Шумило Наталія Ярославівна

Шумило Наталія Ярославівна

№ 148
Старший викладач

ст. викладач.

викладач (25.12.2003 – 20.12.2007), ст. викладач (20.12.2007 – по сьогодні). Заступник начальника навчального відділу УжНУ (01.07.2013 – 01.03.2015).

Біографія

Народилася 16 серпня 1977 року в м. Ужгород. У 1994 році закінчила Ужгородську ЗОШ №6. У цьому ж році стає студенткою математичного факультету Ужгородського державного університету. З 2000 до 2004 року навчається в аспірантурі за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (науковий керівник – проф. Ващук Ф.Г.).

З 1999 року – на адміністративній роботі: методист деканату інформатики, заступник декана, провідний спеціаліст навчального відділу, заступник начальника навчального відділу, керівник виробничих практик. Паралельно, за сумісництвом, працювала асистентом кафедри фізико-математичних дисциплін УжДІІЕП (1999–2003 р.), викладачем кафедри фізико-математичних дисциплін ЗакДУ (2003–2007 рр.), старшим викладачем кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем та фізико-математичних дисциплін (2007–2011 рр.), старшим викладачем кафедри інформатики і фізико-математичних дисциплін ЗакДУ, а згодом, у зв’язку з приєднанням ЗакДУ до УжНУ з 1 вересня 2015 року вона – старший викладач кафедри інформатики і фізико-математичний дисциплін УжНУ.

Протягом роботи в УжНУ проводить лекційні та практичні заняття з курсів «Математичні методи дослідження операцій», «Вища математика», «Вища та прикладна математика», «Математичні методи дослідження в міжнародних відносинах», «Математичні методи в мовознавстві», «Математичне програмування», «Оптимізаційні методи і задачі».

Публікації

 • Математичне програмування та елементи варіаційного числення: Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2001. – 72 с. (Співавтори Ващук Ф.Г.,
  Лавер О.Г.).
 • Теорія розкладів: Навчальний посібник. – Ужгород: Видавництво «Два кольори»,
  2003. – 136 с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Лавер О.Г.).
 • Автоматизація побудови прогностичних моделей програмних систем в соціально-економічних дослідженнях // Матеріали VIII Міжн. наукової науково-практичної конференції «Розширення Європейського Союзу: нові реалії на міжнародному ринку вищої освіти і науки» (Сніна, Словаччина ) – 2004. – С. 14–18. (Співавтори Повхан І.Ф., Никонович О.Д., Василенко Ю.А., Василенко Е.Ю., Лавер О.Г.).
 • Дослідження впливу похибок параметрів шарів вузько смугових та широкосмугових фільтрів на стійкість спектральних характеристик // Волинський математичний вісник. Серія «Прикладна математика». – № 3(12). Рівне, 2005. – С. 33–43. (Співавтори Міца О.В., Матяшовська Б.О.).
 • Математичне програмування та елементи варіаційного числення: Навчальний посібник. Друге видання, перероблене і доповнене. – К: Знання, 2008. – 368 с. (Співавтори
  Ващук Ф.Г., Лавер О.Г.).

Статистика публікацій
Рік 2001 2003 2004 2005 2008
Сумарно за рік 1 1 1 1 1
Сумарно до року 1 2 3 4 5
Сумарно за всі роки 5