Василенко Юрій Андрійович

Василенко Юрій Андрійович

№ 69
Доктор технічних наук, професор.

доктор технічних наук, професор.

професор (01.09.1991 – 11.08.2014). Зав. кафедри (01.09.1968 – 05.06.1973), (01.09.2000 – 11.08.2014). Декан факультету інформатики (01.09.1996 – 01.03.2000).

Біографія

Народився 4 березня 1938 року в м. Ромни Сумської області. В 1956 році закінчив СШ № 2 м. Ромни. В цьому ж році поступив у Харківський політехнічний інститут, який закінчив у 1961 році з відзнакою зі спеціальності «Автоматика і телемеханіка». З 1961 по 1963 рік працює на обчислювальному центрі машинобудівного заводу в м. Краматорськ. Протягом 19631966 рр. навчається в аспірантурі на кафедрі математичних машин дискретної дії в ХІРЕ (науковий керівник – професор Рвачов В.Л.). У 1966 році в Харківському інституті радіоелектроніки захищає дисертацію «Некоторые вопросы многозначных структур в ЦВТ» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Протягом 1966-1968 років працює на кафедрі математичних машин дискретної дії ХІРЕ на посадах асистента, старшого викладача, доцента. Вчене звання доцента по цій же кафедрі йому присвоєно 11 вересня 1968 року. З 1 вересня 1968 року Василенко Ю.А. переходить на роботу в Ужгородський держуніверситет, де займає до 5 червня 1973 року посаду завідувача кафедри теоретичної кібернетики і математичної логіки. Далі, він – доцент цієї ж кафедри. З 1 вересня 1976 року у зв’язку із зміною назви кафедри він стає доцентом кафедри кібернетики і прикладної математики. 30 березня 1991 року Василенко Ю.А. в ХІРЕ захищає дисертацію «Математическое конструирование многоуровневых распознающих систем на основе метода разветвленного выбора признаков: теория, алгоритмы, реализация, применение» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. З 1 вересня 1991 року він займає посаду професора кафедри кібернетики і прикладної математики. Вчене звання професора по цій же кафедрі йому присвоєно 9 грудня 1993 року. З 1 липня 1996 року він переходить на роботу в Ужгородський інститут інформатики, економіки і права. Тут він спочатку працює на посаді професора кафедри інформатики та інформаційних технологій, а з 01.09.1996 р. по 01.03.2000 р. обіймає також посаду декана факультету інформатики УжДІІЕП. З 01.03.2000 р. він стає зав. кафедрою інформаційних управляючих систем і технологій. З 1994 року він є членом спеціалізованої Ради із захисту докторських дисертацій Львівського державного науково - дослідного інституту інформаційної інфраструктури НАНУ.

Протягом роботи в УжДУ читав лекції і проводив практичні заняття з АСУ, математичних основ кібернетики, математичної логіки і дискретної математики, а також курси за вибором: розпізнаючі системи, математичне прогнозування.

Публікації

 • Об одном способе представления функций к-значной логики // Материалы 4-й научно-техн. конф. ХИГМАВТ. – Харьков, 1966. – С. 77.
 • О классификации методов минимизации переключательных функций // Материалы 4-й научно-техн. конф. ХИГМАВТ. – Харьков, 1966. – С. 78.
 • О некоторых функциях к-значной логики // Тезисы 16-й Украинской респ. научно-техн. конф., посвящ. Дню Радио. – К., 1966. – С. 27.
 • Об одном классе функций к-значной логики // Тезисы докл. научно-техн. конф., посвящ. Дню Радио. – Харьков, 1966. – С. 57-58.
 • Некоторые вопросы многозначных структур в ЦВТ: Дис. … канд. техн. наук. – Харьков, 1966. – 121 с.
 • Некоторые вопросы многозначных структур в ЦВТ: Автореферат дис. … канд. техн. наук. – Харьков, 1966. – 20 с.
 • Об одной полной системе функций в к-значной логике // Многозначные элементы и структуры. – 1967. – С. 97-98.
 • Реализация функционально полных систем в десятизначной логике // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1967. – Вып. 5. – С. 72-78. (Соавтор Какурин Н.Я.).
