Тютюнникова (Вашкеба) Ганна Семенівна

Тютюнникова (Вашкеба) Ганна Семенівна

№ 154
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (05.11.2007 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 12 березня 1974 р. в смт. Ільниця, Іршавського р-ну, Закарпатської обл. У 1991 році закінчила Ільницьку середню школу та поступила на математичний факультет УжДУ.

У 1996 році закінчила математичний факультет, спеціальності «Математика, викладач математики». Протягом роботи в УжДУ працювала на посадах викладача (01.09.2005. – 04.11.2007) та старшого викладача (05.11.2007. – по сьогодні).

Публікації

  • Процесор криптографічних перетворень із закритим ключем (тези доповіді) Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі. Матеріали V Всеук. студентської конференції (20–22 березня 2012р.). – Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2012. – С. 145–147. (Співавтор Товт А.Т.).
  • Цифрові пристрої для виконання арифметичних операцій у мінус-двійковій системі числення // Комп’ютерні системи та мережні технології. Збірник тез VІІ Міжнародної науково-технічної конференції (17–19 квітня 2014 р.). Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2014. – С. 86. (Співавтори Король І.Ю., Совга Т.С.).
  • Положення та методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2014. – 56 с. (Співавтор Гапак О.М., Горват П.П., Король І.Ю., Пойда В.Ю.).
  • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Машинна графіка» для студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету напряму підготовки: міське будівництво та господарство // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2014. – 52 с. (Співавтор Тютюнников С.В.).
  • Положення та методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2014. – 56 с. (Співавтор Гапак О.М., Горват П.П., Король І.Ю., Пойда В.Ю.).
  • Піднесення до квадрату ітераційним методом на ПЛІС // Наукове видання «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». Матеріали статей п’ятої міжн. науково-практичної конференції 27–29 травня 2015 року, м. Івано-Франківськ, 2015. – С. 234. (Співавтори Король І.Ю., Совга Т.С.).
  • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерна логіка» для студентів 2-го курсу інженерно-технічного факультету, напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. – 68 с. (Співавтор Король І.Ю.)
  • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна математика» для студентів 3-го курсу інженерно-технічного факультету, напряму підготовки «Електронні прилади та системи». Частина І // Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. – 56 с. (Співавтори Горват П.П., Король І.Ю., Самусь Є.І.).

Статистика публікацій
Рік 2012 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 4 1 2
Сумарно до року 1 5 6 8
Сумарно за всі роки 8