Сидоренко Віктор Михайлович

Сидоренко Віктор Михайлович

№ 85
Старший викладач

ст. викладач.

Ст. викладач (01.09.1992 – 30.06.2009).

Біографія

Народився в 1947 році в м. Тернопіль, де навчався і закінчив середню школу № 7 у 1965 році. В 1966 році поступає в УжДУ на математичний факультет. Після закінчення навчання на математичному факультеті в 1971 році був прийнятий в аспірантуру зі спеціальності «теорія імовірностей та математична статистика» (науковий керівник – доцент Студнев Ю.П.). Починаючи з 1971 року проводив заняття на кафедрах математичного аналізу, вищої математики, кібернетики і прикладної математики. Працював молодшим, а потім старшим науковим співробітником кафедри кібернетики і прикладної математики. З 1989 року працював провідним програмістом СКТБ САТ, старшим викладачем кафедри кібернетики і прикладної математики.

Протягом роботи в УжДУ читав загальний курс «Архітектура ЕОМ», проводив заняття з вищої математики, матаналізу, функціонального аналізу, теорії імовірностей.

Публікації

  • Об апроксимации симметричных функций распределения безгранично делимыми законами // Материалы 4-ой аспиран. научной конф., посвящ. 30-летию освобождения Закарпатья. – Ужгород, 1976. – Деп. в ВИНИТИ, № 498-75.
  • Использование теоремы Королюка В.С. для привязки эталонных участков на сканерных изображениях // Высокопроизводительные системы обработки информации. – Львов, 1984.

Статистика публікацій
Рік 1976 1984
Сумарно за рік 1 1
Сумарно до року 1 2
Сумарно за всі роки 2