Шулла Іван Йосипович

Шулла Іван Йосипович

№ 17
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (01.12.1962 – 20.04.2000). Заступник декана математичного факультету (1967 – 1985).

Біографія

Народився 4 січня 1933 року в селі Вишні Ремета Берегівського району Закарпатської області. В 1950 році закінчив Кам'янську середню школу Іршавського району з срібною медаллю. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчив з відзнакою в 1955 році. Після закінчення університету виїхав за направленням на роботу вчителем математики в середню школу № 19 станції Тулун Іркутської області (Росія). В червні 1957 року за конкурсом він проходить на посаду асистента кафедри математичного аналізу УжДУ, де працює з 1 вересня 1957 року. З 1 листопада 1958 року Шулла І.Й. – аспірант кафедри загальної математики зі спеціальності методика викладання математики (науковий керівник – доцент Севбо В.І.). З 1 грудня 1961 року він працює асистентом, а з 1 вересня 1962 року – старшим викладачем кафедри загальної математики. З 1 вересня 1968 року у зв'язку із зміною назви кафедри Шулла І.Й. – ст. викладач кафедри алгебри. Протягом 19671985 років працював заступником декана математичного факультету УжДУ.

В активі Шулли І.Й. ряд науково-методичних досліджень з питань вивчення та застосування формул в середній школі, проблем вивчення математики в школах України. Багато років він був незмінним організатором олімпіад з математики різного рівня – від шкільних до республіканських. Багато творчих завдань Шулли І.Й. були включені в збірник конкурсних завдань з математики колишнього Радянського Союзу. Помер 20 квітня .2000 р.

Протягом роботи в УжДУ читав курси і проводив практичні та лабораторні заняття з методики викладання математики, наукових основ шкільного курсу математики, вищої математики, диференціальної геометрії. Керував курсовими і дипломними роботами, педагогічною практикою студентів.

Публікації

 • Застосування математичних формул в середній школі // Збірник методичних статей «Від уроку до практичної діяльності». – Ужгород, 1961. – С. 23-32.
 • К изучению математических формул в средней школе // Докл. и сообщ. ун-та. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961. – № 4. – C. 139-141.
 • Аналіз недоліків в знаннях з математики випускників із середніх шкіл // Закарпатська правда, 1970. – 2 c.
 • Змагання кмітливих (про роль матем-их олімпіад) //Закарпатська правда, 1972. – 2 c.
 • Виховання у студентів інтернаціоналістського почуття при викладанні математичних дисциплін // Матеріали II міжвуз. наук.-теор. конф. «Інтернац. виховання студент.
  Молоді». – Львів, 1975. – C. 126-127. (Співавтор Савченко Л.І.).
 • На допомогу студенту першого курсу математичного факультету (настанови). – Ужгород, 1977. – 35 c.
 • Методичні розробки з педагогічної практики для студентів 4-5-х курсів математичного факультету. – Ужгород, 1981. – 26 с. (Співавтори Гомоннай В.В., Пазинич Б.С.).
 • Методичні рекомендації по розв’язанню задач (до підручника геометрії Погорєлова О.В, 10 клас). – Ужгород, 1984. – § 20. – C. 34-52. (Співавтори Казмірчук М.М., Кирилюк О.А., Жилінська З.П.).
 • Методичні вказівки до проведення практичних і лабораторних занять з курсу «Методика викладання математики». – Ужгород: УжГУ, 1990. – 67 с. (Співавтор Кирилюк О.А.).
 • Особливості підготовки педагога математики в умовах університету // Матеріали доп. і повідомлень наук.-метод. конф. «Концепція підготовки педагога в умовах університету та її методичне забезпечення». – Ужгород, 1991. – C. 17-20. (Співавтор Кирилюк О.А.).
 • Володимир Севбо. – Ужгород: УжГУ, 1998. – № 19-20. – C. 81-84. (Співавтори Маркуш І.І., Поляк С.С.).
 • Проблеми вивчення математики в школах України // Матеріали Всеукр. конф. «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України». – К., 1999. – С. 100. (Співавтори Маринець В.В., Поляк С.С.).

Статистика публікацій
Рік 1961 1970 1972 1975 1977 1981 1984 1990 1991 1998 1999
Сумарно за рік 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Сумарно до року 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сумарно за всі роки 12