Тар Міклош Міклошович

Тар Міклош Міклошович

№ 76
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (01.09.1970 – 01.09.1972), доцент (01.09.1972 – 04.02.1997).

Біографія

Народився 6 грудня 1942 року в селі Ракошино Мукачівського району Закарпатської області. В 1959 році закінчив Ракошинську середню школу Мукачівського району. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчив з відзнакою в 1964 році. Протягом 1964-1965 рр. працює інженером Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова АН УРСР, 1966-1969 рр. – аспірант Інституту математики АН УРСР. З 1 вересня 1969 року Тар М.М. – асистент, а з 1 вересня 1970 року – старший викладач кафедри математичного аналізу УжДУ. 28 грудня 1971 року в Інституті математики АН УРСР захищає дисертацію «Про деякі критерії аналітичності функцій комплексної змінної» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1 вересня 1972 року обирається на посаду доцента кафедри математичного аналізу УжДУ. Вчене звання доцента по цій кафедрі йому було присвоєно 4 лютого 1987 року. Звільнився з роботи в УжДУ за власним бажанням 4 лютого 1997 року. Помер 4 грудня 2002 року.

Протягом роботи в УжДУ читав лекційні курси і проводив практичні заняття з математичного аналізу, ТФКЗ, функціонального аналізу та інтегральних рівнянь, спецкурси: «Гармонічні функції», «Операційні методи в теорії функцій», «Диференціальні властивості функцій».

Публікації

 • Об одном критерии аналитичности функции комплексного переменного // УМЖ. –
  1969. – № 3. – 5 с.
 • О некоторых достаточных условиях аналитичности функций комплексной переменной // Тезисы докладов АН УССР. Сер. А. – 1971. – № 3. – 3 с.
 • О некоторых критериях аналитичности функций комплексного переменного: Автореферат дис. … канд. физ.-мат. наук. – К., 1971. – 7 с.
 • Об условиях аналитичности функций комплексного переменного // УМЖ. – 1973. –
  № 1. – 8 с.
 • О некоторых достаточных условиях существования полного дифференциала у функций двух действительных переменных // Материалы 1-ой конференции молодых ученых Закарпатья. – 1974. – 8 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 1974-74.
 • О неполной конформности // Труды 28-й научной конференции проф.-преп. состава УжГУ. – 1975. – 5 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 314-75.
 • Об условиях моногенности комплексных функций // Сб. «Комплексный анализ и многообразия». – К.: Ин-т матем., 1978. – 5 с.
 • О множествах моногенности функций кватернионной переменной // Материалы 33-й конференции проф.-преп. состава УжГУ. – 9 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2085-81. (Соавтор Вереш М.Ф.).
 • О множествах моногенности функций комплексной переменной // Сб. «Геометрическая теория функций и топология». – К.: Ин-т математ. АН УССР, 1981. – 5 с.
 • Методические указания к практическим занятиям по курсу «Теория функций комплексной переменной» для студентов 3-го курса математического факультета. – Ужгород: УжГУ, 1984. – 60 с. (Соавторы Наконечная Г.А., Немеш М.И.).
 • О дифференциальных свойствах функций комплексной переменной. – 1985. – 15 c. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 40 Ук-85.

Статистика публікацій
Рік 1969 1971 1973 1974 1975 1978 1981 1984 1985
Сумарно за рік 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Сумарно до року 1 3 4 5 6 7 8 9 10
Сумарно за всі роки 10