 • Техническое моделирование функции Вебба в к-значной логике // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1967. – Вып. 5. – С. 79-82. (Соавторы Какурин Н.Я., Сироджа И.Б.).
 • Применение многоустойчивых элементов в схемах многозначной цифровой техники // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1967. – Вып. 6. – С. 69-71. (Соавтор Какурин Н.Я.).
 • Непрерывное кодирование в цифровых автоматах // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1967. – Вып. 8. – С. 58-59. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я.).
 • Об одном методе реализации пороговых функций // Проблемы бионики. – Харьков, 1968. – Вып. 1. – С. 82-87. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я.).
 • Об одном методе записи выражения для запрещающих волокон формального нейрона // Проблемы бионики. – Харьков, 1968. – Вып. 1. – С. 88-91. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я.).
 • Устройство для кодирования графической информации // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1968. – Вып. 8. – С. 55-57. (Соавторы Внуков В.А., Какурин Н.Я., Пряницкий А.М., Тищенко В.В.).
 • Синтез многовыходных схем на элементах произвольной структуры // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1968. – Вып. 9. – С. 25-29. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я., Пряницкий А.М.).
 • Об использовании метода распознавания образов для управления процессами обогащения полезных ископаемых // Изв. ВУЗов. Горный журнал. – 1968. – № 12 –
  С. 105-110. (Соавтор Сироджа И.Б.).
 • Оценка количества схем совпаданий с ограниченным числом входов для построения различных типов дешифраторов // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1969. – Вып. 8. – С. 14-17. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я.).
 • О пересечении некоторых классов функций в булевой алгебре // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1969. – Вып. 8. – С. 55-57. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я.).
 • Реализация комбинационных сумматоров для одновременного сложения нескольких слагаемых // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1969. – Вып. 12. – С. 120-127. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я.).
 • Реализация булевых функций в алгебре с системой операций «V», ««, «-« // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1969. – Вып. 12. – С. 128-133. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я.).
 • Об одном перспективном направлении в вычислительной технике // Проблемы бионики. – Харьков, 1970. – Вып. 2. – С. 82-87. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я.).
 • Анализ поведения формального нейрона // Проблемы бионики. – Харьков, 1970. – Вып. 2. – С. 82-87. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я.).
 • Сравнительная оценка различных способов построения дешифраторов на к-входовых элементах // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1970. – Вып. 11. – С. 61-66. (Соавтор Какурин Н.Я.).
 • Синтез некоторых типов сдвигателей // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1970. – Вып. 11. – С. 66-72. (Соавтор Какурин Н.Я.).
 • Устройство для определения надежностных характеристик элементов и узлов ЦВМ // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1970. – Вып. 13. – С. 62-67. (Соавтор Вселюбский В.Л.).
 • Одноразрядный десятичный сумматор // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1970. – Вып. 13. – С. 71-74. (Соавтор Какурин Н.Я.).
 • О способах построения многоустойчивых элементов // Приборы и системы
  автоматики. – Харьков, 1970. – Вып. 14. – С. 48-54. (Соавтор Какурин Н.Я.).
 • О реализации симметричных функций минимальной пороговой сетью // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1970. – Вып. 14. – С. 51-56. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я.).
 • Многозначный логический элемент. Авторское свидетельство СССР, кл. 21а, 3б/18, № 262954 // Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки. – 1970. – № 7. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я., Кан Я.С.).
 • Синтез логических структур // Учебное пособие. УжГУ. – Ужгород, 1970. – 65 с. (Соавторы Белявский В.Л., Витенько И.В.).
 • Многозначный логический криотронный элемент. Авторское свидетельство № 369713 // Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки. – 1970. – № 7. (Соавторы Белявский В.Л., Кан Я.С.).
 • Об одной канонической форме представления функций к-значной логики // Многоустойчивые элементы и их применение. Из-во «Сов. радио». – 1971. – С. 102-105. (Соавтор Какурин Н.Я.).
 • Распознавание симметрии булевых функций // Автоматика и вычислительная
  техника. – 1971. – № 6. – С. 82-83.
 • Графо-аналитический метод синтеза схем с многозначным структурным алфавитом // Автоматика и вычислительная техника. – 1971. – № 6. – С. 14-16.
