Сливка-Тилищак Ганна Іванівна

Сливка-Тилищак Ганна Іванівна

№ 142
Доктор фіз.- мат. наук, професор кафедри.

доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри.

доцент кафедри (01.03.2005 – 30.10.2008), доцент (30.10.2008 – 15.01.2016), докторантура (01.09.2011 – 31.08.2014), професор кафедри (15.01.2016 – по сьогодні). Заступник декана математичного факультету (01.12.2003 – 31.08.2010).

Біографія

Народилася 21 січня 1973 року в селі Золотарево Хустського району Закарпатської області. В 1990 році закінчила Золотарівську середню школу. Цього ж року поступає на математичний факультет Ужгородського державного університету, де навчається зі спеціальності «математика». Після закінчення університету з серпня 1995 року до листопада 2000 року працює вчителем математики та інформатики Золотарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів. Протягом 2000 – 2003 рр. навчається в аспірантурі на кафедрі математичного аналізу зі спеціальності «Теорія ймовірностей і математична статистика» (науковий керівник – проф. Козаченко Ю.В.). З 8 листопада 2003 року працює асистентом кафедри математичного аналізу, а в січні 2004 року обирається на посаду викладача цієї ж кафедри. 14 червня 2004 року в Кивському національному університеті ім. Тараса Шевченка захищає дисертацію «Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз. – мат. наук. У лютому 2005 року переводиться на посаду доцента кафедри математичного аналізу. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу.

З 2011 р. до 2014 р. перебувала в докторантурі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на кафедрі теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету. У 2015 році на засіданні спеціалізованої Вченої ради Київського національного університету ім. Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію на тему «Задачі математичної фізики з випадковими факторами» (науковий консультант проф. Козаченко Ю.В.). З січня 2016 року працює на посаді професора кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу.

Протягом роботи в УжНУ читає лекційні курси з теорії ймовірностей і математичної статистики, проводить практичні та лабораторні заняття з математичного аналізу, теорії ймовірностей і математичної статистики.

