Смочкова Тетяна Михайлівна

Смочкова Тетяна Михайлівна

№ 61
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (01.03.1992 – 26.08.2012).

Біографія

Народилася 18 липня 1941 року в селі Микулівці Мукачівського району Закарпатської області. В 1958 році закінчила Ужгородську СШРМ № 1. В цьому ж році поступила на математичний факультет Ужгородського держуніверситету, який закінчила в 1963 році. Протягом 1963-1966 рр. працювала вчителем математики в Ужгородській середній школі № 3. Разом з тим, з 1964 по 1966 рр. працювала також асистентом-погодинником кафедри математичного аналізу математичного факультету УжДУ. З 1966 року по 1988 рік Смочкова Т.М. – асистент кафедри вищої математики загальнотехнічного факультету УжДУ. В 1975-1979 рр. навчалась в заочній аспірантурі зі спеціальності алгебра (науковий керівник – доцент Айзенберг Н.Н.). З 5 травня 1988 року Смочкова Т.М. – асистент кафедри кібернетики і прикладної математики, а з 1 березня 1992 року – старший викладач цієї ж кафедри.

Протягом роботи в УжДУ читала курси, проводила практичні і лабораторні заняття з вищої математики, математичного аналізу, теорії ймовірностей.

Публікації

 • Взаємозв’язок розподілу вільних амінокислот в крові та її плазмі, а також їх екскреція з сечею в фізіологічних умовах // В зб. «ІХ з’їзд Укр. фізіол. тов».: Тези доп. Запоріжжя. – К.: Наукова думка, 1972. – С. 290-291. (Співавтори Пащенко С.І., Кочерган В.М., Бойко І.С.).
 • Варіаційні ряди розподілу, класифікація признаків вільних амінокислот крові та їх зсуви при атеросклерозі і туберкульозі // В зб. «5 Тюменська обл. конф. з хімії, фізіохім., пробл. в нафтогаз. промисл., геології, біохімії і медицині»: Тез. доп. – Тюмень., 1974. (Співавтори Айзенберг Н.Н., Пащенко С.І., Самченко Н.М.).
 • Тканеві резерви вільних амінокислот і особливості розподілу водорозчинних білків у с/г тварин з різних біогеохімічних зон Закарпаття // Реферат наукових повідомлень ІІІ-го Всесоюзного біохімічного з’їзду. – Рига, 1974. – Т. 1. – С. 218. (Співавтори Пащенко О.Ю., Туряниця І.М., Чередниченко Н.М.).
 • Вільні амінокислоти крові, сечі та деякі принципи математичного моделювання їх обміну як показник активності атеросклерозу // В зб. «Нове в лабораторній діагностиці внутр. Захворювань». 2-й з’їзд Республ. тов. лікарів-лаборантів: Тез. доп. – Чернівці, 1977. – С. 49-50. (Співавтор Туряниця І.М.).
 • Особливості розподілу вільних амінокислот в плазмі крові і екскреція вільних і зв’язаних їх форм з сечею при атеросклерозі і їх розподіл при хірургічному втручанні на печінці // Мед. реф. журнал. – 1981. – № 8. – Публ. 2613. – Д-4033. (Співавтори Пащенко О.Ю., Туряниця І.М.).
 • Амінокислотний пул тканин і його перебудова в умовах низьких температур // Мед. реф. журнал. – 1981. – № 8. – Публ. 2603. – Д-4030. (Співавтори Туряниця І.М., Дорогій М.В., Федорович Т.М.).
 • Метаболічні фонди вільних амінокислот в тканинах овець з різних біогеохімічних зон Закарпаття // Вісник с/г науки. – 1982. – № 2. – С. 38-41. (Співавтори Пащенко О.Ю., Туряниця І.М.).
 • Особливості амінокислотного пулу тканин та їх субклітинних структур в філогенезі // В зб. «16 конф. федерації Європейських біохім. товариств»: Тез. доп. – М., 1984. – VІІ-029. – С. 244. (Співавтори Туряниця І.М., Федорович Т.М., Дорогій М.В.).
 • Біологічні особливості розподілу резервів вільних амінокислот в тканинах у представників фауни Закарпаття. – 1986. – С. 35. – Деп. в Укр. НІІНТІ, № 866-Ук. (Співавтори Туряниця І.М., Пащенко О.Ю.).
 • Амінокислотний пул тканин у тварин в еволюційному ряді. – 1986. – С. 9. – .Деп. в Укр НІІНТІ, № 913-Ук. (Співавтори Туряниця І.М., Пащенко О.Ю.).
 • Амінокислотні резерви тканин та їх зміни протягом тривалої адаптації тварин до йодної недостатності // V Укр. біохім. з’їзд. Ів.-Франківськ: Тези допов. – К., 1987. – Ч. 2. – С. 272-273. (Співавтор Туряниця І.М.).
 • Перебудова тканевих та субклітинних резервів вільних амінокислот при тиреоідектомії // Тези доп. обл. науково-практ. конф. Закарп. лікув.-фізкульт. диспансера. – Ужгород,
  1988. – С. 64-66. (Співавтор Туряниця І.М.).

Статистика публікацій
Рік 1972 1974 1977 1981 1982 1984 1986 1987 1988
Сумарно за рік 1 2 1 2 1 1 2 1 1
Сумарно до року 1 3 4 6 7 8 10 11 12
Сумарно за всі роки 12