 • Моделирование алгоритмов обучения распознаванию образов на ЭЦВМ // Проблемы бионики. – Харьков, 1971. – Вып. 15. – С. 91-103. (Соавторы Голубь Н.Г., Пряницкий А.М., Сиродка И.В.).
 • Графо-аналитический метод логического синтеза схем на многоустойчивых элементах // Электро-измерит. приборы и системы: Тезисы докл. 2-й респ. конф. – Львов, 1971. –
  С. 64-85.
 • Моделирование процеса обучения узнаванию образов методом R-функции с помощью ЦВМ // Проблемы бионики. – Харьков, 1971. – Вып. 7. – С. 42-50. (Соавторы Пряницкий А.М., Сальга В.И., Сиродка И.Б.).
 • Алгоритмы обучения распознаванию дискретных сигналов // Тез. докл. XXI-й Укр. республ. научно-техн. конф., посв. 50-летию образ. СССР, Дню Радио. – К., 1972. – Вып. 11 – С. 21-22. (Соавторы Коссей И.П., Кузьмин И.В., Пряницкий А.М.).
 • Об оценке важности информационных признаков при распознавании дискретных наборов // Управляющие системы и машины. – 1972. – № 2. – С. 38-43. (Соавтор Пряницкий А.М.).
 • Многозначные структуры // Учебное пособие. УжГУ. – Ужгород, 1972. – 148 с.
 • Минимизация дискретных устройств методом графов // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1972. – Вып. 24. – С. 134-142. (Соавтор Какурин Н.Я.).
 • О блочно-индуктивном методе синтеза логических схем // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1973. – Вып. 27. – С. 31-109. (Соавтор Какурин Н.Я.).
 • О методах распознавания симметричности булевых функций // Приборы и системы автоматики. – Харьков, 1973. – Вып. 26. – С. 124-127.
 • Синтез дискретных структур // Учебное пособие. УжГУ. – Ужгород, 1973. – 120 с.
 • Об одном методе обработки информации, основанном на распознавании образов // Материалы Всес. конф. по измерительно-информац. системам. – И.-Франковск, 1973. – Разд. 1. – С. 184-188. (Соавторы Барышников А.С., Пряницкий А.М.).
 • Метод разветвленного выбора признаков в обучении распознаванию образов // 
  Сб. «Системология-74». – К.: Знание, 1974. – C. 17-18. (Соавторы Пряницкий И.В., Кузьмин И.В.).
 • Об одном алгоритме синтеза многозначных многовыходовых структур дискретной техники // Отбор и передача информации. – К.: Наукова думка. – 1974. – Вып. 3. – С. 14-16.
 • О синтезе частичных комбинационных автоматов // АСУ и приборы автоматики. – 1974. – Вып. 31. – С. 94-98. (Соавторы Канарский З.Ф., Пряницкий А.М.).
 • Алгоритм синтеза частичных комбинационных автоматов // АСУ и приборы автоматики. – 1974. – Вып. 31. – С. 98-101. (Соавторы Канарский З.Ф., Пряницкий А.М.).
 • Алгоритм-программа определения симметричности троичной логической функции. – УКРФАП, справка № 129 от 3.10.1974. (Соавторы Баринов А.К., Какурин Н.Я.).
 • Алгоритм распознавания симметричн. k-значных логических функций. – ГОСФАП, инв.1100872 от 19.06.1974. (Соавторы Баринов А.К., Какурин Н.Я.).
 • Распознавание дискретных наборов. – 1974. – 2 с. – Деп в ВИНИТИ, № 313-74. (Соавторы Коссей И.П., Пряницкий А.М.).
 • Розпізнавання сигналів машинами. – К.: Знання, 1974. – 48 с. (Співавтор Кузьмін І.В.).
 • Некоторые вопросы синтеза схем на элементах с многозначным структурным алфавитом // Многоустойчивые элементы и структуры. – 1975. – Вып. 9. – С. 64-72.
 • Об одном методе синтеза схем для симметрических функций // Многозначные элементы и структуры. – К., 1975. – С. 49-52.
 • Топологический метод синтеза плоских матриц коллективного поведения // Материалы 4-й Всес. конф. «Однородные вычислительные системы и среды». – К., 1975. – С. 71-73. (Соавтор Белявский В.Л.).
