Трошкі Наталія Василівна

Трошкі Наталія Василівна

№ 177
Кандидат фіз.- мат. наук, викладач.

кандидат фіз.-мат. наук, викладач.

асистент (11.11.2015 – 15.12.2015), викладач (15.12.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 13 березня 1990р. в с. Кам’яниця Ужгородського району Закарпатської області. В 2007р. закінчила Кам’яницьку ЗОШ І-ІІІ ступенів із золотою медаллю. Цього ж року поступила на математичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет», де навчалася за спеціальністю «математика». Після закінчення навчання в університеті, з серпня по листопад 2012 року працює викладачем комп’ютерних дисциплін в Ужгородському професійному машинобудівному ліцеї. Протягом 2012-2015 рр. навчається в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики за спеціальністю «01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика» (науковий керівник – професор Ю.В. Козаченко). В жовтні 2015 року захистила дисертацію «Моделювання випадкових полів» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук.Диплом кандидата фіз.-мат. наук їй видано 15 грудня 2015 року. З листопада цього ж року працює на посаді викладача кафедри теорії ймовірностей та математичного аналізу.

Публікації

 • Точність та надійність моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля з обмеженим спектром у просторі С(Т) // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22. – №2. – С. 142–147 (Співавтор А.М. Тегза).
 • Точність та надійність моделі гауссового однорідного ізотропного випадкового поля у просторі C(T) з обмеженим спектром // П’ятнадцята всеукраїнська (десята міжнародна) студентська наук. конф. з прикладної математики та інформатики. Тези доповідей. – Л.: ЛНУ, 2012. – С. 187–188. (Співавтори Козаченко Ю. В., Тегза А.М.).
 • Побудова моделей гауссових випадкових процесів з заданою надійністю та точністю в просторі Lp(T), p≥1 // Shevchenkivska vesna 2013. Proceedings of the International Scientific Conference of Students and Young Scientists. – Kyiv: Logos, 2013. – С. 133–135.
 • Про точність та надійність моделей гауссових випадкових процесів у просторі Lp(T), p≥1 // Одинадцята відкрита наукова конференція інституту прикладної математики та фундаментальних наук. Збірник матеріалів конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 50-51.
 • Побудова моделей гауссових випадкових полів з заданою надійністю та точністю в Lp(T), p≥1 // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. – 2013. –
  №1–2. – С. 149–156.
 • Construction models of Gaussian random processes with a given accuracy and reliability in Lp(T), p≥1 // Journal of Classical Analysis. – 2013. – Vol. 3. – №2. – P. 157-165.
 • Побудова моделей деяких дробових випадкових процесів // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2014. – Вип. 25. №2. – С. 199-207.
 • Точність та надійність моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у просторі Lp(T), p≥1 // Теорія ймовір. та матем. статист. – 2014. – Т. 90. – С. 161–176.
 • Побудова моделі гауссового випадкового процесу із заданою точністю та надійністю в просторі C(T) // Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу». Тези доповідей. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – С. 35-37 (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Побудова моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля із заданою точністю та надійністю в просторі Lp(T), p≥1 // П’ятнадцята міжн. наук. конф. імені академіка Михайла Кравчука. – Т. 3. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 129–130.
 • Знаходження точності та надійності моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у Lp(T), p≥1 // VII Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». Праці школи-семінару. – Ужгород: УжНУ, 2014. – С. 254–255.
 • Побудова моделі деяких дробових випадкових процесів, що наближають їх із заданою точністю та надійністю в просторі C(T) // III Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті». Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 115–118.
 • Accuracy and reliability of a model of Gaussian random process in C(T) space // International Journal of Statistics and Management System. – 2015. – Vol. 10. – № 1-2. P. 1–15. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Construction model of Gaussian homogeneous and isotropic stochastic field // International conference «Probability, reliability and stochastic optimization». Conference materials. – K.: Taras Shevchenko National University of Куіу, 2015. – P. 84.

Статистика публікацій
Рік 2011 2012 2013 2014 2015
Сумарно за рік 1 1 4 6 2
Сумарно до року 1 2 6 12 14
Сумарно за всі роки 14