Публікації

 • Обґрунтування застосування методу Фур'є до задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. – 2002. – Вип. №4. – С. 31–37.
 • Крайова задача математичної фізики з випадковими початковими умовами // Вісник Київського університету. Серія фіз-мат. науки. – 2002. – Вип. №5. – С. 172–178.
 • Властивості розв'язків крайових задач з випадковими початковими умовами // Тези доповідей міжн. конф. "Теорія еволюційних рівнянь". – Кам'янець-Подільський, 2002. –
  С. 86. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами // Тези доповідей міжн. школи-семінару "Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування". – Ужгород, 2002. – С. 46–47.
 • Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами // Abstracts "Sixth international school on mathematical and statistical methods in economics, finance and insurance". – Київ, 2002. – C.33.
 • Про розв'язок крайових задач з випадковими початковими умовами // Праці школи-семінару "Теорія прийняття рішень". – Ужгород, 2002. – С.63.
 • Можливості персонального комп’ютера в школі //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, сер. Педагогіка, 6,
  2002 – С.180–182.
 • Обґрунтування методу Фур'є для гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами // Теорія ймов. та матем. статист. – 2003. – Вип. 69. – С. 63–78. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами із простору Subφ(Ω) // Доповіді НАН України.– 2003.– №12– С.7 – 10. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Властивості розв'язку задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2003. – 46т.,
  №4. – С. 138–144.
 • Решение задачи о колебании прямоугольной мембраны со случайными начальными условиями // Материалы конференции "Современные методы теории функций и смежные проблемы." – Воронеж, 2003. – С.239-241.
 • Рівняння коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами //Матеріали науково-практичної конференції "Україна Наукова 2003." – Дніпропетровськ - Запоріжжя, 2003. – Том 30. – С.34-35.
 • Background for Fourier method applied to problems of mathematical physics whith random initial conditions // Тези доповідей міжн. конф. "Шості Боголюбовські читання". – Чернівці, 2003. – С. 287. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Boundary-value problem for hyperbolic equation with random initial conditios // Abstracts "Seventh international school on mathematical and statistical methods in economics, finance and insurance". – Київ, 2003. – C.28. (Co-author Kozachenko Yu. V.).
 • Boundary-value problems for equations of mathematical physics with strictly Subφ(Ω) random initial conditions // Theory of Stochastic Processes, 2004, №1-2 C. 60-71. (Co-author Kozachenko Yu.)
 • Моделювання розв’язку рівняння гіперболічного типу в багатовимірному випадку з випадковими початковими умовами // Abstracts eighth international school on mathematical and statistical methods in economics, finance and insurance. – Crimea, Ukraine, 2004. – C. 6. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Рівняння гіперболічного типу математичної фізики в багатовимірному випадку з випадковими початковими умовами, // Тези доповідей міжнародної математичної конференції ім. В.Я. Скоробагатька. – Львів, 2004. – С. 198.
 • Оцінка розподілу супремуму розв’язку задачі про коливання струни // Праці школи-семінару "Теорія прийняття рішень". – Ужгород, 2004. – С. 84.
 • Обґрунтування застосування методу Фур’є до задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами // Вісник Київського університету. Серія фіз-мат. науки. – 2004. – Вип. №4. – С.132-140.
 • Коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами // Наук. вісник. Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2004. – Вип. 9. С. 65.-76.
 • Властивості розв’язку задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами // Вісник Київського університету. Серія фіз-мат. науки. – 2005. – Вип. №4. – С.52-57.
 • Рівняння коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами з простору Subφ(Ω) // Тези доповідей конференції молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача. – Львів, 2005. – С. 315 – 316.
 • Точність та надійність моделювання розв’язку крайової задачі математичної фізики гіперболічного типу з випадковими початковими умовами // Тези доповідей міжн. конференції « Диференціальні рівняння та їх застосування» – Київ, 2005. – С. 44 (Співавтор Козаченко Ю.В.)
 • Власні коливання камертона з випадковими початковими умовами // Abstracts II International conference modern problems and new trends in probability theory. – Chernivtsi, 2005. – C. 97 – 98.
 • Моделювання розв’язку коливання однорідної струни з випадковими початковими умовами // Тези доповідей ІІІ відкритих науково-методичних читань «Математика для інженерів і економістів: проблеми викладання та застосування» – Херсон, 2005. – С. 78 –79.