 • Матрицы коллективного поведения // Материалы 4-й Всес. конф. «Однородные вычислит. системы и среды». – К., 1975. – С. 73-75. (Соавтор Белявский В.Л.).
 • Методы распознавания дискретных объектов // Учебное пособие. УжГУ. – Ужгород, 1975. – С. 64.
 • Общие аспекты обучения распознаванию образов // Отбор и передача информации. – К.: Наукова думка, 1975. – Вып. 44. – С. 14-25. (Соавтор Пряницкий А.М.).
 • Многозначный метод кодирования информации // Отбор и передача информации. – К.: Наукова думка, 1975. – Вып. 45. – С. 36-40. (Соавторы Белявский В.Л., Какурин Н.Я.).
 • Об одном алгоритме обучения распознавания дискретных сигналов // Вопросы радиоэлектроники. Серия АСУ. – 1975. – Вып. 6. – С. 53-65. (Соавтор Пряницкий А.М.).
 • Распознавание симметричности функций многозначной логики // Автоматика и вычислительная техника. – 1976. – № 2. – С. 22-23. (Соавтор Авраменко М.Б.).
 • О выборе признаков при распознавании дискретных объектов. – 1976. – 25 с. – Деп в ВИНИТИ, № 734-76. (Соавторы Трофимлюк М.И., Барышников А.С.).
 • Обзор методов распознавания на основе классификации по структуре алгоритмов обучения // Проблемы бионики. – Харьков, 1976. – Вып. 16. – С. 24-38. (Соавтор Пряницкий А.М.).
 • Некоторые вопросы выбора признаков при обработке непрерывной информации. – 1976. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76. (Соавторы Авраменко М.Б., Трофимлюк О.Т.).
 • Вычисление спектра Радемахера-Уолша дискретного сигнала по логическому дереву // Графы, гиперграфы и дискретные оптимизационные задачи. – К., 1977. – С. 21-22. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Шевченко Г.Я.).
 • Алгоритм обработки дискретных наборов для обучающей выборки большого объема // Респ. сб. «Проблемы бионики». – Харьков: Вища школа, 1979. – Вып. 23. (Соавторы Роботишин В.И., Шевченко Г.Я.).
 • Технич. реализация распознающих деревьев с учетом важности признаков // Респ. сб. «Проблемы бионики». – Харьков: Вища школа, 1979. – Вып. 23. (Соавторы Пряницкий А.М, Шевченко Г.Я.).
 • Аналитический метод нахождения тестов // Автоматика. – 1979. – № 2. – С. 3-7. (Соавтор Шевченко Г.Я.).
 • Классификация обучающих выборок по сложности нахождения. – 1979. – 4 с – Деп. в ВИНИТИ, № 2079-79. (Соавтор Шевченко Г.Я.).
 • Алгоритм построения всех тупиковых тестов обучающей выборки // Респ. сб «Проблемы бионики». – Харьков: Вища школа, 1980. – Вып. 25. – С. 66-68. (Соавтор Коссей И.П.).
 • Аэрокосмические информационно вычислительные системы и исследование природных ресурсов // Вестник АН УССР. – 1982. – № 3. – С. 99-100. (Соавтор Раков М.А.).
 • Оценка сложности решающих функций при анализе состояний сложных объектов // Респ. сб. «АСУ и приборы автоматики». – Харьков: Вища школа, 1982. – Вып. 63. – С. 106-112. (Соавтор Шевченко Г.Я.).
 • Алгоритм поиска всех тупиковых тестов // Респ. сб.»Проблемы бионики.» – Харьков: Виша школа, 1982. – Вып. 63. – С. 71-74. (Соавтор Коссей И.П.).
 • Алгоритмические схемы и алгебры разбиения // Материалы 25-й конф. УжГУ. –
  1982. – 16 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 46-40-82. (СоавторЧабак С.И.).
 • Об одном обобщении понятия теста при распознавании наборов действительных чисел // Полупроводниковые структуры и системы. – Кишинев, 1982. – С. 23-29. (Соавтор Шевченко Г.Я.).
 • Разработка математического обеспечения для создания прикладных программ по обработке изображений // Материалы республ. семинара «Высокопроизвод. системы обработки информации.» – Ужгород, 1984. – С. 20-21. (Соавтор Николенко В.В.).
