Тилищак Олександр Андрійович

Тилищак Олександр Андрійович

№ 129
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (01.09.2003 – 31.01.2004), доцент кафедри (01.02.2004 – 20.01.2011), доцент (20.01.2011 – по сьогодні).

Біографія

Народився 19 жовтня 1975 року в селищі Середнє Ужгородського району Закарпатської області. В 1992 році закінчив Середнянську середню школу. В цьому ж році поступив на математичний факультет Ужгородського університету, який закінчив в 1997 році. В 1997 р. працював вчителем інформатики в Середнянській середній школі. Протягом 1997–2000 рр. Тилищак О. А. навчається в аспірантурі на кафедрі алгебри зі спеціальності алгебра і теорія чисел. (науковий керівник – професор Гудивок П. М.). З 1 листопада 2000 р. до 31 серпня 2003 р. працював асистентом кафедри алгебри. 21 травня 2002 року в Інституті математики НАН України Тилищак О. А. захищає дисертацію «Модулярні зображення скінченних p-груп над комутативними локальними кільцями та їх застосування в теорії лінійних груп» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. У вересні 2003 р. переведений на посаду старшого викладача. З 1 лютого 2004 р. він обирається на посаду доцента кафедри алгебри. Звання доцента йому присвоєно в 2011 році.

Протягом роботи в Ужгородському університеті читає курси, проводить практичні та лабораторні заняття з алгебри і теорії чисел, лінійної алгебри, методики викладання математики, аналітичної геометрії, а також курси за вибором.