 • Моделювання розв’язку задачі коливання однорідної струни з випадковими початковими умовами // Наук. вісник. Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2005. – Вип. 10--11. -- C 131 –137. (Співавтор Тегза А.М. )
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з математичного аналізу для студентів математичного факультету «Множини. Функції. Послідовності.» Ч.1. – Ужгород, 2005. –– 46с. (РВЦ УжНУ).
 • Елементи обчислювальної математики. Навчальний посібник. – Ужгород, 2005. – 33 с. (РВЦ УжНУ).
 • Про моделювання розв’язку гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами // Теорія ймов. та матем. статист. – 2006. – Вип. 74. – С. 52–67. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Точність та надійність моделі розв’язку задачі про коливання однорідної струни // Conference materials «Modern Stochastics: Theory and Applications» – Kyiv, 2006. – C 78. (Співавтор Тегза А.М.)
 • Тести з курсу математичні основи мікро- і макроекономіки. –Ужгород: Ужгородський університет, 2007. – 56с.
 • Методична вказівка і робоча програма з "Математичного аналізу" для студентів першого-другого курсів спеціальності "Прикладна математика." – Ужгород: Кафедра теорії ймовірностей і математичного аналізу, 2007 – 56с. (Співавтор Тегза А.М.).
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з математичного аналізу для студентів математичного факультету «Визначений інтеграл. Числові ряди.» Ч. V. – Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2007—56с. (Співавтори Тегза А.М., Федорянич Т.В.).
 • Моделювання розв’язку задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами // Тези доповідей міждержавної науково-методичної конференції «Проблеми математичного моделювання» – Дніпродзержинськ -- 2007. – С. 140.
 • Condition of existence with probability one generalized solution of the boundary-value problems of hyperbolic type of mathematical physics with random initial conditions // International conference materials «SKOROKHOD  SPACE.   50YEARS ON» – Kyiv – 2007.
 • Побудова моделі розв’язку задачі коливання однорідної струни з випадковими початковими умовами // Матеріали конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» – Львів, 2007. С. 124-125. (Співавтор Тегза А.М. )
 • Крайові задачі математичної фізики з випадковими умовами з простору Орліча // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування». – Мелітополь, 2008. С. 108 (Співавтор Вереш К.Й.)
 • Існування узагальненого розв’язку крайової задачі з випадковими початковими умовами // Праці школи-семінару "Теорія прийняття рішень". – Ужгород, 2008. –
  С. 34 – 35 (Співавтор Вереш К.Й.)
 • Умови існування розв’язку крайової задачі з випадковими початковими умовами з простору Орліча // Тези другої міжнародної конференції для молодих вчених з диференціальних рівнянь і їх застосувань імені Я.Б. Лопатинського. – Донецьк, 2008.
  С. 54. (Співавтор Вереш К.Й.)
 • Умови існування узагальненого розв’язку задачі про коливання однорідної струни з випадковими початковими умовами // Вісник Київського університету. Серія фіз-мат. науки. – 2008. – Вип. №2. – С.26-30. (Співавтор Вереш К.Й.)
 • Обґрунтування методу Фур’є для гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами з простору Орліча // Наук. вісник. Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2008. – Вип. 16. -- C 174 –183. (Співавтор Вереш К.Й.)
 • Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами. Монографія. – К. ВЦ "Київський університет", 2008. -- 174с. (Співавтор Козаченко Ю.В., Довгай Б. В.).
 • Conditions of existence with probability one generalized solution of the boundary-value problems of hyperbolic equations with random initial conditions // Наук. вісник. Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2008. – Вип. 17. – C 196 –202.
 • Достатні умови існування узагальненого розв'язку задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими факторами // Наук. вісник. Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2009. – Вип. 18. – C 141 –150.
 • Умови існування узагальненого розв’язку гіперболічного рівняння з випадковими початковими умовами з простору Орліча // Вісник Донецького національного університету. Серія А природничі науки. Частини 1-4. – 2009. Вип.1. – С. 87 – 91. (Співавтор Вереш К.Й.)
 • Умови існування узагальненого розв’язку задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами // Наук. вісник. Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2010. – Вип. 20. – C 140 –146.
 • Побудова моделі розв'язку задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими факторами // Наук. вісник. Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2010. – Вип. 21. – C . (Співавтор Синявська О.О.).
 • Моделювання розв’язку задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами // Матеріали VIIІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції молодих вчених «Шевченківська весна» (Київський національний університет ім.. Т.Шевченка). – Київ , 2010 – С. 109 –110. (Співавтор Синявська О.О.).
