Жилінська Зоя Платонівна

Жилінська Зоя Платонівна

№ 31
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Асистент (01.09.1961 – 01.12.1969), ст. викладач (01.12.1969 – 01.09.1975), доцент кафедри (01.09.1975 – 03.05.1978), доцент (03.05.1978 – 30.08.1994).

Біографія

Народилася 20 червня 1936 року в селі Борзя Борзинського району Східно-Сибірського краю. В 1954 році закінчила Ужгородську середню школу № 3. В цьому ж році поступила на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчила в 1959 році. Далі Жилінська З.П. навчається до 1961 року в аспірантурі в Інституті математики АН УРСР (науковий керівник – професор Калужнін Л.А.). З 1 вересня 1961 року Жилінська З.П. працює асистентом кафедри загальної математики, а з 1 грудня 1969 року – старшим викладачем цієї ж кафедри. 29 березня 1974 року в Харківському університеті ім. Горького Жилінська З.П. захищає дисертацію «О совместных прямых разложениях конечно порожденной абелевой группы и её подгруппы» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. З 1975 року вона – доцент кафедри алгебри. З травня 1978 р. їй присвоєно вчене звання доцента по кафедрі алгебри.

Протягом роботи в УжДУ читала курси і проводила практичні та лабораторні заняття з диференціальної геометрії, топології, алгебри, а також курс за вибором «основи теорії груп».

Вийшла на пенсію 30 червня 1994 року.

Публікації

 • О модулярных представлениях группы типа (р,р) // Тезисы докл. и сообщ. науч. конф. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1963. – С. 38-41.
 • Представления циклической группы простого порядка р над кольцом классов вычетов по mod ps // Тезисы докл. и сообщ. научной конф. УжГУ. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1964. – С. 3-4. (Соавторы Дроботенко В.С., Дроботенко Э.С., Погориляк Е.Я.).
 • Зображення циклічної групи простого порядку р над кільцем класів лишків за mod p2 // ДАН УРСР. – 1965. – № 6. – С. 703-705. (Співавтори Дроботенко В.С., Дроботенко Е.С.).
 • Представления циклической группы простого порядка р над кольцом классов вычетов по mod ps // УМЖ. – 1965. – № 5. – С. 28-42. (Соавторы Дроботенко В.С., Дроботенко Э.С., Погориляк Е.Я.).
 • О вложении подмодулей в конечно порожденный модуль над кольцом главных идеалов // Тез. докл. и сообщ. XI Всесоюз. алгебр. коллоквиума. – Кишинев, 1971. – С. 117-118. (Соавтор Берман С.Д.).
 • О совместных прямых разложениях конечно порожденной абелевой группы и ее подгруппы // ДАН СССР. – 1973. – № 5. – С. 1004-1007. (Соавтор Берман С.Д.).
 • Об изоморфизме пар конечно порожденных модулей // Тезисы сообщ. XII Всесоюз. алгебр. коллоквиума. – Свердловск, 1973. – С. 148.
 • Про ізоморфізм пар скінченно породжених модулів // Зб «Матеріали першої конф. молодих науковців Захід. наук. центру АН УРСР». Сер. матем. и механ. – Ужгород, 1973. – С. 3-12. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74.
 • О совместных прямых разложениях конечно порожденной абелевой группы и ее подгруппы: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1973. – 135 с.
 • О совместных прямых разложениях конечно порожденной абелевой группы и ее подгруппы : Автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Харьков, 1973. – 16 с.
 • О прямых разложениях пар конечно порожденных абелевых групп // УМЖ. – 1974. – Т. XXVI. – № 2. – С. 248-250.
 • О степенях неразложимых пар конечно порожденных абелевых групп // Сб. «Труды XXVIII научой конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секция матем. наук. – Ужгород, 1974. – С. 207-226. – Деп. в ВИНИТИ, № 314-75. (Соавтор Берман С.Д.).
 • Об изоморфизме пар конечно порожденных модулей // Сб. «Материалы XXIX науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секц. матем. наук. – Ужгород, 1975. – С. 130-138. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76.
 • Описание неразложимых пар конечно порожденных абелевых групп // Сб. «Материалы XXIX науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секц. матем. наук. – Ужгород, 1975. –
  С. 177-194.
 • Методические указания к изучению курса по выбору «Теория групп» для заочников. – Ужгород, 1978. – 25 с.
 • Автоморфизмы двумерной специальной линейной группы над кольцом классов вычетов по mod 2n. – Ужгород: УжГУ, 1981. – 20 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 1085-81. (Соавтор Росса А.Р.).
 • Автоморфизмы двумерной линейной группы над коммутативным локальным
  кольцом. – Ужгород: УжГУ, 1982. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 46-40-80. (Соавтор Росса А.Р.)

Статистика публікацій
Рік 1963 1964 1965 1971 1973 1974 1975 1978 1981 1982
Сумарно за рік 1 1 2 1 5 2 2 1 1 1
Сумарно до року 1 2 4 5 10 12 14 15 16 17
Сумарно за всі роки 17