Таїрова Валентина Георгіївна

Таїрова Валентина Георгіївна

№ 42
Кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

доцент (01.09.1964 – 30.06.1970).

Біографія

Народилася 15 травня 1937 року в м. Дніпропетровськ. Закінчила Ужгородський державний університет в 1959 році, аспірантуру в Харківському держуніверситеті в 1962 р. (науковий керівник – доцент Гольдберг А.А). В Ужгородському держуніверситеті працює з 1 вересня 1963 року асистентом кафедри математичного аналізу. З 1 вересня 1964 року працює доцентом цієї ж кафедри. В кінці травня 1964 року Таїрова В.Г. в Пермському держуніверситеті захистила дисертацію «О некоторых задачах римановых поверхностей» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. Звання доцента по кафедрі математичного аналізу їй присвоєно в 1969 році. В 1970 році звільнилася з роботи в УжДУ у зв'язку з переїздом до Харкова.

Протягом роботи в УжДУ читала курси і проводила практичні заняття з математичного аналізу, теорії функцій комплексної змінної.

Публікації

  • Критические точки и граничный индекс функций на конечнолистных римановых поверхностях // ДАН Армянской ССР. – 1962. – 34. – № 1. – С. 13-18.
  • О комплексах отрезков замкнутых римановых поверхностей рода нуль // Известия вузов. Математика – 1962. – 29. – № 4. – С. 155-160.
  • О комплексах отрезков некоторого класса замкнутых римановых поверхностей рода нуль // Сибирский математический журнал. – 1962. – Т. 55. – № 3.
  • Об аналитических функциях с двумя конечными значениями // Доклады и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. и исторических наук. – Ужгород, 1962. – № 5. – С. 87-88.
  • О целых функциях с двумя конечными вполне разветвленными значениями // Записки механико-математического фак-та Харьковского госуниверситета и Харьковского математического об-ва. Сер. 4. – 1963. – 29. – С. 67-78. (Соавтор Гольдберг А.А.).

Статистика публікацій
Рік 1962 1963
Сумарно за рік 4 1
Сумарно до року 4 5
Сумарно за всі роки 5