 • Modeling of solution of problem of round membrane´s vibrations with random factors// Abstracts of International conference «Modern Stochastics theory and Applications II » – Kyiv, 2010 – P. 97–98.
 • Моделювання розв’язку задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами // Тези міжнародної наукової конференції «Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури» – Чернівці,
  2010. – С. 140-141.
 • Побудова моделі розв’язку задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими факторами // Матеріали міжнародної наукової конференції «Диференціальні рівняння та їх застосування» – Київ, 2011. – С. 148.
 • Modeling of solution of problem of rectangular membrane´s vibrations with random factors // Abstracts of Conference on stochastic models and their Applications – Debrecen, 2011 – P. 68.
 • Моделювання розв’язків деяких крайових задач математичної фізики з випадковими факторами // матеріали конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики» – Львів, 2011 – С.95.
 • Теорія ймовірностей і математична статистика. Методична вказівка для студентів другого-третього курсів спец. «Прикладна математика». – Ужгород: ПП Данило С.І., 2011 – 114 с.
 • The equations of homogeneous string vibration with random initial conditions // Abstracts MaCS’12 9th Joint Conference on Mathematics and Computer Scince – Siofok, Hungary, 2012. – C. 88.
 • Рівняння коливання струни з випадковими початковими умовами з простору Орліча // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» – Івано-Франківськ, 2012. – С.24.
 • Рівняння коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча //Матеріали Х міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» – Київ, 2012. – С. 70-73 (Співавтор Марина І.)
 • Обґрунтування застосування методу Фур’є до задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча // Наук. вісник. Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2012. – Вип. 22. №1.–
  С. 137149. (Співавтор Марина І.)
 • Обґрунтування застосування методу Фур'є для параболічного рівняння з випадковими початковими умовами з простору Subφ(Ω) //Наук. вісник. Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2012. – Вип. 22. №2.– С. 30-37. (Співавтори Вереш Е., Кучінка К.)
 • Про моделювання розв’язку рівняння коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами // Матеріали XIV міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука – Київ, 2012. – С. 125.
 • Simulation a solution of a hyperbolic equation with random factors// Abstracts XIX International conference «Problems of decision making under uncertainties» – Mukachevo,
  2012. – P.39.
 • Побудова моделей розв’язків деяких задач гіперболічного типу математичної фізики з випадковими факторами // Матеріали міжнародної наукової конференції «Диференціальні рівняння та їх застосування» – Кам’янець-Подільський, 2012. – С.27. (Козаченко Ю.В.)
 • Крайові задачі гіперболічного типу математичної фізики з випадковими початковими умовами з простору Орліча// Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці» – Чернівці, 2012. –С. 134.
 • О моделировании решения гиперболического уравнения со случайными условиями // Тезисы докладов международной конференции «Теория вероятностей и ее приложения», посвященная 100-летию со дня рождения Б.В. Гнеденко. – Москва, 2012 – С. 376-378.
 • Рівняння коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча // Тезисы докладов международной конференции «Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях «Тараповские чтения - 2012». – Харьков, 2012. – С. 102.
 • Умови існування розв’язку задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта.» – Луцьк-Світязь, 2012. – С. 28-30.
 • Justification of the Fourier method for equations of rectangular membrane vibrations with random initial conditions // Conference materials International Conference «Modern Stochastics: Theory and Applications III», Kyiv, Ukraine, 2012. – P.107.
 • Краевые задачи гиперболического типа математической физики со случайными начальными условиями из пространства Орлича // Тезисы третьей международной научной конференции «Математическое моделирование и дифференциальные уравнения». – Брест, 2012. – С. 95–96.
 • Оцінки розподілу супремуму розв’язків задач гіперболічного типу математичної фізики з випадковими початковими умовами // Матеріали міжнародної наукової конференції «Диференціальні рівняння та їх застосування». – Ужгород, 2012. – С. 44 (Козаченко Ю.В.).
 • Оцінка для розподілу супремуму розв’язку задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами // Abstracts of Fourth International Conference for Young Mathematicians of Differential Equations and Applicatios dedicated to Ya. B. Lopatinskii. – Донецьк, 2012. – С. 75. (Співавтор Марина І.).
 • Уравнения колебания прямоугольного параллелепипеда со случайными начальными условиями из пространства Орлича // Труды третьей международной научной конференции «Математическое моделирование и дифференциальные уравнения». – Минск, 2012. – С. 222233.
