Зарицький Мирон Онуфрієвич

Зарицький Мирон Онуфрієвич

№ 3
Доктор філософії, кандидат фіз.- мат. наук, професор.

доктор філософії (Львів 1930), професор (1945), кандидат фіз.-мат. наук (1946), професор, зав. кафедри (01.09.1950 – 15.03.1953). З грудня 1939 року до останніх днів свого життя працює у Львівському державному університеті деканом, завідувачем кафедри. Професор, завідувач кафедри (01.09.1950 – 15.03.1953) Ужгородського державного університету за сумісництвом.

Біографія

Народився 21 травня 1889 року в селі Могильниця Теребовлянського району Тернопільскої області в родині сільського священника. Початкову школу закінчив у селі Кривому. В 1899 році поступає до першого класу Бережанської гімназії, на третьому році навчання переводиться в Тернопільську українську гімназію. Однак, через конфлікти з деякими вчителями його виключають з 5-го класу гімназії. Через рік Мирон Зарицький без жодної допомоги підготував і здав екстерном іспити за 6-ий клас Тернопільської гімназії та поступив до 7-го класу класичної гімназії в Перемишлі. Після закінчення з відзнакою гімназії поступає до Віденського університету, де слухає лекції з природознавства та філософії. Через матеріальні нестатки переводиться у Львівський університет, де вивчає математику, фізику, філософію, самотужки опановує французьку мову. У 1912 році, після закінчення університету, склав іспит на право вчителя математики і фізики, працює у різних гімназіях Західної України. (Белз, Збараж, Коломия, Тернопіль). Вчителюючи, Зарицький М.О. займається наукою, публікує свої праці з психології, філософії, астрономії і математики. У 1927 році його обирають дійсним членом Наукового Товариства ім. Т.Шевченка. Згодом Зарицький М.О. – член Польського та Німецького математичних товариств. У 1925 році публікує роботу «Метод запровадження доброго впорядкування у теорії множин». В 1930 році за працю «Деякі основи поняття аналізу положень з точки зору алгебри логіки» йому присуджено науковий ступінь доктора філософії. До 1939 року Зарицький М.О. надрукував біля 20 наукових праць у львівських та іноземних виданнях і в цей період сформувався як серйозний математик з філософським ухилом. З грудня 1939 року він починає працювати у Львівському університеті. Він був деканом, завідувачем кафедри теорії ймовірностей та вищої математики Львівського університету, науковим співробітником Львівського філіалу АН УРСР. 21 квітня 1945 р. М.О.Зарицькому було присвоєно звання професора, а 6 липня 1946 р.– науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 1 вересня 1950 року Зарицький М.О. за сумісництвом стає завідувачем кафедри загальної математики Ужгородського держуніверситету. Тут він наїздами зі Львова працював до 15 березня 1953 року, коли за станом здоров’я він звільнився з роботи в УжДУ. Однак, він продовжував працювати на посаді професора Львівського державного університету. Помер Зарицький М.О. 19 серпня 1961 року.

Публікації

 • Une méthode d’introduction de la noon de bon ordre dans la théorie des ensembles // Зб. Мат.-природописно-лікарськ. секції НТШ. – Львів, 1926. – Т. 25. – С. 5.
 • On the construction of biorthogonal functions. – Sitz. Ber., 1926, 5, – C. 1-3.
 • Кілька заміток про спільність простору // Зб. Мат.-природописно-лікарськ. секції НТШ. – Львів, 1927. – Т. 26. – С. 1-2.
 • Правда, краса й математика // Зб. Математика серед наук. – Львів: Вид. Свєнціцького, 1927. – С. 1-2.
 • Особливі функції дійсного аргументу // Зб. Мат.-природописно-лікарськ. секції НТШ. – Львів, 1927. – Т. 28. – С. 1-40.
 • Quelques notions fondamentales d’analysis situs au point de vue de l’algebre de la logique // Fundamenta math.. – Варшава, 1927. – Т. 9.
 • Koherencja i adherencja Cantora // Księga pamiątkowa I-ego polskiėgo zjazda matematycznego we Lwowie – Lwow, 1927. – C. 75-77.
 • Похідна і когеренція абстрактної множини // Зб. Мат.-природописно-лікарськ. секції НТШ.. – Львів, 1928. – Т. 27. – С. 1-13.
 • Allgemeine Eigenschaften der Cantorschen Kohärenzen // Trans,of the Amer. Mat. Soc., 1928, 30, 3.
 • Über den Kern einer Menge // Jahresber. Dtsh. Math.Ver., Berlin, 1930, 39. – C. 154-158.
 • Eine Bemerkung über den Rand der Menge.– Sitz. Ber., 1931, 15. – C. 4-5.
 • Einige Folgen und deren Anwendungen // Зап. фіз.-мат. відд. ВУАН.–1931.–Т. 5. – С. 1-20.
 • Мatematyka w klasycznem gimnazjum // Kwartalnik klasyczny. – Львів, 1931.
 • Чиста і прикладна математика в ході століть // Мат. публ. – Львів, 1933.
 • Über eine mathematische Unterhaltung // 3б. Мат.-природописно-лікарськ.секції НТШ. – Львів, 1934. – Т. 30. – С.129-134.
 • Chrestomatja matematyki greckiej. – Львів: Вид-во «Filomata», 1936. – 84 с.
 • Сучинник кореляції в теорії математичної статистики // 3б. «Мат.-природописно-лікарськ. секції НТШ». – Львів, 1937. – Т. 31. – С.41-50.
 • Urywki życia szkolnego w związku z nauczaniem matematyki, Nieco z historji matematyki // Matematyka i szkola. – Warszawa, 1937. – cz. 1. – C. 51-53.
 • Geometryczna zabawa // Matematyka i szkola. – Warszawa, 1938. – cz. 2.
 • Über den Kerrelationskoefficienten von Steffensen // 3б. «Мат.-природописно-лікарськ.секції НТШ». – Львів, 1938. – Т. 32.
 • Деякі властивості поняття похідної множини в абстрактних просторах // Наук. зап. ЛДУ. Сер. мат.-фіз. – 1947. – Т. 5. – Вип. 1. – С. 22-23.
 • Зауваження до проблеми наближених обчислень в грецькій математиці // Наук. зап. ЛДУ. Сер. мат.-фіз. – 1947. – Т. 5. – Вип. 1. – С. 74-79.
 • Деякі еквівалентні означення поняття нещільної множини // Доп. та повід. ЛДУ. –
  1947. – Вип. 1. – С. 148.
 • Побудова біортогональних рядів // Доп. та повід. ЛДУ. – 1947. – Вип. 1. – С. 147-148.
 • Про одну операцію в теорії точкових множин // Наук. зап. ЛДУ. Сер. мат.-фіз. –1949. – Т. 12. – Вип. 3. – С. 35-43.
 • Гомеоморфне невимірне відображення // Доп. та пов. ЛДУ. – 1953. – Вип. 4. – С. 59-60.
 • Алгебра Буля з замкненням і алгебра Буля з похідною // ДАН УРСР. – 1955. – № 1. – С. 1-6.
 • Деякі числові послідовності // Наук. зап. ЛДУ. Сер. мат.-фіз. – 1957. – Т. 44. – Вип. 8. – С. 115-122.

Статистика публікацій
Рік 1926 1927 1928 1930 1931 1933 1934 1936 1937 1938 1947 1949 1953 1955 1957
Сумарно за рік 2 5 2 1 3 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1
Сумарно до року 2 7 9 10 13 14 15 16 18 20 24 25 26 27 28
Сумарно за всі роки 28