Публікації

 • Про незвідні модулярні зображення скінченних p-груп над деякими кільцями // Тези доп. Міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми механіки і математики». – Львів, 1998. –
  С. 222223. (Співавтор Гудивок П. М.).
 • Про незвідні модулярні зображення скінченних pгруп над комутативними локальними кільцями // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1998.– № 3.– С. 78–83. (Співавтор Гудивок П. М.).
 • Про незвідні зображення скінченних p–груп над деякими локальними кільцями характеристики p // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1999.– № 4. – С. 104–110.
 • Про силовські pпідгрупи повної лінійної групи над комутативним локальним кільцем характеристики ps // Тези доп. Восьмої міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука. – К.,
  2000. – С. 370.
 • Про силовські pпідгрупи повної лінійної групи над комутативним локальним кільцем характеристики ps // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. і інформ. – 2000. – № 5. –
  С. 95–102.
 • Про незвідні модулярні зображення скінченних pгруп над локальними кільцями, їх застосування // Тези доп. Міжнародної алгебраїчної конференції. – Ужгород, 2001. – С. 51.
 • Про силовські pпідгрупи спеціальної лінійної групи над комутативним кільцем характеристики ps // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2001. – № 6. –
  С. 140 –142.
 • Модулярні зображення скінченних pгруп над комутативними локальними кільцями та їх застосування в теорії лінійних груп: Автореф. дис. ... канд. фiз.-мат. наук. – K., 2002. – 15 с.
 • Про незвідні модулярні зображення даного степеня скінченної pгрупи над комутативним локальним кільцем // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. –
  2002. – № 7. – С. 108–114.
 • Методичні рекомендації до написання і оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт для студентів математичного факультету. – Ужгород: УжНУ, 2002. – 34 с. (Співавтор Кирилюк О. А.).
 • Irreducible modular representation of the given degree of finite p-group over commutative local ring of characteristic ps // International аlgebraic сonference in Ukraine. – Lviv, 2003. – Р. 222–223.
 • Про незвідні модулярні зображення даного степеня скінченної pгрупи над напівпервісним комутативним локальним кільцем // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2003. – № 8. – С. 156–159.
 • Про незвідні модулярні зображення 2-групи даного степеня над напівпервісним локальним кільцем // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2004. – № 9. –
  С. 103–106.
 • Про модулярні зображення циклічної 2-групи над локальною областю цілісності // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2005. – Вип. 10–11. – С. 137–140.
 • On irreducible modular representations of given degree of finite p-group over semiprime commutative local ring // A Conference in Honor of A. Bovdi 70-th birthday. – Debrecen (Hungary), 2005. – P. 45.
 • On macimal uninotent subgroups of the general linear group over the commutative ring // Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. – Київ, 2006. – С. 616.
 • Зображення 2-го степеня групи діедра порядку 2р над деякими комутативними локальними кільцями // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2008. –
  Вип. 16. – С. 188–192.
 • Практикум з алгебри і теорії чисел. – Ужгород: Вид-во УжНУ »Говерла», 2008. – 64 с. (Співавтори Гудивок П.М., Кирилюк О.А., Погоріляк Є.Я., Юрченко Н.В.).
 • On Irregucible Modular Representations of Given Degree of Finite Group oven Commutarive Logal Ring // Тези доповідей інтернаціональної конференції »Humboldt Cosmos: Science and Society». – Humboldt–Kyiv, 2009. – P. 45.
 • Елементи теорії груп: метод. розробка. – Ужгород: Вид-во »Говерла», 2009. – 40 с.
 • On maximal unipotent subgroups of the general linear group over commutative rings // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2010. – № 2. – С. 112–114.
 • Лінійні групи: навч. посібник. – Ужгород: ПП Данило С. І., 2011. – 84 с. (Співавтори Гудивок П.М., Рудько В.П., Юрченко Н.В.).
 • Про звідність матриць деякого вигляду над комутативними локальними кільцями головних ідеалів // Problems of Computer Intellectualization. – Київ, 2012. – С. 345-349.
 • Про еквівалентність матриць деякого вигляду над локальними областями головних ідеалів // Десята відкрита наукова конференція ІМФН: Збірник матеріалів та програма конференції. – Львів. – 2012. – С. А31. (Співавтор Динис Р.Ф.).
 • Про звідність матриць деякого вигляду над комутативними локальними кільцями головних ідеалів // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2012. – Вип. 23, №1. – С. 55–60. (Співавтор Динис Р.Ф.).
 • On Reducibility of Monomial Matrixes over Commutative Local Rings // 9th International Algebraic Conference in Ukraine (July 8–13, 2013). – Lviv, 2013. – Р. 201. (Co-author
  Bortosh M.).
 • On irreducibility of some matrices over p-adic integers // Fifth International Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations: Abstracts. Kyiv: Institute of Mathematics of National Academy of Science of Ukraine & Institute of Physics and Mathematics of the National Pedagogical Drahomanov University( July, 2013), 2013. – Р. 6. (Co-authors Bondarenko V.,
  Dinis R.).
 • On the equivalence of matrices over commutative rings modulo ideals // Algebra and Discrete Mathematici, 2014. – Vol. 17, № 1. – S. 12–19. (Co-authors Bondarenko V., Stoika M.V.).
 • On indecomposability of some monomial matrices over local rings // Тези доповідей Х Міжнародної алгебраїчної конференції в Україні (20–27 серпня 2015 р.). – Одесса, 2015. – С. 32. (Co-authors Dinis R. F., Yurchenko N. V.).
 • Torsion units in the integral group ring of PSL(3, 4) // Journal of Algebra and Its Applications, 2015. – Vol. 15, № 1. – P. 1650013-1–1650013-9. (Co-author Gildea J.).
 • Нерозкладність однієї матриці довільного порядку над локальним кільцем // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2016. – Вип. №1 (28). – С. 137–141. (Співавтори Юрченко Н.В., Цімболинець Р.Ф.).
 • Про нерозкладність мономіальних матриць спеціального вигляду над локальними кільцями // Matematikát oktatók és kutatók nemzetközi tudományos konferenciája (Április
  21-23, 2016). – Beregszász, 2016. – Р. 28. (Співавтори Динис Р.Ф., Юрченко Н.В.).

Статистика публікацій
Рік 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2
Сумарно до року 2 3 5 7 10 12 13 15 16 18 20 21 22 25 27 28 30 32
Сумарно за всі роки 32