Юрченко (Гиндрюк) Наталія Василівна

Юрченко (Гиндрюк) Наталія Василівна

№ 140
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри.

асистент (08.11.2003 – 01.09.2004), викладач (01.09.2004 – 01.09.2011), доцент кафедри (01.09.2011 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 20 грудня 1979 року у місті Ужгород. В 1995 році закінчила з золотою медаллю Ужгородську школу № 8. В цьому ж році стає студенткою математичного факультету Ужгородського державного університету. В 2000 році закінчує університет і отримує диплом магістра математики. З 2000 року по 2003 рік навчається в аспірантурі на кафедрі алгебри зі спеціальності алгебра і теорія чисел (науковий керівник – проф. Гудивок П. М.). З листопада 2003 року працює на посаді асистента кафедри алгебри УжНУ. В грудні 2005 року була обрана на посаду викладача кафедри алгебри.

В січні 2008 року в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка захищає дисертацію «Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З вересня 2011 року працює на посаді доцента кафедри алгебри.

Протягом роботи в УжНУ читає лекційні курси з лінійної алгебри, з алгебри і теорії чисел, з методики викладання математики, проводить практичні заняття з алгебри та аналітичної геометрії.

Публікації

 • О силовских р-подгруппах полной линейной группы над областями главных идеалов // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ.− 2001. − №6. – С.31−46.(Співавтори Гудивок П.М., Рудько В.П.).
 • Про ізоморфізм силовських р-підгруп повних лінійних груп над деякими кільцями // Тези доп. Міжнародної алгебраїчної конференції. – Ужгород, 2001. – С.56.
 • Про мінімальні незвідні підгрупи повної лінійної групи над полем // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ.− 2003. − №8. – С.28−42.(Співавтори Гудивок П.М.,
  Рудько В.П.).
 • Про мінімальні незвідні р-підгрупи повної лінійної групи над деякими полями // Тези доп. Десятої міжнар. наук. конф. ім. акад. М.Кравчука. – К., 2004. – С.558.
 • Про силовські 2-підгрупи групи GL(2, Z[√2]) // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ.− 2004. − №9. – С.110−112.
 • Про силовські підгрупи повної лінійної групи над кільцем // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ.− 2005. − №10−11. −С.111−120.(Співавтор Рудько В.П.).
 • Про силовські зображення 2-підгрупи повної лінійної групи над полем характеристики нуль // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ.− 2005. − №12−13. − С.128−136.(Співавтор Рудько В.П.).
 • Про силовські р-підгрупи повної лінійної групи над кільцем всіх цілих алгебраїчних чисел // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ.− 2005. − №12−13. −С.136−143.
 • Про силовські підгрупи повної лінійної групи над кільцем // Тези доп. Одинадцят. міжнар. наук. конф. ім. акад. М.Кравчука. – К., 2006. – С.664.
 • Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності. Дис. … канд. фіз.-мат. наук. – Ужгород., 2007. – 129 с.
 • Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності. Автореферат дис. канд. фіз.-мат. наук.– К., 2007.–15 с.
 • Силовські р-підгрупи в GL(n, Z[ɛ]) // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ.− 2008. − №17. – С.192−195.(Співавтор Рудько В.П.).
 • Практикум з алгебри і теорії чисел − Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2008. – 80 с. (Співавтори Гудивок П.М., Кирилюк О.А., Погоріляк Є.Я., Тилищак О.А.).
 • Методичні вказівки до проведення занять з курсу «Вибрані розділи елементарної математики» − Ужгород: Ужгород. нац. ун-т., 2011. – 54 с. (Співавтор Баранник В.Ф.).
 • Лінійні групи: навчальний посібник. Ужгород. нац. ун-т., 2011. – 84 с. (Співавтори Гудивок П.М., Рудько В.П., Тилищак О.А.).
 • Некоторые аспекты использования информационных технологий в образовательной системе Украины // Сборник статей «Проблемы интеллектуализации компьютера» – Киев-София, 2012. – С. 345-349. (Співавтор Кондрук Н.Е.).
 • Про матричне рівняння Сільвестра над областю головних ідеалів // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. і інформ. – 2015. – Вип. 26, №1. – С. 176–180 (Співавтор Шапочка І. В.).
 • On indecomposability of some monomial matrices over local rings. X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70th anniversary of Yu. A. Drozd. August 20–27, 2015, Odessa, 32. (Dinis R. F., Tylyshchak A. A.).
 • Досяжність нечітких альтернативних цілей у заданій субординації строгого ранжування// Вісник Київськ. нац. ун-ту. Сер. фіз.-мат. науки – 2015. – Вип. №4. –
  С. 82–87. (Співавтори Брила А.Ю., Антосяк П.П.).
 • Методичні вказівки до розв’язування діофантових рівнянь − Ужгород: Ужгород. нац. ун-т., 2015. – 51 с.
 • Нерозкладність однієї матриці довільного порядку над локальним кільцем// Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2016. – Вип. №1 (28). – С. 137–141. (Співавтори Тилищак О. А., Цімболинець Р. Ф.).
 • Про нерозкладність мономіальних матриць спеціального вигляду над локальними кільцями // Matematikát oktatók és kutatók nemzetközi tudományos konferenciája. Április
  21–23, 2016, Beregszász, 28. (Співавтори Динис Р. Ф., Тилищак О. А.).

Статистика публікацій
Рік 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2015 2016
Сумарно за рік 2 1 2 3 1 2 2 2 1 4 2
Сумарно до року 2 3 5 8 9 11 13 15 16 20 22
Сумарно за всі роки 22