Тегза Антоніна Михайлівна

Тегза Антоніна Михайлівна

№ 128
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

викладач (01.09.2004 – 01.01.2006), доцент кафедри (01.01.2006 – 01.07.2011), доцент (01.07.2011 – по сьогодні).

Біографія

Народилась 9 березеня 1976 року у с.Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області. Закінчила Мукачівську ЗОСШ №2 у 1993 р. Далі навчалась на математичному факультеті Ужгородського державного університету, який закінчила у 1999 році. Там же протягом 1999 – 2003 рр. навчалася в заочній аспірантурі (науковий керівник проф. Козаченко Ю.В.) Кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів» захистила в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 22 грудня 2003 року. Вчене звання доцента по кафедрі теорії імовірностей і математичного аналізу їй присвоєно 1 липня 2011 року.

З 1-го вересня 2000 р. Тегза А.М. – асистент, з 1-го вересня 2004 р. – викладач, з
1-го січня 2006 р. – доцент кафедри, а з 1-го липня 2011 р. доцен. Протягом цього часу працює на кафедрі математичного аналізу та теорії імовірностей, де читає курс лекцій з дисципліни «Дискретні моделі в теорії ймовірностей», проводить практичні та лабораторні заняття з математичного аналізу, теорії ймовірностей, практикум на ЕОМ.

Публікації

 • Accuracy and reliability of some methods of simulation of random processes // Thesis of Fifth Intern.School on Statist. and Mathem. Applications in Economics, Finance and Insurance. –
  23-30 June 2001, Gurzuf, Ukraine. – P.17 (Співавтор Kozachenko Yu.V. ).
 • Про точність та надійність деяких моделей гауссових процесів з обмеженим спектром // Науковий вісник Ужгородського університету. – Bип.6. – 2001. – C.125-131.
 • Нерівності для норм субгауссових векторів та точність моделювання випадкових процесів // Теор. ймовірност. та матем.статист. – Вип.66. – 2002. – C.58-66 (Співавтори Джуліано Антоніні Р., Козаченко Ю.В.).
 • Застосування теорії Subφ(Ω) просторів випадкових величин до знаходження точності моделювання стаціонарних гауссових процесів // Теор. ймовірност. та матем.статист. –
  Вип 67. – 2002. – C.71-87 (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Accuracy of simulation of some random processes // Thesis of Sixth International School on Mathem. and Statist. Methods in Economics, Finance and Insurance. – 9-14 September 2002, Laspi, Ukraine. – P.3 (Співавтори Antonini R.G., Kozachenko Yu.V.).
 • Знаходження точності та надійності моделі гауссових процесів з неперервним спектром // Вісник Київського університету, Сер. Фіз.-мат. науки. – Bип.4. – 2002. – C.38–43.
 • Точність моделювання в Lp гауссових випадкових процесів // Вісник Київського університету, Сер. Фіз.-мат. науки. – Bип.5. – 2002. – С.7–14 (Співавтори Джуліано
  Антоніні Р., Козаченко Ю.В.).
 • Generaliezed models of Gaussians stationary random processes //Thesis of Seventh International School on Mathem. and Statist. Methods in Economics, Finance and Insurance. –
  8–13 September 2003, Laspi, Ukraine. – P.40.
 • Simulating of Gaussian stationary process with given accuracy in C([0,T]). // Theory of Stochastic Processes. – vol. 10(26). – 2004. – P.172-177.
 • Моделі гауссового стаціонарного випадкового процесу у просторах Lp([0,T]), p≥1. // Вісник Київського університету, Сер. Фіз.-мат. науки. – Bип.4. – 2004. – С.17-21.
 • Короткий курс лекцій по LATEX2ε. Навчальний посібник. Видавництво Ужгородського національного університету. –2004. – 73 с. (Співавтор Тегза І.М. ).

Статистика публікацій
Рік 2001 2002 2003 2004
Сумарно за рік 2 5 1 3
Сумарно до року 2 7 8 11
Сумарно за всі роки 11