 • Simulation of vibrations of a rectangular membrane with random initial conditions // Annales Mathematicae and Informaticae. – 2012.– №39. – P.325-338.
 • Обґрунтування застосування методу Фур'є до задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча // Математичний вісник НТШ. – 2012. – Том 9. – С. 330-349. (Співавтор Марина І.).
 • Рівняння коливання однорідної струни з випадковими початковими умовами з простору Орліча // Карпатські математичні публікації. – 2012. – Том 4. №2. – С.316-327.
 • Властивості розв’язків крайових задач гіперболічного типу математичної фізики з випадковими початковими умовами з простору Орліча // Матеріали десятої відкритої наукової конференції Інституту прикладної математики та фундаментальних наук – Львів, 2012. – С. А12.
 • Оцінки для розподілу супремуму розв’язку задачі про коливання однорідної струни // Матеріали міжнародної наукової конференції «Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь». – Київ, 2012. – С. 94-95.
 • Умови існування узагальненого розв’язку задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами з простору Орліча // Вісник Київського націонаного університету імені Тараса Шевченка. Серія фіз-мат. науки. – 2012. – Вип. №4. – С.36-40.
 • Justification of the Fourier method for equations of homogeneous string vibration with random initial conditions // Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp., 38 (2012). – P. 211—232.
 • Рівняння теплопровідності на прямій з випадковими факторами // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» – Івано-Франківськ, 2013. – С.29-30.
 • The conditions of existence of generalized solution with random initial conditions from Orlicz space // Octogon, Volume 21, №1.
 • Оцінки для розподілу супремуму розв’язку рівняння теплопровідності на прямій з випадковою правою частиною // Тези доповідей міжнародної математичної конференції з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А.М. Самойленка «Боголюбовські читання DIF-2013», – Севастополь, 2013. – С. 339.
 • Дослідження задачі Коші для рівняння теплопровідності на прямій з випадковою правою частиною // Тезисы докладов Международной летней математической школы памяти В.А. Плотникова. – Одесса, 2013.
 • The Cauchy problem for the heat equation with a random right side // Random Oper. and Stoch. Equ., 22(1), 2014, 53--64. (Співавтор Козаченко Ю.В.)
 • Estimations for distribution of supremum for random fields from spaces Subφ(Ω) // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» – Івано-Франківськ, 2014. – С.31–32.
 • On the increase rate of random fields from space Subφ(Ω) on unbounded domains // Statistics, optimization and information computing, Vol.2 June 2014, pp 79-92. (Співавтор Козаченко Ю.В.)
 • Рівняння теплопровідності на прямій з випадковою правою частиною // Матеріали конференції «Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки», Київ 2014. – С.124.
 • The heat equation on line with random right part from Orlicz space // Carpatian Mathematical Publications. Vol. 6., №1 (2014), 134-148.
 • The Cauchy problem for the heat equation with a random right part from the space Subφ(Ω) // Applied Mathematics, 5, 2014, 2318-2333. (Співавтор Козаченко Ю.В.)
 • Властивості розв'язку задачі Коші для рівняння теплопровідності на прямій з випадковою правою частиною // Тези доповідей. IV Міжнародна Ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня нородження Ганса Гана, Чернівці, 2014. 80-82. (Співавтор Козаченко Ю.В.)
 • On the increase rate of random fields on unbounded domains // Conference materials Probability, Reliability and Stochastic Optimization. – Kyiv, 2015. – P. 58 .
 • Estimations for distribution of the supremum of the solution of the hyperbolic type equation of the mathematical physics with random factors on unbounded domains // Abstracts conference «Stochastic Processes in Abstract Spaces». – Kyiv, 2015. – P. 62.
 • Оцінки для розподілу супремуму випадкових полів з простору Орліча. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» – Івано-Франківськ, 2016. – С.45–46.
 • Оцінки для розподілу супремуму випадкових полів з простору Орліча в нескінченній області // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Методика викладання та методи дослідження в математиці» – Берегове, 2016. – С. 40-41. (Співавтор Бабич О. В. )
 • Оцінки для розподілу супремуму розв’язку задачі Коші для неоднорідного рівняння теплопровідності з випадковою правою частиною // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Диференціальні рівняння та їх застосування», присвяченої 70-річчю академіка НАН України М.О. Перестюка – Ужгород, 2016 – С. 78. (Співавтор Козаченко Ю.В.)

Статистика публікацій
Рік 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 7 7 6 8 2 5 7 2 5 4 24 3 7 2 3
Сумарно до року 7 14 20 28 30 35 42 44 49 53 77 80 87 89 92
Сумарно за всі роки 92