Совга (Сорочинська) Тетяна Станіславівна

Совга (Сорочинська) Тетяна Станіславівна

№ 156
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (01.09.2008 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 15 травня 1972 р. в м. Ужгород. У 1989 році закінчила Ужгородську СШ №15 та поступила на математичний факультет УжДУ.

У 1994 році закінчила математичний факультет за спеціальністю «Прикладна математика». Протягом роботи в УжДУ працювала на посадах викладача (01.09.2006. – 31.08.2008.) та старшого викладача (01.09.2008. – по сьогодні).

Публікації

  • Цифрові пристрої для виконання арифметичних операцій у мінус-двійковій системі числення // Комп’ютерні системи та мережні технології. Збірник тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (17–19 квітня 2014 р.). Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2014. – С. 86. (Співавтори Король І.Ю., Тютюнникова Г.С.).
  • Вища математика. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт з дисципліни «Вища математика» для студентів 1-го та 2-го курсів заочного відділення інженерно-технічного факультету, напрям підготовки «Будівництво» та «Приладобудування». – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – 72 с.
  • Інформатика: персональні комп’ютери. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика: персональні комп’ютери» для студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету, напрям підготовки «Електронні пристрої та системи». – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – 40 с.
  • Основи інформатики. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт з дисципліни «Основи інформатики» для студентів 1-го курсу біологічного факультету, напрям підготовки «Агрономія». – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – 32 c.
  • Піднесення до квадрату ітераційним методом на ПЛІС // Наукове видання «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». Матеріали статей п’ятої міжнародної науково-практичної конференції 27–29 травня 2015 року, м. Івано-Франківськ, 2015. – С. 234. (Співавтори Король І.Ю., Тютюнникова Г.С.).

Статистика публікацій
Рік 2014 2015
Сумарно за рік 4 1
Сумарно до року 4 5
Сумарно за всі роки 5