 • Многоцелевая программная система для обработки изображений // Материалы респуб. семинара «Высокопроизводительные системы обработки информации.» – Ужгород, 1984. – С. 94-97. (Соавтор Роботишин В.И.).
 • Использование многозначной логики при обработке больших массивов видеоинформации // Исследование природных ресурсов Земли аэрокосмическими средствами. – Львов, 1984. – 2 с.
 • Математическое конструирование распозн. систем // Тезисы докл. респ. шк.-сем. «Логикокомбинаторные методы в искуственном интеллекте». – Кишинев, 1985. – С. 21-22. (Соавторы Пилюгин С.В., Роботишин В.И.).
 • Использование методов распознавания образов в задачах обработки дискретных изображений // Тезисы докл. республ. шк.-сем. «Логикокомбинаторные методы в искуственном интеллекте». – Кишинев, 1985. – С. 23-24. (Соавторы Пилюгин С.В., Роботишин В.И.).
 • Разветвленный выбор признаков в задачах распознавания образов и эволюционное моделирование // Тезисы докл 5-й Всесоюз. конф. «Распараллеливание обработки информации». – Львов, 1985. – 2 с. (Соавтор Роботишин В.И.).
 • Минимизация исходного описания изображений при построении алгоритмов классификации // Тезисы докл 5-й Всесоюз. конф. «Распараллеливание обработки информации». – Львов, 1985. – 2 с. (Соавтор Роботишин В.И.).
 • Сравнительный анализ алгоритмов преобразования дискретных изображений // Тезисы докл. 5-й Всесоюз. конф. «Распараллеливание обработки информации». – Львов, 1985. – 3 с. (Соавторы Михайлец Б.М., Николенко В.В.).
 • Распознавание изображений с помощью логических решающих функций // Тезисы докл. 2-й Всесоюз. конф. «Автоматизированные системы обработки изображений». – Львов, 1986. – С. 117-119. (Соавтор Роботишин В.И.).
 • Применение многозн. логики при решении некоторых задач обработки изображений. – Львов, 1987. – (Препринт / АН УССР, № 97). (Соавторы Николенко В.В., Раков В.И., Раков М.А.).
 • Создание проблемно-ориен. программных комплексов для автоматич. и автоматизир. конструирования распознающих систем на основе генератора программ // Тезисы докл. 6-й Всесоюзной конф. «Распараллеливание обработки информации». – Львов, 1987. – 3 с. (Соавторы Пилюгин С.В., Роботишин В.И.).
 • Алгоритмическое конструирование распознающих систем на основе метода РВП // Тезисы докл. 3-й Всесоюз. конф. «Математические методы распознавания образов». – Львов, 1987. – С. 52-54.
 • Реализация бионических принципов в распознающих системах // Всесоюзный шк.-семинар «Психологическая бионика». – Харьков, 1988. – С. 58-59.
 • Об одной реализации метода РВП // Тезисы докл. 3-й Всесоюз. конф. «Математические методы распознавания образов». – Рига, 1989. – С. 27-30. (Соавтор Коган А.Д.).
 • Объективное оценивание разделяющей силы опорных множеств в АВО // Тезисы докл. 3-й Всесоюз. конф. «Математические методы распознавания образов». – Рига, 1989. – С. 30-31. (Соавтор Трофимлюк О.Т.).
 • Автоматическое конструирование специальных распознающих систем // ВОТ, ДСП. – 1989. – № 6 (22). – 5 с.
 • Комплексный подход к решению задач распознавания изображений // ВОТ, ДСП. – 1989. – № 6 (22). – 6 с. (Соавтор Василенко В.В.).
 • Contraction and optimization of Recognation sуstems // Proceedings First International Conference on Information Technologies. – Lviv, 1990. – P. 235-239.
 • Классификация алгоритмов преобразования, описания и распознавания дискретных изображений // Тезисы докл. 5-й Всесоюзн. конф. «ММРО-V». – М., 1991. – С. 15-16. (Соавтор Николенко В.В.).
 • Система для обработки дискретной информации // Тезисы докл. 5-й Всесоюзн. конф. «ММРО-V». – М., 1991. – С. 17-18. (Соавтор Роботишин В.И.).
