Вітенько Ігор Володимирович

Вітенько Ігор Володимирович

№ 71
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

доцент кафедри (01.09.1971 – 05.04.1972), доцент (05.04.1972 – 09.1974).

Біографія

Народився 28 березня 1938 року в селі Черніхівці Збаразького району Тернопільської області. В 1954 році закінчив середню школу в Збаражі (Тернопільська область). В 1955 році він поступає на фізико-математичний факультет Львівського держуніверситету, який з відзнакою закінчує в 1960 році. Навчався, далі, в аспірантурі у Львові. З червня 1967 року в Львівському держуніверситеті Вітенько І.В. захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук на тему: «Дослідження по чисельних методах визначення нулів аналітичних функцій». З 1 вересня 1968 року він переходить на роботу в Ужгородський держуніверситет, де працює старшим викладачем кафедри теоретичної кібернетики і математичної логіки. З 1 вересня 1971 року він уже – доцент цієі ж кафедри. Вчене звання доцента по кафедрі теоретичної кібернетики і математичної логіки йому було присвоєно 5 квітня 1972 року. Помер у вересні 1974 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні й лабораторні заняття з математичної логіки, теорії алгоритмів, теорії автоматів.

Публікації

 • До визначення нулів рядів Лорана // ДАН УССР. – 1963. – № 1. – 5 с.
 • Узагальнені формули перетворень в методах Лобачевського-Греффе і Ленера // Теоретична і прикладна математика. – Львів: Вид. ЛДУ, 1963. – Вип. 2. – 5 с. (Співавтор Костовский О.М.).
 • Про один алгоритм виділення множників рядів Тейлора // Проблеми розвитку природничих і точних наук. – Львів: Вид. ЛДУ, 1963. – 10 с.
 • Чисельний метод виділення множників поліномів і рядів Тейлора // Проблеми розвитку природничих і точних наук. – Львів: Вид. ЛДУ, 1963. – 4 c.
 • Определение главных индексов рядов Лорана // ДАН СССР. – 1964. – Т. 155. – № 4. 5 с. (Соавтор Костовский О.М.).
 • Деление и факторизация рядов Лорана // ДАН СССР. – 1965. – Т. 162. – № 1. – 8 c. (Співавтор Костовский О.М.).
 • Вираження з допомогою детермінанта добутків Лобачевського-Греффе для рядів Лорана. // ДАН УССР. – 1966. – № 1. – 5 с. (Співавтор Костовський О.М.).
 • Об оптимальных алгоритмах функционированияя АЦП типа напряжение-код // Вопросы радиоэлектроники. – 1966. – Сер. VII. – Вып. 2. – 12 с. (Соавторы Костовский О.М., Стахов А.).
 • Оптимальные алгоритмы сложения и умножения на машинах с плавающей запятой // ЖВМ и МФ. – 1968. – Т. 5, Т. 8. – 12 с.
 • Оценка полной погрешности для метода дихотомии при решении алгебраических уравнений одного типа // Вопросы точности и эффективности вычислительных алгоритмов. – К., 1969. – № 4. – 8 с.
 • Про деякі нові класи алгебр // Конференція молодих математиків. – К., 1969. – 2 с. (Співавтор Трофимлюк О.Т.).
 • Неприводимые классы признаков для распознавания образов // Сб. «Кибернетика и автоматическое управление». – К., 1969. – Вып. 2. – 18 с. (Соавтор Пряницкий А.).
 • Схемы, алгоритмы и многообразия. – Ужгород, 1970. – 114 c.
 • Минимизация операторных схем алгоритмов // Сб. «Синтез логических структур». – Ужгород, 1970. – 26 с.
 • Теория оптимальных алгоритмов аналогоцифрового преобразования // Сб. «Приборы и системы автоматики». – Харьков: Изд. Харьк. ун-та, 1970. – Вып. 1. – 18 c.
 • Корректирующие алгоритмы // Сб. «Приборы и системы автоматики». – Харьков, 1970. – Вып. 2. – 18 c. (Соавторы Алипов Н., Стахов А.).
 • Математична логіка. – Ужгород, 1971. – 324 c. (Співавтор Стахов А.).

Статистика публікацій
Рік 1963 1964 1965 1966 1968 1969 1970 1971
Сумарно за рік 4 1 1 2 1 3 4 1
Сумарно до року 4 5 6 8 9 12 16 17
Сумарно за всі роки 17