Трофимлюк Олег Тимофійович

Трофимлюк Олег Тимофійович

№ 75
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

доцент кафедри (04.06.1986 – 01.12.1989), доцент (01.12.1989 – 30.09.2003). Заступник декана математичного факультету (09.1995 – 30.09.2003).

Біографія

Народився 25 серпня 1943 році в м. Почаїв, Тернопільської області. В 1960 році закінчив Почаївську середню школу. В цьому ж році він стає студентом механіко-математичного факультету Львівського держуніверситету, який закінчує в грудні 1965 року. В 1966 році – служба в армії. З 15 січня 1967 року Трофимлюк О.Т. – асистент кафедри обчислювальної математики Львівського держуніверситету ім. І.Франка.

З 13 січня 1969 року він працює вже в Ужгородському держуніверситеті на посаді старшого викладача кафедри теоретичної кібернетики і математичної логіки. Протягом 1971-1975 років поєднує роботу старшого викладача і аспіранта-заочника зі спеціальності «Математична кібернетика» (науковий керівник – доцент Айзенберг Н.Н.). У зв’язку із зміною назви кафедри з 1 вересня 1976 року він – старший викладач кафедри кібернетики і прикладної математики. 11 жовтня 1984 року в Обчислювальному Центрі (м. Москва) він захищає дисертацію «Вопросы теории дискретных сигналов в произвольном базисе» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. З 4 червня 1986 року Трофимлюк О.Т. займає посаду доцента кафедри кібернетики і прикладної математики. 1 грудня 1989 року йому присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кібернетики і прикладної математики.

З вересня 1995 року – заступник декана математичного факультету.

Помер Трофимлюк О.Т. 30 вересня 2003 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні, лабораторні і семінарські заняття з математичного аналізу, математичної логіки, дискретної математики, а також курси за вибором.

Публікації

 • О некоторых классах предикатных алгебр // Тезисы докладов 3-й конференции молодых математиков Украины. – К., 1970. – 97 с. (Соавтор Витенько И.В.).
 • Разработка и исследование методов нахождения закономерностей при обработке больших массивов информации дискретного и непрерывного характера // Материалы ХХIХ научной конференции проф.-преподавательского состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород, 1975. – С. 145-150. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76. (Соавторы Авраменко М.Б., Василенко Ю.А., Трофимлюк М.И.).
 • Сдвиг, свертка и корреляционная функция дискретных сигналов в произвольном базисе // Докдады АН СССР. – 1980. – Т. 250. – № 1. – С. 47-51. (Соавтор Айзенберг Н.Н.).
 • Алгебра сигналов в произвольном базисе и свертка в базисе Хаара // Cб. «Синтез управляющих и вычислительных систем». – Свердловск: Изд. УПИ, 1980. – С. 14-25. (Соавтор Айзенберг Н.Н.).
 • Автокорреляционная и взаимокорреляционная функции дискретных сигналов в произвольном базисе // Сб. «Применение ортогональных методов при обработке сигналов и анализе систем». – Свердловск: Изд. УПИ, 1980. – C. 38-47. (Соавтор Айзенберг Н.Н.).
 • Критерий монотоности функций алгебры логики // Материалы ХХХIII итоговой научной конференции проф.-препод. состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород, 1980. –
  C. 224-231. – Деп. в ВИНИТИ, № 2085-81.
 • Конъюнктивные преобразования дискретных сигналов // Кибернетика. – 1981. – № 5. – C. 138-139. (Соавтор Айзенберг Н.Н.).
 • А–стационарные дискретные линейные системы // Сб. «Материалы ХХХV научной конференции проф.-преп. состава. УжГУ». – Ужгород, 1982. – C. 170-183. – Деп. в ВИНИТИ, № 4640-82.
 • Матрицы сдвига и фазовые матрицы дискретных сигналов в произвольном конечном базисе // Республиканский семинар «Высокопроизводительные системы обработки информации». – Львов, 1984. – 2 с.
 • Дискретные, аналоговые, аналого-дискретные изображения // Сб. «Третья Всесоюзная конференция «Математические методы распознавания образов (ММРО–ІІІ)»: Тезисы докладов. – Львов, 1987. – 3 c. (Соавтор Николенко В.В.).
 • Методические указания по курсу «Технические средства АСУ» для студентов экономических специальностей. – Ужгород: УжГУ, 1988. – 48 c. (Соавтор Головач Й.И.).
 • Введение в язык программирования Бейсик. Методические указания для студентов химического, математического и экономического факультетов. – Ужгород: УжГУ, 1988. – 46 с. (Соавтор Головач Й.И.).
 • Объективное оценивание разделений силы опорных множеств в АВО // Сб. Четвертая Всесоюзная конференция «Математические методы распознавания образов (ММРО–ІV)»: Тезисы докладов. – Рига, 1989. – С. 30. (Соавтор Василенко Ю.А.).
 • Classification of the Processing and Pattern Recogation Problems // «First International Conference on Information Techonologies for Image Analysis and Pattern Recognition». – Lviv, 1990. – Vol. 1. – P. 352-356. (with Nikolenko V.).
 • Методичні вказівки до вивчення курсу «Інформатика та обчислювальна техніка». – Ужгород: Вид. УжДУ, 1993. – 56 c. (Співавтори Головач Й.Г., Василенко Ю.А., Мич І.А.).
 • Узагальнені кон’юнктивні перетворення дискретних сигналів та їх застосування // Тези доповідей Всеукраїнської конференції «Розробка та застосування математичних методів в наук.-техн. дослідженнях». – Львів, 1995. – С. 115-119.
 • Мінімізація однорідних булевих функцій // Збірник наукових праць з обчислювальної математики. – Ужгород, 1995. – С. 49-53.
 • Однорідні та α-монотонні булеві функції // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика. – Ужгород, 1997. – Вип. 2. – C. 108-113. (Співавтор Мич І.А.).
 • Узагальнені кон’юнктивні перетворення дискретних сигналів та їх застосування // Зб. «Обробка сигналів і зображень та розпізнавання образів. Четверта Всеукр. міжнародна конференція». – К., 1998. – С. 35-36. (Співавтор Мич І.А.).
 • Застосування узагальнених кон’юнктивних перетворень в теорії булевих функцій // Зб. «Вісник державного ун-ту. Львівська політехніка». Cерія прикладна математика. – 1998. – № 337. – C. 47-50. (Співавтор Мич І.А.).
 • Критерій α-монотонності булевих функцій // Зб. «Науковий вісник Ужгородського університету». Серія математика. – Ужгород, 1998. – Вип. 3. – C. 190-193. (Співавтор Мич І.А.).

Статистика публікацій
Рік 1970 1975 1980 1981 1982 1984 1987 1988 1989 1990 1993 1995 1997 1998
Сумарно за рік 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
Сумарно до року 1 2 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 21
Сумарно за всі роки 21