 • Математическое конструирование многоуровневых распознающих систем: теория, алгоритмы, реализация, применение: Автореферат дис. … докт. техн. наук. – Харьков, 1991. – 48 с.
 • Математическое конструирование многоуровневых распознающих систем: теория, алгоритмы, реализация, применение: Дис. ... докт. техн. наук. – Харьков, 1991. – 224 с.
 • Алгоритмічне конструювання розпізнаючих систем // Перша Всеукраїнська Міжнародна конференція з обробки сигналів: Тези доповідей. – К., 1992. – 4 с. (Співавтор Роботишин В.І.).
 • Кореляционные модели в экономике // Учебно-методическое пособие. УжГУ. – Ужгород, 1992. – 36 с.
 • Деловые игры «Ресурс» и «План». – Ужгород: Изд.: УжГУ, 1993. – С. 23.
 • Методичні вказівки до вивчення курсу «Інформатика та обчислювальна техніка». – Ужгород: Вид.: УжДУ, 1993. – 56 с.
 • Математичне конструювання розпізнаючих систем // Тези доповідей. – Ужгород, 1993. – 1 с.
 • Логико-алгебраический подход к обработке обучающей выборки // Науковий вісник. УжДІІЕП. – Ужгород, 1997. – № 1. – С. 4-10. (Соавтор Ващук Ф.Г.).
 • Об алгебраическом понятии вычислительной схемы // Науковий вісник. УжДІІЕП. – Ужгород, 1997. – № 1. – С. 11-15. (Соавтор Ващук Ф.Г.).
 • Распознавание дискретных объектов // Науковий вісник. УжДІІЕП. – Ужгород,
  1997. – № 1. – С. 11-15.
 • Компьютерная оценка информационной важности признаков в гуманитарных науках // Матеріали науково-прикладної конференції УжДІІЕП, 1997. – С.22-29.
 • Emission spectra of conjucatied polimers under cathod-ray excitation (Proc of the international Conf). – Uzhorod, Ukraine, 1997. – 3p. (Співавтор Бунда В.В.).
 • Об одной модификации понятия теста // Науковий вісник. УжДІІЕП. – Ужгород, 1999. – № 2. – С. 11-15. (Соавтор Ващук Ф.Г.).
 • Аппроксимация обучающей выборки гиперпаралелепипедами // Науковий вісник. УжДІІЕП. – Ужгород, 1999. – № 2. – С. 11-15. (Соавтор Ващук Ф.Г.).
 • Моделювання кінетики росту шаруватого кристалу // Вісник ЛДУ. – № 337. –
  С. 199-202.
 • Автоматизований апаратно-програмний комплекс ідентифікації гама-спектрів на базі мікро-ЕОМ // Комп’ютерні технології друкарства (збірник наукових праць, № 5). – Львів, 2000, – С.246-240 (Співавтор М.В. Мішустін).
 • Визначення поняття ознаки в теорії розпізнання образів // журнал «Штучний інтелект», «Наука і освіта», 2002, Донецьк. – С. 512-515. (Повхан І.Ф., Василенко Е.Ю.).
 • Автоматизована побудова систем розпізнання на основі математичних моделей // 6-а Міжн. конф., 2003, Дніпропетровськ. – С. 27-28. (Співавтори Повхан І.Ф., Славік С.С.).
 • Метод РВО в математичному конструюванні багаторівневих систем розпізнавання, журнал «Штучний інтелект», 2003, Донецьк, С. 246-253 (Співавтор Повхан І.Ф.)
 • Использование ассоциативных массивов в оболочке BASH-Unix, // «Вісник УжНУ», Вип. 8, серія «Математика і інформатика», – 2004. (Соавтор Дробнич О.В.).

Статистика публікацій
Рік 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1979 1980 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1997 1999 2000 2002 2003 2004
Сумарно за рік 6 5 5 4 11 6 4 4 8 8 4 1 4 1 5 3 5 1 3 1 4 1 4 2 3 5 2 1 1 2 1
Сумарно до року 6 11 16 20 31 37 41 45 53 61 65 66 70 71 76 79 84 85 88 89 93 94 98 100 103 108 110 111 112 114 115
Сумарно за всі роки 115