладач (01.09.2008 – по сьогодні). Заступник декана математичного факультету (25.08.2009 – 09.09.2016). З 1-го січня 2017 р. – начальник навчально-методичного відділу
ДВНЗ «УжНУ»

Біографія

Народився 14 лютого 1972 року в селі Тур’я Бистра Перечинського району Закарпатської області. У 1989 році закінчив із срібною медаллю Ужгородську школу-інтернат з поглибленим вивченням математики і фізики. В цьому ж році поступив на математичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчив з відзнакою у 1994 році. Протягом 1994-1995 років працював учителем математики в загальноосвітній школі I-II ступенів с. Тур’я Бистра. З 1996 по 2002 працює завідувачем групи забезпечення навчального процесу в комп’ютерних класах на математичному факультеті УжНУ. Протягом 1996-2000 рр. навчається в заочній аспірантурі на кафедрі обчислювальної математики (науковий керівник – проф. Червак Ю.Ю.). З 1 вересня 2002 року працює на посаді викладача кафедри системного аналізу і теорії оптимізації математичного факультету УжНУ. З вересня 2016 року призначений на посаду заступника начальника навчально-методичного відділу, а з 1 січня 2017 року – на посаду начальника цього відділу.

Протягом роботи в УжНУ читає курси, проводить практичні та лабораторні заняття з інформатики і програмування, методів обчислень, системного аналізу і математичного моделювання, а також курси за вибором: задачі на графах, комбінаторика, структура даних і алгоритмізація, моделі програмованого навчання.

Публікації

 • Алгоритм Гоморі в цілочисловій багатокритеріальній оптимізації. // Науковий вісник Ужгородського ун.-ту. Серія математика. – 1997. – Вип. 2 – С. 120-121. (Співавтори
  Червак Ю.Ю., Червак О.Ю.)
 • Загальні схеми пошуку лексикографічного максимуму множини // Науковий вісник Ужгородського ун.-ту. Серія математика. – 1999. – Вип. 4. – С. 111-114. (Співавтори
  Червак О.Ю., Лешко І.М.).
 • Зведення вибору в паретівській згортці критеріїв до розв’язання задач лексикографічної оптимізації, визначених її надкритеріями // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2002. – Вип. 7. – С. 133-135. (Співавтори Червак О.Ю., Червак Ю.Ю., Фейса М.І.).
 • Алгоритми Гоморі в цілочисловій паретівській багатокритеріальній оптимізації // Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (27 вересня-2 жовтня 2004 р., м.Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2004. – 1 с.
 • Побудова моделі оцінювання компетентності випускника // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції (10-13 травня 2011р., м. Черкаси). – Черкаси: Маклаут, – 2011. – с. 342. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Структурна схема оцінки компетентності студента // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні «ІНФОТЕХ-2011»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 5-10 вересня 2011 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2011. – с. 216. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Нечітка модель оцінки знань студента в умовах кредитно-модульної системи // Теорія прийняття рішень. Матеріали VI міжнародної школи-семінару. 1-6 жовтня 2012 р. – Ужгород, 2012. – С. 204.
 • Моделирование оценки знаний выпускника вуза // Problem of computer
  Intelectualization – Kyiv-Sofia. – 2012.  – 340-344 s. (Соавтор Маляр Н.Н.).
 • Модель формування рейтингової оцінки знань випускника ВНЗ // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні «ІНФОТЕХ-2013»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2013. – С. 99-100. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Спосіб узгодження цілей у задачах вибору // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції. – Черкаси: Маклаут, – 2013. – С. 212. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Схема обробки інформації для визначення професійної компетентності випускника ВНЗ // Управління розвитком складних систем. – К.:КНУБА, 2014. – Вип. 18. – С. 153-158. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Процедура визначення рівня компетентності випускника ВНЗ // Теорія прийняття рішень. Матеріали VІI міжнародної школи-семінару, 2014 р. – Ужгород, 2014. – С. 268.
 • Модель визначення рівня компетентності випускника з використанням нечітких множин // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА. – 2015. – № 22. –
  С. 151157. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Технологія визначення рівня компетентності випускника ВНЗ з використанням алгоритмів нечіткого логічного виведення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології: збірник наукових праць. – 2015. – № 826. – С. 109-122.
 • Procedure of competence level definition of post graduate based on fuzzy algorithms // Košicka bezpečnostná revue. Polročník VŠBM v Košiciach. – 2015. – № 2. – P. 199-205.
  (Co-authors Malyar M., Polishchuk V.).
 • Нечітка модель визначення рівня професійної компетентності випускника ВНЗ // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції. – Черкаси: Маклаут, – 2015. – С. 272.
 • Оцінювання рівня компетентності випускника ВНЗ з використанням систем нечіткого логічного виведення // Інформаційні технології та взаємодії: ІІ міжнародна науково-практична конференція. 3-5 листопада 2015 р. – Київ, 2015. – С.284-285.
 • Нечітка процедура оцінювання компетентності випускника ВНЗ // Economics, science, education and synergy: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016).: in 3 V. – V. 3 – K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. – P. 105. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Нечітка оціночна модель визначення рівня компетентності випускника ВНЗ як результату навчання // Теорія прийняття рішень. Матеріали VІII міжнародної школи-семінару. 26 вересня-1 жовтня 2016 р. – Ужгород, 2016. – С. 272.

Статистика публікацій
Рік 1997 1999 2002 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 1 1 1 2 2 2 2 5 2
Сумарно до року 1 2 3 4 6 8 10 12 17 19
Сумарно за всі роки 19